AZERBAYCAN YEŞİL KORİDOR UYGULAMASI 1 ŞUBAT 2019 İTİBARİYLE YÜRÜRLÜKTE

Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atfen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Azerbaycan gümrüklerinde gerçekleştirilen reformların bir parçası olarak hazırlanan "Yeşil Koridor" sisteminin tanıtım etkinliğinin 24 Aralık 2018 tarihinde düzenlendiği, konuya ilişkin olarak Bakü Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bilgi notunda ise 1 Şubat 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek bahse konu sistemin Yeşil Koridor' dan daimi yararlanılmasına yönelik kanun değişikliğinin esas itibariyle belirli kriterleri sağlayan, riski düşük ve güvenilir ticaret erbabına gümrük idaresince sunulacak kolaylaştırmalara ilişkin hususlar kapsadığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, operatörlere söz konusu haktan yararlanılmasını sağlayan statünün verilmesi ile kullanımının durdurulması, kaldırılması ve yeniden verilmesine yönelik hükümleri içeren bahse konu kanun değişikliği ile eşyanın gümrük bölgesine getirilmeden önce gümrük idaresine elektronik olarak özet ithalat beyannamesinin verilmesinin hükme bağlandığı ifade edilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter