SİRKÜLER (2014/02)

1. "HAFİF SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ"ne İlişkin Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, Kazakistan Gümrük Birliği Teknik Düzenlemesi Hakkında Bilgi;

2. Çok Girişli Şoför Vizesi Alınması Hakkında Bilgi;

3. World Food Moskova 2014 / Yaş Meyve Sebze Fuarı / Milli Katılım Hakkında Bilgi;

4. 2014 Yılı Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi (Revize) Hakkında Bilgi;

5. Kırgızistan/Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;

6. Slovenya Yatırım Semineri Hakkında Bilgi;

7. Gabon/Libreville İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

"HAFİF SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ"NE İLİŞKİN RUSYA FEDERASYONU, BEYAZ RUSYA, KAZAKİSTAN GÜMRÜK BİRLİĞİ TEKNİK DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği gibi, aralarında bir Gümrük Birliği kuran Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya piyasalarına arz edilecek bazı ürünlere ilişkin ortak teknik düzenlemeler yapabilmektedir. Örneğin; bu Gümrük Birliği'nin karar verici organı olan Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK)'nun 09/12/2011 tarihli ve N 876 sayılı Kararı (22/06/2012 tarihli ve N 92 sayılı AEK Bakanlar Kararı ile Değişik) ile "Hafif Sanayi Ürünleri Güvenliğine ilişkin" TR TS 017/2011 sayılı Gümrük Birliği Teknik Düzenlemesi kabul edilmiş ve bazı ürünlerin ithalatı uygunluk değerlendirmesi koşuluna bağlanmıştır.

 

AEK'nın 15/10/2013 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile ortak gümrük bölgesine ithalatta gümrük beyannamesi ile birlikte sunulacak teknik düzenleme uygunluk değerlendirmesi (onayı) kapsamı Gümrük Tarife istatistik Pozisyonu (GTiP) bazında ürün listesi belirlenmiştir. Kararın Rusça metnine aşağıdaki link aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

 

http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?isDig=0&iD=4923&PR%C4%B0NT=1


Teknik düzenleme şartlarına uygunluğu onaylanmamış aşağıdaki ürünler, gümrük birliği alanında dolaşıma izin veren "tek işaret" ile işaretlenemeyecek ve pazara sunulamayacaktır:


• Tekstil materyalleri,

• Giyim ve dikim, trikotaj ürünleri,

• Makine yardımıyla üretilen halı mamul ve yer kaplamaları,

• Deri ve tekstilden mamul aksesuar,

• Keçe, fötr ve dokusuz kumaş materyaller,

• Ayakkabı,

• Kürk ve kürk ürünleri

• Deri ve deri ürünleri,

• Suni deri.


Tüm ürün listesi teknik düzenlemenin 1 nolu ekinde yer almaktadır (Madde 1.3).

Teknik düzenlemenin 1'inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, aşağıdaki ürünler kapsam dışıdır:

• Tüketime arz edilmiş ürünler,

• Bireysel siparişe göre hazırlanmış ürünler,

• Tıbbi amaca yönelik ürünler,

• Bireysel korunma amaçlı özel ve kurumsal ürünler ile bunların hazırlanmasında kullanılan materyaller,

• Çocuk ve gençlere yönelik ürünler,

• Tekstil paketleme materyalleri, kumaş çuvallar,

• Hediyelik ürünler, sanatsal mamuller,

• Spor takımlarına yönelik spor amaçlı ürünler

• Peruklar, takma bıyık, sakal vb.

 

Yürürlük (N 876 Sayılı Karar): N 876 Sayılı Karar gereğince, yürürlük tarihine kadar gümrük birliği kuralları veya gümrük birliği üyesi bir ülke yasaları çerçevesinde verilmiş uygunluk belgeleri, belge süresi bitimine kadar, ancak her hal ve karda en geç 01 Temmuz 2014 tarihine kadar, geçerlidir.


Ayrıca, teknik düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce bu tür uygunluk belgesine sahip ürünlerin, üretim ve dolaşıma girişine 01 Temmuz 2014 tarihine kadar izin verilmektedir. Bu ürünler, "ulusal" işaretlemeye tabi olacak, gümrük birliği alanında "tek işaret" ile dolaşıma giremeyecektir.

