2014 Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri - Ödül Töreni Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan 02.10.2014 tarih ve 1827 sayılı yazıda; TURQUALITY® Projesinin, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında yürütülen dünyanın ilk devlet destekli marka geliştirme programı olduğu, program kapsamında Design Turkey, Yönetici Geliştirme Programı, Vizyon Semineri gibi çeşitli etkinlikler düzenlendiği bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, TURQUALITY® etkinliği olarak, endüstride ve toplumda tasarım farkındalığını yükseltmek üzere Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (ETMK) katkılarıyla yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde, Türkiye'de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran, topluma ve kullanıcıya nitelikli tasarımın taşıdığı değerleri tanıtan, iyi tasarımı ödüllendirmek suretiyle temelde ödüle ürün veren bir değerlendirme sistemi oluşturmak amacıyla "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” organizasyonu gerçekleştirildiği ifade edilmekte olup, iki yılda bir düzenlenen organizasyonun ilkinin 21 Ekim 2008'de, ikincisinin 7 Aralık 2010'da, üçüncüsünün ise 30 Kasım 2012 tarihlerinde düzenlendiği belirtilmektedir.

 

Bu çerçevede, bu defa dördüncüsünün 28 Kasım 2014 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin himayelerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirilen "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” ödül törenine katılmak isteyen firmaların Birliğimizle irtibata geçmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.