BİRLİĞİMİZCE SEKTÖREL TİCARET HEYETİ KAPSAMINDA İRAN/MEŞHED'DE ÖNEMLİ TEMASLARDA BULUNULDU, İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ İMZALADI.

Ekonomi Bakanlığımız Koordinasyonu ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz organizasyonunda Trabzon, Rize ve Artvin illerinde faaliyet gösteren iş adamlarımızla birlikte 21-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında İran'ın Meşhed şehrine yapılan Ticaret Heyeti Programı kapsamında önemli görüşmeler yapılmıştır. 30 kişilik iş adamları ve resmi heyet temsilcilerinden oluşan heyetimiz Meşhed şehrinde İranlı iş adamları arasındaki yaptığı ikili iş görüşmeleri yanında, yapılan ziyaret programları ile de kurumlar arasında önemli iş birliği imkanlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. İran'ın Horasan Eyaleti merkezi olan Meşhed şehri tarihi İpekyolu geçiş güzergahında olması nedeniyle halen bu özelliğini sürdürmekte ve Afganistan, Pakistan, Türkmenistan ve Asya Bölgesi yanında Körfez Bölgesine de ulaşımda stratejik konumundan dolayı lojistikte bir merkez işlevi görmektedir.

Bundan dolayı oldukça potansiyel ihtiva eden bir Bölge olarak görülen İran'ın kuzey Bölgesi olan Horasan-ı Razavi Eyaletine ihracatçılarımızın açılması halinde, buradan Asya Bölgelerine, Türk Cumhuriyetlerine ve Körfez Bölgesine de açılım sağlamaları imkanı doğacaktır.

İran Meşhed'de iş adamlarımızla yapmış olduğumuz inceleme ve görüşmelerde piyasada yeterli düzeyde Türk ürününün olmamasına rağmen İran piyasasında düşük oranda da olsa var olan Türk ürünlerine yönelik büyük bir sempati ve ilginin olması ve bunun yanında piyasada öncelikli olarak birinci sırada Türk ürünlerinin tercih edilmesi, iş adamlarımızı bu piyasada iş yapma konusunda ümitlendirmiştir. Türk ürünlerine olan ilgi ve alaka, ihracatımız açısından önemli potansiyel oluşturmaktadır.

Bahsekonu Ticaret Heyeti Programında İş adamlarımız inşaat malzemeleri, yapı sektörü ürünleri, tüketim maddeleri, gıda ürünleri, lojistik ve turizm konularında yaptıkları iş görüşmelerinde önemli işbirliklerine imza atmıştır. Özellikle Bölgede yapılmakta olan kentsel dönüşüm çalışmalarından dolayı, inşaat sektörü için önemli potansiyellerin olduğu yapılan görüşmelerde bizzat tespit edilmiştir.

Meşhed'de bulunan Sarakhs Özel Ekonomik Bölgesi üzerinden transit olarak ihraç yüklerinin Orta Asya, Körfez ülkeleri, Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelere aktarma imkanının olması, bu Bölgedeki faaliyetlerin 10 yıl süreyle vergiden muaf tutulması, enerji fiyatlarında indirim yapılabilmesi gibi imkanlar İran Meşhed Bölgesine ticaretimizi cazip kılmaktadır. Bu konuda Özel Ekonomik Bölge yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, Türk yatırımcılara ayrıcalıklı daha farklı imkanlar sunmaya hazır olduklarını ve bu konuda da ambargonun kalkmış olmasından dolayı, İran'ı yatırım açısından cazip ülke olarak gören bir çok ülkeden yoğun talep aldıklarını, Türk yatırımcılarının da yatırım konusunda kararlarını bir an önce vermelerinin menfaatlerine olacağını ifade etmişlerdir.

Meşhed'de yaptığımız görüşmeler ve temaslar çerçevesinde iki ülke arasında ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sağlaması açısından iş adamları arasında işbirliği imkanlarının geliştirilmesi, İran piyasasında ihtiyaç duyulan ürünlerin tanıtımı, İran'lı iş adamlarının ihtiyaç duyacakları ürünlerin temini konusundaki bilgi ve taleplerin, iş birliği tekliflerinin elektronik ortamda ve etkin bir şekilde karşılıklı olarak ihracatçılarımıza ve iş adamlarımıza duyurusunun web portalları üzerinden yapılması ve kurumlar arasında karşılıklı işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ile İran Horasan-ı Razavi İhracatçılar Birliği ve Horasan-ı Ravazi Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında Horasan Bölgesinde faaliyet gösteren iş adamlarının talep edeceği ürün bilgileri, Birliğimize kayıtlı ihracatçılara anında iletilerek talep eşleştirmesi yapılarak, iki firma arasındaki ticari ilişkinin gerçekleştirilmesine yönelik her türlü teknik destek sağlanacaktır.

Bunun yanında, son derece modern, her türlü altyapı imkanlarına sahip ve uluslararası fuarların düzenlenebildiği büyük bir kapalı sergi alanlarına sahip olan ve Meşhed'de uluslararası fuarların düzenlenebildiği fuarcılık idaresi ile de görüşülerek, Doğu Karadeniz Bölgemizdeki firmaların burada düzenlenecek olan uluslararası sektör fuarlarına katılımlarının sağlanması ve gerekli fiyat indirimlerinin de yapılması amacıyla Expo Mashad International Exhibition Company unvanlı fuar kurumu yetkilileri ile de görüşme yapılarak işbirliğinde mutabakat sağlanmıştır.

Tarihin her döneminde ve özellikle 1980-1990'lı yıllar arasında Trabzon ile İran arasında çok yoğun ticari ilişkilerin yaşanmasından dolayı, Doğu Karadeniz Bölgesi ticaretinde önemli yeri olan İran ile Doğu Karadeniz Bölgemiz arasındaki dış ticaretimizin, bu yeni dönemde gerekli temasların sürdürülmesi ve buna kabil düzenlemiş olduğumuz heyetlerin belirli aralıklarla düzenlenmesine devam edilmesi ile ticari ilişkilerimizin daha üst noktalara ulaşacağı açıkça yaptığımız temas ve görüşmelerde yerinde gözlemlenmiştir.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı

İlgili Fotoğraflar