RUSYA FEDERASYONU'NA BİTKİSEL ÜRÜN İHRAÇ EDEBİLECEK FİRMA LİSTELERİ İÇİN BİLGİLER HK.

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere; RF'ye yapılan bitkisel gıda ürünleri ihracatı iki ülke arasında imzalanan Mutabakat Zaptı (Memorandum-02 Temmuz 2008 ) ve Ek Memorandum (09 Nisan 2009) çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda Rusya Federasyonu'na yapılan taze meyve ve sebze ihracatında 10.07.2008 tarihinden itibaren her parti ürün için "İnsan Tüketimine Yönelik, Rus Yasal Normlarına Göre Rusya Federasyonu'na Türkiye Cumhuriyeti'nden Gönderilmesi Hedeflenen Bitkisel Ürünler İçin Güvenlik Sertifikası” düzenlenmektedir.

RF'ye bitkisel gıda ürünleri ihracatında 2010 yılında uygulamaya başlanılan firma listeleri ile ilgili hükümler talimata eklenmiştir. Ek Memorandum'un 1 inci maddesi gereği, RF'ye bitkisel gıda ürünleri ihracatı yapan ihracatçı firmalar ve ihraç ettikleri ürünlerle ilgili listeler: Taze Meyve ve Sebze Türkiye İhracatçıları Listesi ve Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Sebze, Kuru Meyve İhracatçıları Listesi olarak 2 kategoride oluşturulmuştur.

En son Ağustos 2014 ayında gerçekleştirilen tarım alanında karşılıklı iki ülke temsilcileri toplantısı neticesinde sözkonusu listeler bu tarihten sonra "Rusya Federasyonu'na Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi” olarak anılmaktadır.

Rusya Federasyonu'na (RF) bitkisel gıda ürünleri ihraç etmek üzere mevcut listelere dâhil olmak isteyen veya mevcut listede yer alıp unvan ve/veya adres bilgileri değişen veya liste dışı kaldıktan sonra tekrar listeye dâhil olmak isteyen ihracatçı firma; ihracat öncesi ön gereklilikleri yerine getirmiş olmasının ardından bağlı bulunduğu İhracatçı Birliğine başvurarak aşağıda yer alan belgeleri dosya içerisinde teslim etmektedir.

Öte yandan Ekonomi Bakanlığımızdan alınan 05/03/2015 tarihli bir yazıda, RF ile birlikte Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi olan Belarus ve Kazakistan ülkelerine yönelik ihracatlarda da RF'' ye ihracat prosedürlerinin uygulanmaya başlandığı, Kırgızistan için de 2015 yılının ikinci yarısında itibaren RF'' ye yönelik ihracat prosedürünün geçerli olacağı kaydedilmektedir.

İhracatçı firma listeleri her yıl 3'er aylık periyotlar halinde ve yılda 4 kez olmak üzere Mart-Haziran-Eylül-Aralık aylarında güncellenmektedir. Bu aylar dışında listelere firma ilavesi mümkün olmamaktadır.

Listelere dâhil olmak isteyen ihracatçı firmaların başvuru dosyalarının;

  • Mart ayı güncellemesi için : 9 Mart
  • Haziran ayı güncellemesi için : 9 Haziran
  • Eylül ayı güncellemesi için : 9 Eylül
  • Aralık ayı güncellemesi için :9  Aralık

tarihlerine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı genel evrak birimine giriş kaydı yapılmış olmalıdır. Bu nedenle, firmaların söz konusu tarihlerden makul bir süre öncesinden evraklarını gerekli kontrol ve yönlendirmelerin yapılabilmesini teminen İhracatçı Birliklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra gelen başvurular bir sonraki güncelleme ayında değerlendirilmektedir.

1- TAZE MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ İHRACATI YAPMAK İSTEYEN FİRMALAR İÇİN:

Başvuru Dosyasında Yer Alacak Belgeler;

1) Taahhütname aslı (fotokopi olmayacak)  taahhütname örneği için tıklayınız..

2) İhracatçı Firma bünyesinde görevlendirilecek karantina ve gıda güvenilirliği yönüyle ürünün üretiminden hasadına, paketlenmesinden ihracatına kadar tüm aşamalarda kayıtlarının tutulmasından, gerekli kontrollerin yapılmasından ve izlenebilirlik sisteminin tesis edilmesinden sorumlu olacak bir Ziraat Mühendisi ile imzalanan "Danışmanlık Sözleşmesi” aslı, Ziraat Mühendisi diploması örneği  (Ziraat Mühendisi tarımsal danışmanlık sözleşmesi örneği için tıklayınız..)

3) Ürünlerin yetiştirildiği dönemlerde oto kontrol amacıyla hasat öncesinde kalıntı analizlerini yaptırmak üzere bir Laboratuvarla yapılan Sözleşmenin aslı, (sözleşmede anlaşmanın RF'ye ihracatla ile ilgili olduğu ve oto kontrol amacıyla hasat öncesi kalıntı analizlerini kapsadığı özellikle belirtilmelidir)

4) Firmaya ait Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği-Firmanın üretim/paketleme tesisine sahip olmaması durumunda izlenebilirlik sistemini sağlayan bir paketleme tesisine sahip olmaması durumunda izlenebilirlik sistemini sağlayan bir paketleme tesisi ile yapmış olduğu Fason Üretim/Paketleme Sözleşmesinin aslı ile birlikte Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği

5) Şirket Ana Sözleşmesinin yayımlandığı ve güncel Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı Sureti

6) Varsa sözleşmeli üretim yaptırdıklarına dair bilgi/belge

7) Adres Bilgi Formu  (Örrneği için tıklayınız..)

