2014/16 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/16)

1. Sınır Kapısı Geçişleri Hakkında Bilgi;

2. Türkiye İran Gümrük İdaresi Başkanları IV. Toplantısı Hakkında Bilgi;

3. Ülke Sohbet Toplantıları Hakkında Bilgi;

4. Ekvator'daki Yatırım Fırsatları Hakkında Bilgi;

5. ABD Makarna Anti-Damping – Yeni Tedarikçi Gözden Geçirme Soruşturması Hakkında Bilgi;

6. 2014 Yılı Finlandiya Ülke Raporu Hakkında Bilgi;

7. Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi Hakkında Bilgi;

8. Kamerun, Vietnam ve Fas 1. Türk Ürünleri Fuarı Hakkında Bilgi;

9. Arjantin – Buenos Aires İş Adamları Heyeti Hakkında Bilgi;

10. Fuar ve İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;

11. Soyulmuş Bütün Domates Talebi Hakkında Bilgi;

12. DOKA- 2014 Yılı İmalat Sanayi Mali Destek Programı Hakkında Bilgi;

13. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

SINIR KAPISI GEÇİŞLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20.03.2014 tarihli yazıda; Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle giriş çıkış işlemlerinde hizmet veren peronların bir kısmının 1 Haziran 2014 tarihine kadar kapalı olacağı, bu itibarla, AB mevzuatına göre veteriner ve laboratuvar kontrollerini gerektiren hayvansal ve bitkisel eşyayı taşıyan araçlar ile bitkisel ve hayvansal olmayan gıda taşıyan araçların Kapıkule - Kapitan Andreevo Sınır Kapılarından geçiş yapmasının gerekmekte olduğu; diğer araçların ise sınır kapısında yaşanacak yoğunluktan en az düzeyde etkilenmesini teminen hareket öncesi Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk durumunu dikkate alarak Hamzabeyli-Lesovo Sınır Kapısı ya da diğer alternatif kapıların kullanılmasında fayda görüldüğü bildirilmektedir.

2

TÜRKİYE İRAN GÜMRÜK İDARESİ BAŞKANLARI IV. TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/03/2014 tarih 560 sayılı yazıda,Türkiye İran Gümrük İdaresi Başkanları IV. Toplantısı'nın 2014 yılı Nisan ayının ilk yarısında gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, söz konusu ülke pazarında ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunlar ve toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere söz konusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 25 Mart 2014 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

3

ÜLKE SOHBET TOPLANTILARI HAKKINDA BİLGİ;

 

"Ülke Sohbet Toplantıları” çerçevesinde 27 Mart 2014 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan "Malezya ve İhracat İmkanları” konulu eğitim semineri ile ilgili olarak Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 19/03/2014 tarih 5407 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

4

EKVATOR'DAKİ YATIRIM FIRSATLARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/03/2014 tarih 553 sayılı yazıda; Ekvator'da elektrik, su, madencilik, petrol, telekomünikasyon ve temel sanayiler alanında stratejik projeler için 2014-2017 döneminde toplam 28 milyar dolar yatırım yapılmasının öngörüldüğü ve yabancı ülke şirketlerinin sözkonusu yatırım fırsatlarına katılmaya davet edildiği belirtilmekte olup, yatırım fırsatları ile ilgilenecek üyelerimizin http://goo.gl/iuriaI adresinden yatırım kataloğuna ulaşabilecekleri ifade edilmektedir.

 

5

ABD MAKARNA ANTİ-DAMPİNG – YENİ TEDARİKÇİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 18/03/2014 tarih 100319 sayılı yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli "Yumurtasız, Pişirilmemiş, Dondurulmamış Makarnalar” (1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına 1996 yılından bu yana % 0 - % 51,49 oranları arasında değişen anti-damping önlemi uygulandığı, öte yandan, DTÖ Anti-Damping Anlaşması'nın 9.5. maddesine göre mevcut önlem kapsamında kendisine münhasıran damping marjı hesaplanmamış ülkemiz ihracatçı firmaları, firma bazlı marj hesaplanması için ithalatçı ülke otoritelerine talepte bulunabildiği, bu itibarla, Beşsan Makarna Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin talebi doğrultusunda ABD Ticaret Bakanlığı 1 Temmuz 2013 ve 31 Ocak 2014 dönemine yönelik olarak 10 Mart 2014 tarihinde "yeni tedarikçi gözden geçirme soruşturması” başlatıldığı ve soruşturma sonucunda anılan firmaya münhasıran bir damping marjı hesaplanacağı ifade edilmekte olup, soruşturma açılış bildirimine http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-03-10/pdf/2014-05230.pdf linkinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

