2014/09 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/09)

1. Rusya Federasyonu'na Gürcistan Üzerinden Yaş Meyve Sebze İhracatı Hakkında Bilgi;

2. Tataristan Tekstil, Deri, Konfeksiyon Mobilya ve Makineleri Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

3. South Carolina Ticaret ve Yatırım Fırsatları Toplantısı Hakkında Bilgi;

4. Sistematik Gözden Geçirme Kapsamındaki Standartlar Hakkında Bilgi;

5. Cosmoprof Amerika 2014 Fuarı duyurusu Hakkında Bilgi;

6. Kenya İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

7. Türkiye Güney Kore Yetkilendirilmiş Yükümlü Tanıma Anlaşması Hakkında Bilgi;

8. Türkiye Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması Hakkında Bilgi;

9. Bulgaristan Transit Geçiş Belgesi Sorunu Hakkında Bilgi;

10. Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği Hakkında Bilgi; Hal Yasası Yaş Meyve Sebze Bildirimleri Hakkında Bilgi;

11. İran-İthalatı Yasak 10. Kategori Listesi Hakkında Bilgi;

12. Global Trade 640 Ltd. Hakkında Bilgi;

13. Japonya'ya Limon İhracatı Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Cenk İlter AYHAN

Genel Sekreter V.

 

 

1

RUSYA FEDERASYONU'NA GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Rusya Federasyonu'na Gürcistan üzerinden transit olarak karayolu ile Kazbegi-Verhni-Lars kapsından yaş meyve sebze ihracatı yapılabilmesine yönelik ihracatçı firma listeleri Rusya Federasyonu Federal Bitki Karantina Servisinin web sayfasında (http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/turkey/import.html) yayınlanmış olup, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızla yapılan görüşmelerde ihracat sevkıyatlarına 24 Şubat 2014 Pazartesi itibariyle başlanılabileceği belirtilmiştir.

İhracatçı firmalarımızın, bu güzergahı (Sarp Sınır Kapısı çıkış – Gürcistan transit – Kazbegi-verhni-Lars Gümrük Kapsından Rusya Federasyonu'na giriş -Valadikavkaz şehri-) kullanabilmeleri için ürün kontrolü ve belge (Bitki Sağlık Serifikası ve sağlık Sertifikaları) düzenleme aşamasında Bakanlık yetkililerine bu durumu belirtmeleri gerekmektedir. Çünkü sevkıyat öncesi Bakanlık tarafından "Bitki Sağlık Sertifikası, Sağlık Sertifikası tarih ve sayısı, araç plaka numaraları ve palet mühür numaraları, ihraç ürünlerinin adı ve miktar bilgilerinin” yer aldığı formun e-posta ile Rusya Federasyonu Kuzey Osetya Cumhuriyeti Federal Bitki Karantina ve Veterinerlik Servisi denetim hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Bu şekilde bildirim yapılmayan ve bildirim formundaki bilgileri uyuşmayan ürünlerin Rusya Federasyonu'na girişine müsaade edilmeyecektir.

 

2

TATARİSTAN TEKSTİL, DERİ, KONFEKSİYON MOBİLYA VE MAKİNELERİ TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Tataristan'ın Başkenti Kazan'da 6-10 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "FASHION & STYLE KAZAN- SPRING” fuarıyla eşzamanlı olarak TİM organizasyonunda 5-8 Mart 2014 tarihleri arasında Tekstil, Deri, Konfeksiyon, Mobilya ve Makineleri sektörlerine yönelik olarak düzenlenecek olan Ticaret Heyeti ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/02/2014 tarih 330 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, Heyet Programı, Fuar Duyurusu (6 sayfa)

 

3

SOUTH CAROLİNA TİCARET VE YATIRIM FIRSATLARI TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

DEİK/Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından, 24 Şubat 2014 tarihinde 14:00-15:30 saatleri arasında TOBB Plaza'da düzenlenecek olan ABD'nin South Carolina eyaleti ile Türkiye arasındaki yatırım fırsatlarını konu alan toplantı ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 20/02/2014 tarih 232 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, Katılım Formu, W.Ford Graham Biyografi (3 sayfa)

 

4

SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME KAPSAMINDAKİ STANDARTLAR HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24/01/2014 tarih 100213 sayılı e-posta mesajında;

 

Uluslararası ve Avrupa Birliği Standart Hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan standartların yenilenme, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirilmesinin gerektiği belirtilmekte olup, ilişik bulunan Türk Standartları listesinin incelenerek, her bir standart için Ek-2'de yer alan "Türk Standartlarının Sistematik Gözden Geçirilmesi Formu”nun doldurulmasının gerektiği belirtilmektedir.

