Fas Yapı İnşaat Malzemeleri Alım Heyeti - İkili İş Görüşmeleri

Sayılı Üyemiz;

Bilindiği üzere Kuzey Afrika Ülkesi Fas, son dönemlerde stratejik coğrafi konumu ve hinterlandı Sahra Altı ülkeleri ile olan ekonomik entegrasyonu nedeniyle ön plana çıkan Ülkeler arasında bulunmakta ve son yıllarda dış ticaretimizin hızla geliştiği ülkeler arasında yer almaktadır. Fas halkının Ülkemize yakınlık duyması, kültürel alışkanlıklarımızın benzerliği nedeniyle Türk malının öncelikle tercih edilmesi gibi avantajlar bu ülkeyi dış ticaretimiz açısından avantajlı kılmaktadır.

Bu kapsamda, Trabzon ilimiz ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi ve Bölge iş insanlarımızın alternatif potansiyelli pazarlara yönlendirilmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında; T.C. Ticaret Bakanlığımız koordinatörlüğünde, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ve Arsin Organize Sanayi Bölgesi ortak organizasyonunda Fas'lı iş adamları Trabzon'a davet edilerek Yapı ve İnşaat Malzemeleri sektöründe bir alım heyeti programı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu alım heyeti programı çerçevesinde; 07 Şubat 2019 Perşembe günü, saat 10.00-17.00 saatleri arasında Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi İdari Binasında firmalarımız ile Faslı ithalatçı firma yetkililerinin birebir görüşme imkanı bulacakları ve katılımın ücretsiz olduğu ikili iş görüşmeleri programı düzenlenecektir.

Bu çerçevede, konuk firma temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri programına katılmak isteyen firmalarımızın, ekte sunulan başvuru formunu doldurarak Birliğimize göndermeleri gerekmektedir.

Programa tüm iş adamlarımızın katılım sağlamaları istirham olunur.

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

 

 

EK :  1) Katılımcı Listesi
        2) Başvuru Formu

İlgili Dosyalar

Katilimformu.docx56,10 KB