2014/60 Rusya Federasyonu Bitkisel Ürün Listesi- Tarımsal Danışmanlar Hk.

SİRKÜLER (2014/60)

Rusya Federasyonu'na yönelik Yaş Meyve Sebze İhracatında, gerek ihracat yapabilecek firmalar listesinde yer alabilmek ve gerekse listelerin güncellenmesinde uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından ilgili muhataplarla yapılan ve 30.10.2013 tarihinde gerçekleştirilen toplantı sonucu mutabık kalınan kararalar çerçevesinde belirlenen kriterler daha önce tarafınıza bildirilmiş olup, söz konusu listelerde yer almak isteyen firmaların bu kriterlere uyum sağlamaları ve ekte gönderilen usul ve esaslara göre eksikliği bulunan firmaların eksikliklerini en kısa sürede tamamlamaları gerekmekte olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede ekte yer alan toplantı kararlarından da varılan sonuçlar kapsamında; mevcut RF Firma listesinde yer alan firmaların listedeki mevcudiyetlerini korumaları için gözetmeleri gereken şartlar:

1. Belge Süreleri: Başvuru evraklarında kullanmış olduğunuz "Danışmanlık Sözleşmesi”, Laboratuvar Sözleşmesi”, "Kapasite Raporu” ve "Fason Sözleşme” gibi son tarih bilgisi içeren belgelerinizin sürelerinin bitmeden güncellenmesini teminen mensubu bulunulan İhracatçılar Birliğine ulaştırılması gerekmektedir.

NOT: Güncel olarak Tarımsal Danışmanlıklarla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca başlatılan denetim çalışmaları kapsamında Ekte yer alan excel dosyasının istenen bilgilerle doldurulup ivedilikle - mümkünse bugün içerisinde - Birliğimize ulaştırılması gerekmektedir. )

2. İhracat Şartı: Listede yer alan firmaların geçmiş 12 aylık dönem baz alınarak yılda 2 kez yapılan değerlendirmelerde Rusya Federasyonu'na en az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmediği tespit edilen firmalar doğrudan listeden çıkarılmaktadır. Bu nedenle firmalarımızın yılda iki kez yapılan ihracat kontrolünde liste dışında kalmamaları için:

Haziran Ayı İhracat Kontrolü: Nisan 2013 - Mayıs 2014 Tarihleri arasında

Aralık Ayı İhracat Kontrolü: Ekim 2013 – Kasım 2014 Tarihleri arasında

en az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bu nedenle, ihracatçılarımızın ekte belirtilen kriterlere uyum sağlamaları ve liste uygulaması kapsamında uyulması zorunlu olan usul ve esaslar açısından eksikliği olan firmalarımızın mümkün olan en kısa sürede eksiklerini tamamlamaları hususunda;

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

Ek:1- Toplantı Kararları (1 sayfa)

Ek:2- Tarımsal Danışmanlık bilgileri (excel dosya)