 

6

2014 YILI FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

 

Helsinki Ticaret Müşavirliği'nden alınan 18/03/2014 tarihli e-posta mesajında; Müşavirliklerince temin edilen en son ekonomik, sosyal ve ticari bilgi ve istatistiklere göre hazırlanmış 2014 Yılı Finlandiya Ülke Raporu ve Finlandiya'nın var olan ekonomik ve ticari durumunun analizi ve ülkemiz ile olan ticari ilişkilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, Finlandiya ile iş yapmak isteyen firmaların ihtiyaç duyacağı her türlü güncel bilgiler ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: 2014 Yılı Finlandiya Ülke Raporu (212 Sayfa)

 

7

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/03/2014 tarih 549 sayılı yazıda; Anılan Bakanlık tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren "Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin günün gelişen şartlarına göre uyarlanabilmesini teminen Danışma Komisyonu yıllık olağan genel toplantısının Nisan ayında yapılacağı ifade edilmekte olup, bahse konu toplantı ile ilgili gündemin oluşturulması ve aşağıda yer alan linkten ulaşılabilen söz konuşu "Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönerge”ne ilişkin olabilecek görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan yönergeye ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 24 Mart 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Not: http://www.kugm.gov.tr/BLSM_WIYS/KUGM/tr/Belgelik/guncel_haber/20131226_092531_2769_1_64.html adresinden "Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi”ne ulaşılabilmektedir.

 

 

8

KAMERUN, VİETNAM VE FAS 1. TÜRK ÜRÜNLERİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 14/03/2014 tarih 42766 sayılı yazıda; İstanbul Ticaret Odası tarafından ülkemizin gerçek değerleri ile tanıtılması ve ihracata yeni imkanlar sağlanması amacıyla 1999 yılından itibaren gerçekleştirilen Türk Ürünleri Fuarının 2014 yılında Kamerun, Vietnam ve Fas ile devam edeceği belirtilmekte olup, söz konuşu fuarlarla ilgilenecek üyelerimiz için detaylı bilgi ilişikte sunulmaktadır.

Ek: Duyuru (1 sayfa)

 

9

ARJANTİN – BUENOS AİRES İŞ ADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türk Hava Yolları ile yapılan protokol çerçevesinde azami 30 iş adamı ile birlikte 21-25 Nisan 2014 tarihleri arasında Buenos Aires'e yönelik düzenlenecek iş adamları heyeti ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/03/2014 tarih 536 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı ve Heyet Taslak Programı (2 sayfa)

10

FUAR VE İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 19.03.2014 tarihli yazıda; Tunus, Irak ve Ekvador'da açılan ihaleler ile G.Kore, Rusya, İran, Romanya ve KKTC'de düzenlenecek olan fuarlara ilişkin duyurular bildirilmektedir.

İhale Duyuruları
- Tunus
- Tunus1
- Irak
- Ekvator

Fuar Duyuruları
- G.Kore
- Rusya
- İran
- G.Kore
- G.Kore1
- Romanya
- KKTC

11

SOYULMUŞ BÜTÜN DOMATES TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Houston Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nden Birliğimize intikal ettirilen bir yazıda, Houston Merkezli SYSCO (http://www.sysco.com/) firma yetkililerinin soyulmuş bütün domates ve domates sosu üreten Türk firmaları ile iletişime geçme isteklerinin makamlarına iletildiğinden bahisle, söz konusu talebin bahse konu ürünleri üreten üye firmalarımıza duyurulması hususuna değinilmiştir.

Bu itibarla, ilgilenen firmaların kendileri hakkında bilgileri SYSCO firması İthalat Müdürü Ballam Brian'ın e-posta adresine doğrudan iletmeleri gerekmektedir.

Yetkili kişi: Ballam Brian (İthalat Müdürü)
E-posta: Ballam.Brian@corp.sysco.com

 

 

12

DOKA- 2014 YILI İMALAT SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından 2014 yılı İmalat Sanayi Mali Destek Programı 10/03/2014 tarihi itibariyle ilan edilmiştir.

İmalat Sanayi alanındaki destekler imalat sanayi alanında faaliyet gösteren KOBİ niteliğindeki mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Bu programın amacı, Bölge'de imalat sanayii alanında faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, üretim kapasitelerinin, ürün çeşitliliğinin, ar-ge, reklam, tanıtım, pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi ve bu sayede sağladıkları katma değer ile birlikte rekabet edebilirlik düzeylerinin yükseltilmesi olup, bütçesi 5.000.000 TL dir.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30/05/2014 Saat 23:59

Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi: 06/06/2014 Saat 17:00

Başvuru rehberi

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.