2014/44 Dahilde İşleme Rejimi kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar HK.

Sayın Üyemiz,

17/1/2005 tarih ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı' nda değişiklik yapan 28/02/2014 tarihli 2014/6197 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” 18/04/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, mezkur Karar'a Geçici 18 inci madde eklenmek suretiyle ".. bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş, belge süresi bitmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden (18/04/2014) itibaren 3 (üç) ay içerisinde (18/07/2014 tarihine kadar) elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığına müracaat etmesi kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihe kadar süre verilmesi ve bu süre bitimini takiben 1 (bir) ay ve 2 (iki) aylık süreler içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemlerin belge/izin kapsamında değerlendirilmesi ancak 4458 sayılı Gümrük Kanunu' nun 241 inci maddesinde yer alan usulsüzlük cezasının tahsil edilmesi” yönünde bir düzenleme yapılmıştır.

 Bu kapsamda, firmalarımızın ağır müeyyideler ile karşılaşmamaları için, ekteki duyuru metnine göre işlem yapmaları hususundA;

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

                 İdris ÇEVİK

                      Genel Sekreter      

                                                                                          

 EK; 1-   Duyuru Metni (1 Sayfa)

İlgili Dosyalar

DUYURU METNI.doc25,00 KB