DKİB YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ YAPARAK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI..

DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ YAPARAK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

26 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçimli Genel Kurul toplantısı ile göreve getirilen Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetimi, yeni Yönetim Kurulu Başkanı Saffet KALYONCU Başkanlığında toplanarak, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılarak faaliyetlerine resmen başlamış oldu.

Yapılan görev dağılımında DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Trabzon ilinden Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN ile Rize ilinden Şaban TURGUT getirildi.

11 Kişiden oluşan DKİB Yönetim Kurulu; Başkan Saffet KALYONCU, Başkan Yardımcıları Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN ve Şaban TURGUT, Yönetim Kurulu Üyeleri ise Atila KESİM, Cemil YILMAZ, Ali CAN, İsmail KOBYA, Şaban Ali BİBEROĞLU, Mustafa BULUT, Semih HEKİMOĞLU ve Erdal ÖZER'den oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda yapılan görev dağılımında tüm sektörlere yönelik sektör komiteleri oluşturularak Yönetim Kurulu üyelerinden bu sektör komitelerine başkanlar seçilmiş, ayrıca her ülke için ülke masası Başkanı da görevlendirilerek, ülke sorumluları belirlenmiştir.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet KALYONCU, seçim sürecinin tamamlanarak geride kaldığını, Bölge ihracatçılarının teveccühü ile görev verilen Yönetim Kurullarının tüm ihracatçılarımızı küçük büyük ayırmadan kucaklayarak etkin bir şekilde ihracata hizmet verilmesi için gece gündüz çalışma yapacaklarını, Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatının daha üst noktalara ulaştırılması ve ihracatçı sayısının arttırılması için gereken tüm çalışmaları etkin bir şekilde yerine getireceklerini, öncelikli olarak ihracatçımızın sorunlarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için oluşturulan komitelerin hızlı bir şekilde çalışmalara başlayarak geliştirilecek projeler ve yapılacak etkin girişimlerle ihracatçımıza hizmeti en üst noktalara ulaştırılmasında gayret sarf edeceklerini belirtti.

KALYONCU, ihracatçılarımızın her daim hizmetinde olduklarını 24 saat hizmet esası ile görev yapacaklarını, ihracatçılarımızın kendilerine iletecekleri sorunların çözümü yanında, oluşturulan sektör komitelerin etkin bir şekilde çalışma yaparak tüm sektörlerin üretim, lojistik yurtdışı piyasalarda karşılaştıkları sorunların tespit edilerek çözümü için yetkili makamlar nezdinde temaslarını yoğunlaştıracaklarını ifade etti. Doğu Karadeniz Bölgesi yetki alanındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinde ihracatın daha üst noktalara ulaştırılması ve bunun için de Bölge illerinde yüksek katma değer ihtiva eden ürünlerin yatırımların cazip hale getirilmesi konusunda yapılacak tüm çalışmalara etkin destek vererek, tüm kurumlarla ortak çalışma ve işbirlikleri içinde olacaklarını vurgu yaptı.

Bilgilerinize sunulur..

DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