2014/18 Gnel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/18)

1. İran'a İlaç İhracatı Hakkında Bilgi;

2. G. Afrika Yatırım Forumu ve Heyet Ziyareti Hakkında Bilgi;

3. Mission For Growth Organizasyonu Hakkında Bilgi;

4. Bosna Hersek Hakkında Bilgi;

5. Event – Fair/ wwwdb s.r.o Firması Hakkında Bilgi;

6. Irak'a Yapılan Bisküvi ve Şekerleme İhracatı Hakkında Bilgi;

7. Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Bilgi;

8. RF Yaş Meyve Sebze İhracatı Danışman Mühendis Eğitimi Hakkında Bilgi;

9. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

İRAN'A İLAÇ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/03/2014 tarih 609 sayılı yazıda, İran Sağlık Bakanlığı'nın 02/03/2014 tarihli bir örneği ilişikte yer alan tebliğinde, İran'a gerçekleştirilecek olan ilaç ihracatında, ihracata konu ürünlerin anılan tebliğde belirtilen sertifikalara haiz olmasının gerektiği ifade edilmektedir

 

Ek: Tebliğ (1sayfa)

 

2

G. AFRİKA YATIRIM FORUMU VE HEYET ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde 19 Haziran 2014'te ICON Magazine tarafından DEİK'in stratejik ortaklığında düzenlenecek olan "Güney Afrika Yatırım Forumu” ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/03/2014 tarih 602 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, Katılım Formu, G. Afrika Yatırım Forumu Sponsorluk İmkanları (5 sayfa)

 

 

3

MİSSİON FOR GROWTH ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/03/2014 tarih 601 sayılı yazıda,

 

Avrupa Birliği Sanayi ve Girişimcilikten Sorumlu AB Komiseri ve Komisyon Başkan Yardımcısı Antonio Tajani öncülüğünde, Yunanistan ve İtalya'da düzenlenecek Mission for Growth organizasyonun devamı niteliğinde İspanya'da (2-3 Nisan 2014 Sevilla ve 4 Nisan 2014 Madrid) Mission for Growth organizasyonunun düzenleneceği belirtilmekte olup, anılan ülkede iş yapmak isteyen üyelerimizin etkinliğe davet edildiği ifade edilmektedir.

 

 

4

BOSNA HERSEK HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/03/2014 tarih 597 sayılı yazıda, Türkiye İle Bosna Hersek arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin başkanlığında, 10-11 Nisan 2014 tarihlerinde, Bosna Hersek'e bir ziyaret gerçekleştirilmesin planlandığı ifade edilmekte olup, söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ve anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir. Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere söz konusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 31 Mart 2014 Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

5

EVENT – FAİR/ WWWDB S.R.O FİRMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Bratislava'da Hlboka cesta 7, 81104 adresinde yerleşik "wwwdb s.r.o Event – Fair” firmasının uygulamalarına yönelik şikayetlerle ilgili olarak Bratislava Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24/03/2014 tarih 120002352 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, (1 sayfa)

 

6

IRAK'A YAPILAN BİSKÜVİ VE ŞEKERLEME İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 21/03/2014 tarih 120002303 sayılı yazıda,

 

Irak'a şekerleme ve bisküvi ihracatı yapan firmaların Habur'da oluşan uzun kuyruklar nedeniyle zarara uğradıklarından bahisle, Irak'ın gıda ürünlerinin son kullanım tarihlerine yönelik mevzuat değişikliğine gidildiği ve üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları açısından Irak tarafından belirlenen mevcut son kullanma tarihlerine uymaları gerektiği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için söz konusu duyuru metni ilişikte sunulmaktadır.

Ek: Duyuru (1 sayfa)

 

7

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA BİLGİ;

21 Mart 2014 Cuma günü İbrahim ŞENEL başkanlığında Ekonomi Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirilmiş, toplantıda 2005/8391 sayılı DİR Kararında değişikliğe ilişkin Kararın içeriğini paylaşılmış olup Karar değişikliğinin içeriği aşağıda özetlenmiştir.

1) Ek süre: Belge süreleri bitmiş taahhütleri kapatılmamış belgelere kararın yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde müracaat edilmesi şartıyla maksimum iki ay ek süre verilerek ilave ihracat ya da kati ithalat yapılıp gümrük vergisinin ödenmesi suretiyle belgelerin taahhütlerinin kapatılmasına imkan tanınacağı,

2) Resen kapatma: Karar değişikliği sonrası resen kapatma (kapatma başvurusu yapılmadığından hiç ihracatı yokmuş gibi tüm ithalata müeyyide uygulanması) yapılmayacak. Kapatma müracaatı yapılmasa dahi firmaya uyarı yazısı yazılacak, yine müracaat edilmezse belge taahhütlerinin birliklerce mevcut ithalat ve ihracat bilgilerine göre kapatılabileceği (Gümrük Bakanlığıyla protokollerin tamamlandığı beyannamelerin birliklerce görülebilmesine imkan tanınacağı ifade edildi),

3) Süre kaydırımı: Belge kapsamında hiç ithalat yapılmasa da süre kaydırımı verileceği,

4) Geri gelen eşya: Gümrük Bakanlığıyla yapılan istişareler sonrası geri gelen eşyayla ilgili düzenlemelerin DİR Kararında yer almasının sağlandığı;

5) Yetkilendirilmiş yükümlü: Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasına DİR Kararında yer verileceği.

yönünde değişiklikler yapılmıştır.

 

8

RF YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI DANIŞMAN MÜHENDİS EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü'nden almış olduğumuz 28.03.2014 tarih ve 320-960 sayılı yazıda; Antalya ilinden Rusya Federasyonu'na Yaş Meyve Sebze İhracatı yapan firmaların Danışman Ziraat Mühendislerine ürünlerin bildirime konu olan organizmalar yönüyle kontrolü ve ürün hazırlama konusunda eğitim verileceği bildirilmekte olup ayrıca eğitime katılmayan Danışman Ziraat Mühendislerinin firmalarının ürün kontrollerinin Müdürlüklerince yapılmayacağı bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda; Rusya Federasyonu'na Yaş Meyve Sebze İhracatı yapabilecek firmalar listesinde olan veya listede olmamakla birlikte listeye girmek üzere başvuruda bulunan firmalarımızın sevkiyatlarında; anılan Müdürlükçe yapılan ürün kontrollerinde yasaklamaya maruz kalınmaması açısından aşağıda detay bilgileri verilen eğitime Danışman Ziraat Mühendislerinin katılmalarını sağlaması hususunda gereği önemle rica olunur.

 

EĞİTİM BİLGİLERİ:

Yer : Antalya İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonu

Topçular Mh. Aspendos Bulvarı No:163 07200 - MURATPAŞA/ANTALYA

Tarih : 10 Nisan 2014

Saat : 10:00

 

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.