2- BAKLİYAT, AYÇİÇEĞİ, HUBUBAT, KURU SEBZE, KURU MEYVE İHRACATI YAPMAK İSTEYEN FİRMALAR İÇİN:

Başvuru Dosyasında Yer Alacak Belgeler;

1) "Rusya Federasyonu(RF)'nun RF mevzuatına göre bitkisel gıda ürünlerinde öngördüğü normlar ve düzenlemeler tarafımızca bilinmekte ve bu normlara uygun olarak ürünlerimizi RF'ye ihraç etmeyi taahhüt ediyoruz” şeklinde imzalı, kaşeli, tarihli bir Taahhütname(fotokopi olmayacak) taahhütname örneği için tıklayınız..

2) Firmaya ait Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği-Firmanın üretim/paketleme tesisine sahip olmaması durumunda izlenebilirlik sistemini sağlayan bir paketleme tesisi ile yapmış olduğu Fason Üretim/Paketleme Sözleşmesinin aslı ile birlikte Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği

3) Şirket Ana Sözleşmesinin yayımlandığı ve güncel Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı Sureti(asıl veya onaylı olacak)

4) Adres Bilgi Formu  (Örrneği için tıklayınız..)

BELGELERİN İBRAZI SONRASINDA KONTROL SÜRECİ:

İhracatçı Birliği tarafından yapılacak kontrol sonucu firma dosyasındaki belgelerin uygun ve eksiksiz olması durumunda firma başvuru dosyası Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) aracılığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ulaştırılmaktadır.

Firmanın dosyası Ekonomi Bakanlığı tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderildiğinde, Genel Müdürlüğe ulaşan ihracatçı firma dosyası Bakanlık uzmanları tarafından değerlendirilmektedir. Bu aşamadan sonra dosyası incelenen firmanın, Bakanlık Kontrol Görevlilerince yerinde (gerek firmanın beyan ettiği kanuni adres, gerekse de imalat yerleri, paketleme evleri) denetim ve kontrolü yapılarak RF'ye ihracata yeterliliği tespit edilmektedir. Dosya ve denetim sonucu uygun olan firma mevcut listelerin güncellenmesi sırasında ihracatçı firma listesine dâhil edilmektedir.

İHRACATÇI FİRMALARIN LİSTEDE KALABİLMELERİ İÇİN UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR:

  1. Belge Süreleri: Başvuru evraklarında kullanmış olduğunuz "Danışmanlık Sözleşmesi”, Laboratuvar Sözleşmesi”, "Kapasite Raporu” ve "Fason Sözleşme” gibi son tarih bilgisi içeren belgelerinizin sürelerinin bitmeden güncellenmesini teminen Birliğimize ulaştırılması gerekmektedir.
  1. İhracat Şartı: Listede yer alan firmaların Rusya Federasyonu'na en az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmediği takdirde listeden çıkarılmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olacak şekilde yılda iki kez yapılacak liste güncellemelerinde geriye yönelik olarak son 12 aylık dönemde Rusya Federasyonu'na 50.000 ABD Dolarından az ihracat gerçekleştirdiği tespit edilen firmalar listeden çıkarılacaktır.

Bu nedenle firmalarımızın yılda iki kez yapılan ihracat kontrolünde Liste Dışında Kalmamaları için

Haziran Ayı İhracat Kontrolü : Nisan 2015 - Mayıs 2016 Tarihleri arasında

Aralık Ayı İhracat Kontrolü : Ekim 2015 – Kasım 2016 Tarihleri arasında

En az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

        3. İhlal - Bildirim kısıtı: 2015 yılından itibaren geçerli olmak üzere, RF'ye taze meyve sebze ve kuru ürünler ihracatı yapan firmalara birden fazla karantina zararlısı bulunması nedeniyle Rusya Federasyonu tarafından bildirimde bulunulması durumunda 3 aylık süreyle ilgili firma adına Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmeyeceği uygulaması getirilmiştir.

Bilgilerinize rica olunur.

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

GÜNCEL LİSTELER VE PROSEDÜRLER :

Rusya Federasyonu İhracatçı Firma Listeleri (Kuru Gıda) (28/09/2016)

Rusya Federasyonu İhracatçı Firma Listeleri (Taze Meyve ve Sebze) (28/09/2016)

Rusya Federasyonu'na Gürcistan Üzerinden Bitkisel Ürün İhracatı Yapacak Firma Listesi (30/09/2015) 

Rusya Federasyonu Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatçı Firma Listesine Dahil Olmak İsteyen Firmanın İzlemesi Gereken Prosedür

 

DİĞER EKLER:

DKİB Başvuru Dilekçesi

Akredite Labaratuvarlar

Yeni Taahhütname

 RF PROTOKOL (04/08/2014)