2014/35 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/35)

1. Rusya Federasyonu Krasnodar Bölgesi Yatırım İmkânları Hakkında Bilgi;

2. Global Economic Summit Hakkında Bilgi;

3. Türkiye-Güney Kore STA Ortak Komite Toplantısı Hakkında Bilgi;

4. Japonya Hakkında Bilgi;

5. 4. Çin – Avrasya Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;

6. Muhtelif İkili Temaslar Hakkında Bilgi;

7. Malezya İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

8. Irak Musul İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

9. Türk Eximbank Reeskont Kredisi Uygulama Esaslarına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Bilgi;

10. Türkiye-Suudi Arabistan Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı Hakkında Bilgi;

11. Çin Halk Cumhuriyeti'ne Kiraz İhracatı Hakkında Bilgi;

12. Son Mevzuatlar Hakkında Bilgi;

13. 2014 Yılı Eğitim Programları Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

RUSYA FEDERASYONU KRASNODAR BÖLGESİ YATIRIM İMKÂNLARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/05/2014 tarih 1033 sayılı yazıda, Türk – Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu çerçevesinde oluşturulan Bölgesel İşbirliği Gurubu ilk toplantısının 26-27 Mart 2014 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildiği ve konuya dair, Rusya Federasyonu (RF) Ticaret Mümessilliği'nden bir örneği ekte yer alan sözkonusu Çalışma Grubu Toplantısı'nda sağlanan mutabakat çerçevesinde RF Krasnodar Bölgesi iş çevrelerinin Türk firmalarıyla ortak ne gibi çalışmalar yapabileceği, özellikle Krasnodar Bölgesi'nin ağaç ürünleri potansiyelini çok yönlü değerlendirmeyi amaçlayan, Krasnodar şehir merkezinin yeniden inşası ile ekonomik konut inşasını ve Kavraz ile Novorossisk gümrüklerinde endüstri parkları, ihracat- ithalat lojistik merkezlerini kapsayan ortak yatırımlara Krasnodar Bölgesi iş çevrelerinin istekli olduğu, Krasnodar Bölgesi RF'nin nüfüs olarak üçüncü büyük bölgesi ve RF'nin dünyaya açılış kapısı olduğu ve Türkiye'nin Rusya'ya giriş kapısı olduğu, R.F. Devlet Başkanı Sayın V. Putin'in Bölgesel Kalkınma Stratejisi çerçevesinde, önümüzdeki dönemde en fazla kaynak ayrılacak bölgelerden birisi olan Krasnodar Bölgesinin başta lojistik olmak üzere stratejik önemine binaen, ilişikte yer alan Krasnodar Bölge tekliflerinin, incelenmesinin faydalı olacağı ifade edilmekte olup, konu ile ilgili görüşlerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere Krasnodar Bölgesi Yatırım İmkanlarına ilişkin görüşlerinizin bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 12 Haziran 2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ekler:

Ek-I- Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

Ek-II- Rus Tarafı Teklifleri (5 sayfa)

 

 

2

GLOBAL ECONOMİC SUMMİT HAKKINDA BİLGİ;

Mumbai Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/05/2014 tarih 1030 sayılı yazıda, Mumbai'de yerleşik "All India Association of Industries” (AIAI) unvanlı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Mumbai World Trade Center'da (WTC) "Global Economic Summit 2014 on Asia: Powering Global Markets” adlı küresel ekonomi ve ticaret zirvesinin düzenleneceği ifade edilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz sözkonusu etkinliğin broşür örneğine aşağıdaki linkten ulaşabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

 

Broşür için ilgili link adresi: www.goo.gl/6eiIxr

3

TÜRKİYE-GÜNEY KORE STA ORTAK KOMİTE TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/05/2014 tarih 1029 sayılı yazıda, Türkiye – Güney Kore arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) 01 Mayıs 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği, ilk Ortak Komite Toplantısı'nın Temmuz ayı içerisinde Ankara'da gerçekleştirilmesinin planlandığı, bahse konu Ortak Komite Toplantısı'nda tarım ürünlerinde tarım tavizlerinin kapsamının karşılıklı olarak genişletilmesi ve/veya mevcut tavizlerin indirim takvimlerinin hızlandırılması hususunun gündeme getirilmesinin planlandığı, bu kapsamda ülkemizin rekabetçi olduğu ve Güney Kore pazarına ihracat potansiyeli bulunan tarım ürünlerinin tespit edilmesinin gerektiği, sözkonusu ürünlerin tespitinde, ilave taviz talebinde bulunulan ürünler için Güney Kore tarafına benzer bir açılım teklif edilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, bahsedilen hususlara ek olarak tercihli ticaret rejiminin işleyişi de dahil olmak üzere gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 11 Haziran 2014 Çarşamba günü mesai saati bitimine Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

 

4

JAPONYA HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/05/2014 tarih 1031 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ tarafından eşbaşkanlığı yürütülmekte olan Türkiye – Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi (TRINS) 2. Dönem Toplantısının 2 Temmuz 2014 Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ve anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 05 Haziran 2014 Perşembe günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

5

ÇİN – AVRASYA FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

 

01-06 Eylül 2014 tarihleri arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin (SUÖB) başkenti Urumçi'de düzenlenecek ve Milli Katılım Organizasyonu Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilecek olan "4. Çin – Avrasya Fuarı” ile ilgili olarak anılan Genel Sekreterlikten alınan 29/05/2014 tarih 11225 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı ve Kayıt Formu (2 sayfa)

 

