SİRKÜLER (2014/05)

1. Çin Halk Cumhuriyeti – Japonya Sektörel Ticaret Heyeti;

2. Türkiye-Kenya II.Dönem KEK Toplantısı Hk.

3. Yönetmelik ve Tebliğ Taslakları

4. Çevresel Ürünlerde Çoklu Müzakereler;

5. Hindistan Orta Avrupa İş Forumu;

6. Türkiye Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanlar Toplantısı;

7. Türkiye Macaristan Ticaret Heyeti;

8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

1

Çin Halk Cumhuriyeti – Japonya Sektörel Ticaret Heyeti;

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden almış olduğumuz 24/01/2014 tarih 1093 sayılı yazıda bahse konu ; Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda, Deri, Kuru Meyve, Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Grupları işbirliğinde hedef pazarlar içerisinde yer alan Japonya ve Çin pazarlarına yönelik olarak düzenlenmesi öngörülen "Ticaret Heyeti”'ne ilişkin duyuru ilgilenecek firmalarımız için ilişikte yer almaktadır.

 

EK : Duyuru

 

2

Türkiye-Kenya II.Dönem KEK Toplantısı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden almış olduğumuz 24/01/2014 tarih 156 sayılı yazıda; Türkiye Kenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) II. Dönem Toplantısı'nın 10-11 Şubat 2014 tarihinde Ankara'da gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu kapsamda, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların en geç 04 Şubat 2014 Salı günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.

 

3

Yönetmelik ve Tebliğ Taslakları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden almış olduğumuz 27/01/2014 tarih 100112 sayılı yazıda, "Türk Gıda Kodeksi – Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile "Türk Gıda Kodeksi - Bebek Formülleri Tebliği” ve "Türk Gıda Kodeksi- Devam Formülleri Tebliği”nin hazırlandığı ifade edilmekte olup, sözkonusu Yönetmelik Taslağı ve Tebliğ Taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu kapsamda, sözkonusu Yönetmelik Taslağı ve Tebliğ Taslaklarına ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere en geç 07/02/2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi gerekmektedir.

 

EKLER :

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik (2sayfa)

Türk Gıda Kodeksi Bebek Formüller Tebliğ Taslağı (26 sayfa)

Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliğ'i Taslağı (24 sayfa)

 

 

 

 

4

Çevresel Ürünlerde Çoklu Müzakereler;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden almış olduğumuz; 29/01/2014 tarih 189 sayılı yazıda; ABD'nin İklim Eylem Planı kapsamında Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Çevresel Ürünler Listesindeki ürünlerde tarifelerin sıfırlanmasını amaçlayarak yeni bir müzakere sürecinin DTÖ bünyesinde başlatılması hususunun gündemde olduğu belirtilmekte olup, bu itibarla ekteki APEC Çevresel Ürünler listesinde yer alan ürünlerin, ürün bazlı değerlendirilerek ve müzakere durumunda ihracat menfaatimiz açısından hassas olabilecek hangi ürünlerin müzakere listesinde bulunması ya da ithalatı halinde bulunmaması gerektiğine dair görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu kapsamda, olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere en geç 04/02/2014 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize gerekmektedir.

 

EK : Liste

 

5

Hindistan Orta Avrupa İş Forumu;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden almış olduğumuz 29/01/2014 tarih 193 sayılı yazıda bahse konu; 27-28 Mart 2014 tarihleri arasında Yeni Delhi'de organize edileceği belirtilen "India-CE Business Forum”u ilişkin duyuru metni ve başvuru ilişikte yer almaktadır.

 

EK : Duyuru

 

6

Türkiye Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanlar Toplantısı;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden almış olduğumuz 29/01/2014 tarih 194 sayılı yazıda; Ülkemiz ile Bulgaristan Gümrük İdaresi arasında önümüzdeki Mart ayı içinde Gümrük İdaresi Başkanları düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi talep edilmektedir.

Bu kapsamda, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların en geç 06 Şubat 2014 Perşembe günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.

 

7

Türkiye Macaristan Ticaret Heyeti;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden almış olduğumuz 30/01/2014 tarih 198 sayılı yazıda; Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL'ün 16-18 Şubat 2014 tarihleri arasında Macaristan'a bir ziyaret gerçekleştireceği ve bahse konu ziyarete Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin de iştirak edeceği belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu Kapsamda, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların en geç 06 Şubat 2014 Perşembe günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.

 

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.