6376 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HK.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun, 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu Kanun Metni aynen ekte yer almaktadır. Anılan Kanun ile başta vergi ve sosyal güvenlik prim borçları olmak üzere bir çok vergi ve ödeme yükümlülüklerine yeniden yapılandırma imkanı sağlanmıştır.

EK:1)-  6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

EK:2)-  6376 Sayılı Kanun Uygulama Rehberi

EK:3)-  6376 Sayılı Kanun - Kesinleşmiş Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Uygulama Rehberi 

EK:4)- 6376 Sayılı Kanun Uygulama Tebliği Hk. (23/08/2016 tarihli)