6

MUHTELİF İKİLİ TEMASLAR HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/05/2014 tarih 1032 sayılı yazıda, Türkiye – Polonya Düzenli İstişare 3. Toplantısı'nın 13 Haziran 2014 tarihinde Bakanımız Sn. Nihat ZEYBEKÇİ ve Polonya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Janusz PİECHOCİNSCİ eşbaşkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirilmesi,

 

Türkiye – Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) 5. Toplantısının 19 Haziran 2014 tarihinde Bakanımız Sn Nihat ZEYBEKCİ ve İngiltere Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Lord LIVINGSTON'un eşbaşkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirilmesi, Türk – Moğol Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KEK) 7. Toplantısının 21-22 Haziran 2014 tarihlerinde Bakanımız Sn. Nihat ZEYBEKÇİ'nin katılımlarıyla Ulanbator'da gerçekleştirilmesi, Türkiye - Yunanistan Yatırım Forumunun 12 Haziran 2014 tarihinde Bakanımız Sn. Nihat ZEYBEKCİ'nin katılımlarıyla Ankara'da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu toplantılara yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarlarında karşılaştığı sorunlar ve anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 05 Haziran 2014 Perşembe günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

 

7

MALEZYA İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 15-17 Ekim 2014 tarihleri arasında Malezya'ya yönelik düzenlenecek olan İşadamları Heyeti programı ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/05/2014 tarih 1023 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

8

IRAK MUSUL İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 22-24 Haziran 2014 tarihleri arasında Irak'ın Musul şehrine yönelik düzenlenecek olan Irak Musul İşadamları Heyeti programı ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/05/2014 tarih 1016 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

9

TÜRK EXİMBANK RK-REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ;

Türk Eximbank'tan alınan yazıda, "Reeskont Kredisi Uygulama Esaslarına İlişkin Düzenlemeler” iletilmiştir. İlgili yazıya buradaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

 

10

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN GÜMRÜK İDARESİ BAŞKANLARI TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye-Suudi Arabistan Gümrük İdaresi Başkanları 2. Toplantısının 25 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirildiği ve anılan toplantıda imzalanan protokolle ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/05/2014 tarih 984 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

11

ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NE KİRAZ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazısına atfen Ekonomi Bakanlığından alınan 21/05/2014 tarihli yazıda, ülkemiz menşeli kirazların Çin Halk Cumhuriyeti'ne (ÇHC) ihracatının mümkün olabilmesi için yürütülen faaliyetler kapsamında ÇHC Kalite Denetimi, Kontrol ve İdaresi (AQSIQ) yetkililerinden oluşan bir heyetin kiraz üretim alanları ve paketleme tesislerini yerinde incelemek amacıyla 22-26 Haziran 2014 tarihleri arasında ekli program çerçevesinde ülkemizi ziyaret etme talepleri olduğu belirtilmektedir. Yazıda devamla, AQSIQ tarafından ülkemizden ÇHC'ye kiraz ihraç etmek isteyen firmaların listesinin talep edildiği ve söz konusu listenin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ÇHC makamlarına iletileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve ÇHC'ye kiraz ihraç etmek isteyen firmaların taleplerini aşağıda yer alan formu doldurarak ilgili Bakanlığa iletilmek üzere en geç 6 Haziran 2014 tarihine kadar (e-mail: dkib@dkib.org.tr Faks:0462 326 94 01) Genel Sekreterliğimize iletmeleri gerekmektedir.

ÇHC'YE KİRAZ İHRACATI YAPMA TALEP FORMU

Listeye girmeyi TALEP EDİYORUZ ( )

Firma Unvanı:

Yetkili kişi adı-soyadı

Yetkili kişi Telefonu

Kaşe/İmza

 

 

12

SON MEVZUATLAR HAKKINDA BİLGİ;

 

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK tıklayınız..

 

2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ tıklayınız..

 

3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNE DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK tıklayınız..

13

2014 YILI EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Ülkemizde dış ticaret alanında çalışacak eğitimli ve kalifiye elemana duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda profesyonel bir eğitimin alınması ve dış ticaretin doğru bir şekilde, uygulamalı olarak ve gerekli teorik bilgiler ışığında öğrenilmesi çok önemlidir. Bu önemden yola çıkarak bilindiği üzere her yıl Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından üye firmalarımızın çalışanlarının ve ihracat konusuna ilgi duyan kişilerin bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için muhtelif "Eğitim Programları ve Seminerler” düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, 2014 yılı eğitim programlarının ihtiyaçlarınız doğrultusunda planlanabilmesi için aşağıdaki eğitim programına katılım talep formunun doldurulması siz firmalarımızdan gelen talepleri en etkin şekilde değerlendirebilmemizi ve eğitimde ihtiyaçların yüksek verimlilikle gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Bu kapsamda, talep edilen eğitimlerin gündeme gelmesi ve bu konudaki eğitim ihtiyacının kısa sürede tedarik edilmesi olanağını elde etmek amacıyla tasarlanan eğitim faaliyetleri kapsamındaki seminerlerden en fazla talep alan eğitim konusu kısa bir süre zarfında planlanıp, eğitimin küçük gruplar halinde ve etkileşimli olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle siz değerli ihracatçı firmalarımız ve çalışanlarının katkıları, talepleri ve görüş önerileri büyük önem taşıyacaktır. Bu çerçevede, firmanızın Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen eğitim programlarından en fazla faydayı elde etmesi mümkün olacaktır. Bahsekonu eğitim programları için başvuru ve detaylı bilgiyi elde etmek için http://www.dkib.org.tr/tr/aktuel-haberler-dis-ticaret-atolyesi-egitimleri.html linki tıklayınız..

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.