 

Bu çerçevede söz konusu Türk Standartlarına ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ilişikte yer alan "Türk Standartlarının Sistematik Gözden Geçirilmesi Formu”nda belirtilerek en geç 27/02/2014 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ekler:

1-Türk Standartları Listesi ( 4 sayfa)

2- Türk Standartları Sistematik Gözden Geçirilmesi Formu (1sayfa)

 

5

COSMOPROF AMERİKA 2014 FUARI DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

Kozmetik sektörü için önde gelen fuarlardan biri olan ve 13-15 Temmuz 2014 tarihleri arasında ABD/Las Vegas'da düzenlenecek olan Cosmoprof North Amerika 2014 Fuarı ile ilgili olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 18/02/2014 tarih 1654 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

 

Ek: Yazı, Cosmoprof 2014 Fuarı Ayrıntılı Bilgi, Başvuru Formu (4 sayfa)

 

6

KENYA İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve THY işbirliği ile 17-21 Mart 2014 tarihleri arasında Kenya'ya yönelik düzenlenecek işadamları heyeti ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/02/2014 tarih 335 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

7

TÜRKİYE GÜNEY KORE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ TANIMA ANLAŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulamasının faydalarının iki ülkede yerleşik firmalara karşılıklı olarak uygulanabilmesi için gerekli hukuki yapı Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/02/2014 tarih 317 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almakta olup, üyelerimizin bahsi geçen ülke gümrüklerinde yaşadıkları sorunları Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere, en geç 24 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı (2 sayfa)

 

8

TÜRKİYE JAPONYA EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye ile Japonya arasındaki Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/02/2014 tarih 328 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1sayfa)

Firma Anketi Ağ Adresi: http://goo.gl/3HzZHP

 

9

BULGARİSTAN TRANSİT GEÇİŞ BELGESİ SORUNU HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 17/02/2014 tarih 100197 sayılı e-posta mesajında;

 

Bulgar Makamlarınca 2014 yılının ilk yarısı için taşımacılarımıza verilmesi gereken 125.000 adet transit geçiş belgesinden yalnızca 5.000 adedinin teslim edilmiş olması nedeniyle Bulgaristan üzerinden karayolu nnn ile yapılan teslimlerde sıkıntıların yaşandığı belirtilmekte olup, sözkonusu durumun, Bulgaristan makamlarının 12 Şubat 2014 Çarşamba gecesi saat 00:00'da 120.000 adet transit geçiş belgesini Sofya Büyükelçiliğimize teslim etmesi ile çözümlendiği, UBAK Belgesi ile geçişlerin gece saat 00:00'da, transit geçişlerin ise çift yönlü olarak 13 Şubat 2014 günü saat 09:00'da başladığı ifade edilmektedir.

 

10

TARIMSAL ÜRETİM KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Söz konusu Yönetmelik taslağı için tıklayınız..

 

11

HAL YASASI YAŞ MEYVE SEBZE BİLDİRİMLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, Hal Yasası kapsamında ürünler yola çıkmadan önce Hal Kayıt Sistemine bildirimlerin yapılma zorunluluğu bulunmaktadır. 1 Ocak 2014 tarihi öncesi ceza uygulaması olmaması (Yönetmelik ile 1 Ocak 2014 tarihine kadar ertelenmişti) nedeniyle Zabıta ekiplerince etkin kontrol yapılmadığı gibi, ceza tatbiki de yapılmamaktaydı. Ancak, 1 Ocak 2014 tarihinden sonra geçiş güzergâhındaki tüm şehirlerde etkin kontroller yapılmakta olup, hal kayıt sistemine bildirimi yapılmayan ürünlerle ilgili araç başına 10.000-TL gibi yüklü miktarda ceza uygulanmaktadır.

 

Bu kapsamda İhracatçılarımızın mağduriyet yaşamamaları için,

- ihraç yüklü araçların yola çıkmadan önce Hal Kayıt Sistemine bildirimleri yapılarak kayıt numarasını yanlarında bulundurmaları,

- Bilgisayar sisteminde hata olması durumunda bildirimi 444 0 424 Cağrı merkezini arayarak bildirimi yapmaları

- veya yola çıkmadan önce EK5 Bildirim Formunu doldurularak, üretim yeri veya ürün tedarik yerindeki Hal Müdürlüğüne onaylatılarak onaylı suretini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

Hal Kayıt Sistemi Çağrı Merkezi:

Hal Kayıt Sistemi Çağrı Merkezi 2012 yılının Ocak ayında faaliyetine başlamıştır. Çağrı Merkezine 444 0 425 (444 0 HAL) numarasından erişim sağlanmaktadır.

 

Çağrı merkezi üzerinden bildirimciler;

  1. Bildirim işlemleri,
  2. Bilgi alma,
  3. Uygulamaya ilişkin her türlü teknik destek,
  4. Şikâyet,

konularında hizmet almaktadırlar.

 

Detaylı bilgi için linki tıklayınız.. http://icticaret.gtb.gov.tr/bilgi-sistemleri/hal-kayit-sistemi

 

12

İRAN-İTHALATI YASAK 10. KATEGORİ LİSTESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü kanalıyla Tahran Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları yazıya atfen; İran tarafından İthalatı Yasak 10. Kategoride yer alan ürünler listesi dahilinde ithalatı yasak kalemlerdeki uygulamanın İran Bakanlar Kurulu'nun 9 Şubat 2014 tarihi itibariyle aldığı bir kararla kaldırıldığı ve anılan tarih itibariyle söz konusu ürünlerinin ithalatının serbest bırakıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Ticareti Geliştirme Kurumu Başkan Yardımcısı Mehdi Mir Ebu Talibi tarafından yapılan bir basın açıklamasında,

· 9 Şubat 2014 tarihi itibariyle 10. Kategori'de yer alan ürünlerin ithalatının yapılması durumunda gerekli dövizin, söz konusu ürünlerin ithalatçıları tarafından temin edilmesi gerektiği,

· Söz konusu ürünlerin tahsil edilecek gümrük vergilerinin, mevcut düzenlemelerdeki oranların iki katına çıkarılması suretiyle tahsil edileceğinin ifade edildiği bildirilmektedir.

 

Ek : 10. Kategori Listesi (Ek1, Ek2, Ek3)

 

13

GLOBAL TRADE 640 LTD. HAKKINDA BİLGİ;

 

 

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, T.C. Tel-Aviv Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden aldıkları 13/02/2014 tarihli ve 22 sayılı yazıda, aşağıda iletişim bilgileri yer alan İsrail'de yerleşik Global Trade 640 LTD. adlı firmanın ödemeleri yapmadığı ve/veya eksik yaptığı gerekçesiyle ülkemizdeki firmalardan fazla şikayet ulaştırıldığı hususu dile getirildiği,

Bu çerçevede, konu hakkında ülkemiz firmalarının söz konusu firma ile ticaret yaparken dikkatli olmaları konusunda hassas davranmalarının faydalı olacağı düşünüldüğü ifade edilmektedir.

 

Hakkında Şikayet Alınan Firma :

GLOBAL TRADE 640 LTD.

İlgili Kişi : Mr. Sabi Bar

P.O. Code: 2847 Bet-Dagan, ISRAEL, 50200

Tel : 00 972 50 521 72 97

Faks : 00 972 3 542 25 66

 

14

JAPONYA'YA LİMON İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, kiraz ve turunçgil ürünlerinin Uzakdoğu'ya ihracatının başlatılabilmesini teminen kurulan "Uzakdoğu'ya Yaş Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi”nin çalışmaları neticesinde, 2011 yılı Ocak ayında greyfurtun Japonya'ya ihracatına başlandığı ve sonrasında Komite çalışmalarını kiraz ve limon üzerinde yoğunlaştırıldığı,

Bu çerçevede, Tokyo Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları bir yazıda, Japonya Resmi Gazetesi'nin 07/02/2014 tarihli sayısında yer alan resmi bildiri ile "0,8 derece ve altında 12 gün boyunca soğuk işlem uygulamasına tabi tutulmak şartıyla” limonunun Japonya'ya ihracatının serbest bırakıldığı bildirilmektedir.

 

15

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.