GÜRCİSTAN İNŞAAT MALZEMELERİ MEVZUATINDA ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPILDI

 Sayın Üyemiz;


Tiflis Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/01/2019 tarih 127 sayılı yazıda; Gürcistan'da inşaat malzemeleri ithalatında (çimento / GTİP:2523, inşaat demiri / GTİP:7214, plastik boru-hortum / GTİP: 3917, izole edilmiş teller-kabloların / GTİP:8544) 15 Ocak 2019 tarihi itibariyle yeni mevzuatın yürürlüğe gireceği bildirilerek, söz konusu teknik ve prosedür sürecine ilişkin mevzuatın Türkçe çevirisi ile Gürcistan Hükümeti'nin 1 Ekim 2018 tarihinde inşaat malzemelerinin teknik düzenlemelerinin onaylanmasına ilişkin almış olduğu karar ve istenen standartların kapsamına, gümrük işlemlerine, pazar denetimine ve uyum şartlarına dair bilgileri içeren dokümanlar ilişik bulunmaktadır.


Firmalarımızın herhangi bir problemle karşılaşmaması açısında sözkonusu standartlara ve mevzuata uygun ihracat gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir.


Bilgileri rica olunur.

 

EK:1 - Gürcistan- Teknik Düzeyde İstenen Standartlar

EK:2 - Gürcistan 2019 İnşaat Malzemeleri Mevzuatı