KOBİ DEĞER KREDİSİ Detayları ve Başvuru Şartları Hk.

KOBİ DEĞER KREDİSİNİN DETAYLARI BELİRLENDİ

Sayın Üyemiz;

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat ALBAYRAK 10 Ocak 2019 tarihli açıklaması ile KOBİ'lere müjdeli haber verilerek mikro ve küçük ölçekli işletmelere finansman imkânı sağlamak amacıyla "KOBİ DEĞER KREDİSİ” adında yeni kredi paketi hazırlandığı duyurulmuştur. Kobilere 1 milyon liraya kadar kredi sağlanacak. Verilecek toplam kredi tutarı işletmenin faaliyette bulunduğu sektöre göre değişecek. İmalat sektöründe faaliyet gösteren ya da ihracat yapan KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar kredi tahsis edilebilecek. Diğer sektörlerde faaliyette bulunanlara ise 500 bin liraya kadar kredi verilecek. Kobi Değer kredisi adı verilen bu kredi 13 banka tarafından finanse edilecek. Kredi taksitleri bir süre geri ödemesiz olacak. Kredi ile KOBİ'ler rahat bir nefes alacak.

Söz konusu kredi hakkındaki tüm detaylar:

  • 13 Bankanın katılımı ile toplam 20 Milyar TL'lik "KOBİ Değer Kredisi Paketinden” işletmeler aşağıda belirtilen şartlarla yararlanabilecektir.
  • 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli,
  • %1,54 faiz oranıyla,
  • İmalatçı ve/veya ihracatçı sektörlere azami 1.000.000 TL, diğer sektörlere azami 500.000 TL limitli,
  • % 80 KGF teminatlı (KGF tarafından teminata alınan tutar üzerinden on binde 3 komisyon alınacaktır),
  • Ekspertiz ve sigorta ücretleri dışında herhangi bir dosya masrafı alınmadan,
  • 2017 yıl sonu itibarıyla yıl sonu cirosu 25.000.000 TL'nin altındaki işletmelerin istifadesine sunulduğu

 

Kredi Paketine Dâhil Olan Bankalar:

Akbank, Albaraka Türk, Alternatif Bank, Denizbank, QNB Finansbank, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Ziraat Bankası.

KOBİ TANIMI..

KOBİ açılım olarak küçük ve orta boyutlu işletmeler demektir. Bir işletmenin KOBİ olabilmesi ve KOBİ'ler için yapılmış düzenleme, teşvik ve hibelerden yararlanabilmesi için öncelikle yapısal ve mali özelliklerinin ilgili resmi tanıma uygun olması gerekmektedir. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik, günün şartlarına göre revize edilerek 24 Haziran 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler arasında, KOBİ tanımının kriterlerinden "Yıllık net satış hasılatı” ve "Mali bilanço” üst limiti 40 milyon TL'den 125 milyon TL'ye yükseltilirken, yıllık çalışan personel sayısı üst limiti 250 çalışan olarak korunmuştur.

Yapılan düzenleme ile mikro, küçük ve orta büyüklükteki ekonomik birim ve girişimlerin tanımları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda KOBİ'lere yönelik ölçekleme ve tanımlamalar aşağıdaki şekildedir:

Mikro İşletmeler: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançodan herhangi biri 3 milyon TL aşmayan işletmeler, mikro işletme olarak adlandırılmaktadır. Mikro işletme tanımında daha önceden 1 milyon TL olan satış hasılatı veya mali bilanço üst limiti 3 milyon TL'ye yükseltilmiştir.

Küçük İşletmeler: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler küçük işletme olarak adlandırılmaktadır. Daha önceden 8 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 25 Milyon TL'ye yükseltilmiştir.

Orta Büyüklükteki İşletmeler: 250 çalışandan az istihdam rakamı ve yıllık satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL'yi aşmayan işletmeler, orta büyüklükte işletme olarak adlandırılmaktadır. Daha önceden 40 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 125 Milyon TL'ye yükseltilmiştir.

Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte dominant etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin %25 ve fazlasına ve %50'si ve daha azına sahip olması ya da kendisinin oy hakları veya sermayesinin %25 ve fazlasına ve %50'si ve daha azına başka bir işletmenin dominant bir etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılmaktadır.

KOBİ'lerin girişim sermayesi ve melek yatırımcılardan daha fazla yararlanabilmesi amacıyla kamu yatırım şirketleri, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve bazı gerçek kişiler bu kapsamdan muaf tutulmuştur. Yine bir işletmenin KOBİ olabilmesi için bir kamu kurum ya da kuruluşun, işletmenin hissesinin %25'inden fazlasına sahip olmaması gerekmektedir.

Bilgileri rica olunur.

 

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter