SİRKÜLER (2014/06)

 

 1. Malezya Melakka Heyeti ile Toplantı Hakkında Bilgi;
 2. Türkiye Gambiya İş Forumu Hakkında Bilgi;
 3. Karadağ'da Otel Ekipmanları Satın Alımı Talebi Hakkında Bilgi;
 4. SIAL Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı Hakkında Bilgi;
 5. Domotex Halı Fuarı Fuar Değerlendirme Raporu Hakkında Bilgi;
 6. Türkiye-Suudi Arabistan Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı Hakkında Bilgi;
 7. OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi Hakkında Bilgi;
 8. Bulgaristan Transit Geçiş Belgesi Sorunu Hakkında Bilgi;
 9. Japonya-Tokyo Ticaret ve Sanayi Odası Kobi Heyeti ile İkili Görüşmeler Hakkında Bilgi;
 10. Türkiye Romanya Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;
 11. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;
 12. Türk Eximbank Yeni Alıcı Kredileri Hakkında Bilgi;
 13. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

MALEZYA MELAKKA HEYETİ İLE TOPLANTI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bir yazısına atfen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 05/02/2014 tarih 240 sayılı yazıda; Malezya Melakka Eyaleti'nin Başbakanı Sn. İdris Bin Haron, beraberinde üst düzey bürokrat heyeti ve bölgenin önemli firmalarının Türkiye ziyareti vesilesiyle, 11 Şubat 2014 Salı günü saat 15:00 – 16:30 arasında İstanbul TOBB Plaza'da bir toplantı düzenleneceği ifade edilmekte olup, söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin 10 Şubat 2014 tarihine kadar DEİK'e (Adem Kula, Tel: 0212 3395083, akula@deik.org.tr) katılım teyidi vermelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

Ekler: Heyet Listesi ve Program (2 sayfa)

 

 

2

TÜRKİYE GAMBİYA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

Gambiya Cumhurbaşkanı Sayın Yahya Jammeh'in ülkemize düzenlediği resmi ziyaret vesilesiyle 12 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan "Türkiye Gambiya İş Forumu” ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 05/02/2014 tarih 211 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ekler: Yazı ve Katılım Formu (2 sayfa)

 

 

3

KARADAĞ'DA OTEL EKİPMANLARI SATIN ALIMI TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Podgorica Ticaret Müşavirliği'nden alınan 05/02/2014 tarihli e-posta mesajında; Karadağ'da inşaatı devam etmekte olan otel için ekipman satın alınacağı ve ürünlerini satmak isteyen firmalar ile 3-7 Mart 2014 tarihleri arasında İstanbul'da toplantı yapılacağı belirtilmekte olup, söz konusu otel inşaatı ile ilgilenecek üyelerimizin ilişik bulunan formu doldurarak podgorica@ekonomi.gov.tr adresine göndermelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ekler: Kapasite Raporu, Alınacak Ürün Grubu Firma Formu (4 sayfa)

 

4

SIAL ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

19-23 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan SIAL 2014 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 20/01/2014 tarih 10149 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ekler: Yazı ve Duyuru (2 sayfa)

 

5

DOMOTEX HALI FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 03/02/2014 tarih 1264 sayılı yazıda,

 

Türkiye milli katılımının Birliklerince gerçekleştirildiği belirtilen, Domotex Halı ve Yer Döşemeleri Fuarı'na ilişkin ek 3 formu ile fuar değerlendirme raporu ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

Ekler: Fuar Değerlendirme Raporu ve Ek 3 Formu (8 sayfa)

 

 

6

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN GÜMRÜK İDARELERİ BAŞKANLARI TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/02/2014 tarih 232 sayılı yazıda, Ülkemiz ile Suudi Arabistan Gümrük İdaresi arasında 24-27 Şubat 2014 tarihleri arasında Gümrük İdaresi Başkanları düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, söz konusu toplantıda ele alınmasında fayda görülen ve ikili ilişkilerimizde önem arz eden hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere söz konusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 12 Şubat 2014 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

 

7

OECD ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE RÜŞVETİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ülkemizin üyesi bulunduğu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) çerçevesinde taraf olduğu "Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi” ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/02/2014 tarih 233 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ekler: Yazı (1 sayfa)

 

8

BULGARİSTAN TRANSİT GEÇİŞ BELGESİ SORUNU HAKKINDA BİLGİ;

 

Bulgaristan Transit Geçiş Belgesi Sorunu ile ilgili olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/02/2014 tarih 228 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ekler: Yazı (1 sayfa)

 

9

JAPONYA-TOKYO TİCARET VE SANAYİ ODASI KOBİ HEYETİ İLE İKİLİ GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

 

Japonya/Tokyo Ticaret ve Sanayi Odası ve Osaka Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonunda 14 Şubat 2014 tarihinde ülkemizi ziyaret edecek Japon KOBİ heyeti ile gerçekleştirilecek görüşmelerle ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 04/02/2014 tarih 183 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ekler: Yazı, Başvuru Formu ve Taslak Program (3 sayfa)

 

10

TÜRKİYE ROMANYA YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Traian Basescu'nun Türkiye Resmi Ziyareti vesilesiyle düzenlenecek olan "Türkiye – Romanya Yatırım Forumu” ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 04/02/2014 tarih 225 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ekler: Yazı ve Başvuru Formu (2 sayfa)

 

11

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından yapılmakta olan mamul madde ihracatı sonrası satışlara ait Uygulama Esasları, daha önce sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

 

Konu ile ilgili olarak, TMO Genel Müdürlüğü'nden alınan bir nüshası ilişik 03/02/2014 tarih 692 sayılı yazıda; Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 920.000 ton mısırın mamul madde ihracatı sonrası satışa verileceği ifade edilmektedir.

 

EK: Yazı (1 sayfa)

 

12

TÜRK EXİMBANK YENİ ALICI KREDİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Deniz Ticaret Odası'ndan alınan yazıda, Türk Eximbank'tan alınan bir yazıya atfen; Türk Eximbank tarafından uygulamaya konulan Yeni Alıcı Kredi Programı hakkında açıklayıcı bilgi verildiği, Türk Eximbank tarafından, yurt içinde yerleşik bankaların yurt dışında faaliyet gösteren şube, iştirak banka ve muhabir bankaları aracılığıyla da alıcı kredi kullandırılmasını mümkün kılacak yeni bir program geliştirildiği,

Söz konusu program ile, yurt dışında yerleşik ithalatçılardan satın alacağı Türk menşeli malların alıcı kredileri ile finanse edilmesinin hedeflendiği bildirilmekte olup, bahsi geçen yazı ekte sunulmaktadır.

Ek: Türk Eximbank yazısı

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.