N 876 Sayılı Karar gereğince, Karar eki uyulması ihtiyari 327 standarda uygunluk halinde, TR TS 017/2011 sayılı teknik düzenlemeye de uyum sağlandığı varsayılacaktır. Karar'ın ekinde ayrıca test ve ölçüm kuralları, ürün numunelerine ilişkin standardizasyon metinler verilmektedir.

TR TS 017/2011 sayılı Gümrük Birliği Teknik Düzenlemesinin madde bazında konuları aşağıdadır:

Madde 1. Kapsam

Madde 2. Tanımlar

Madde 3. Pazarda dolaşım kuralları

Madde 4. Hafif sanayi ürünleri güvenliğinin genel şartları

Madde 5. Tekstil materyalleri, bunlardan mamul ürünler, giysiler, tekstil aksesuarları güvenlik şartları
Madde 6. Ayakkabı, deri, suni deri ve deriden aksesuarlar güvenlik şartları

Madde 7. Deri giyim ve mamulleri, kürk, işlenmiş kürk postlar güvenlik şartları

Madde 8. Makine yardımıyla üretilen halı mamul ve yer kaplamaları, keçe, fötr ve dokusuz kumaş materyaller ve bu materyallerden hazır mamul güvenlik şartları

Madde 9. Ürünlerin işaretleme şartları

Madde 10. Güvenlik şartlarına uygunluğun sağlanması

Madde 11. Ürünlerin bu teknik düzenleme şartlarına uygunluğunun onaylanması

(Ek tablolar: Tablo N1: Uygunluk deklarasyon şeması, Tablo N2: Uygunluk sertifikasyon şeması)
Madde 12. Gümrük birliği üyesi ülkeler pazarında ürünlerin tek (ortak) dolaşım işaretiyle işaretlenmesi

Madde 13. Koruyucu önlem


EK 1. Teknik düzenleme kapsamı ürün listesi

EK 2. Biyolojik ve kimyasal güvenlik şartları (Tekstil materyalleri, bunlardan mamul ürün ve giysiler, tekstil aksesuarları)

EK 3. Kimyasal güvenlik şartları (Tekstil, polimer ve diğer materyal, deri, suni deri ve bunlardan mamul hafif sanayi ürünleri)

EK 4. Tekstil materyalleri (hammaddeleri) ve bunlardan mamul ürünler, hazır tekstil yardımcı maddeleri kimyasal güvenlik şartları

EK5. Mekanik ve biyolojik güvenlik şartları (Ayakkabılar)
EK 6. Mekanik ve biyolojik güvenlik şartları (Deri aksesuar mamulleri)

EK7. Kimyasal güvenlik şartları (Deri aksesuar mamulleri ve bunların hazırlanmasına yönelik materyaller)

EK 8. Kimyasal ve biyolojik güvenlik şartları (Deri, kürk ve bunlardan mamul ürünler)

Uyulması ihtiyari Standartlar Listesi (327 adet)


Burada verilen bilgilerin genel mahiyette ve uyarı amaçlı olduğu ve uyulacak kurallar için teknik düzenlemenin geçerli olacağı dikkatten kaçmamalıdır. Bu bölgeye kapsam dâhilindeki ürünlerin ihracatını yapan firmalarımızın anılan teknik düzenlemelere ilişkin detaylı bilgileri Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya'da iş yaptıkları ithalatçı firmalardan temin edebilecekleri değerlendirilmektedir.


Son olarak, Rusça dilindeki N 876 ve N 92 sayılı mevzuata aşağıda yer alan bağlantılara tıklanmak suretiyle ulaşılabilmektedir.

 

İhracatçılarımızın bilgisine sunulur.

 

N 92.doc

 

N 876.doc

 

2

ÇOK GİRİŞLİ ŞOFÖR VİZESİ ALINMASI HAKKINDA BİLGİ;

 


Bilindiği üzere, Ülkemiz ile yapılan Vize Anlaşmaları sebebiyle, Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'ya yük ve yolcu taşıyan kamyon ve otobüs şoförlerine, Ulaştırma Bakanlığımıza müracaatları halinde, Bakanlığımızca düzenlenen referans mektuplarının resmi kanallardan gönderilmesi suretiyle, uzun süreli müteaddit giriş ve transit vizeleri daha kolay verilebilmektedir.

Ulaştırma Bakanlığımızca, yapılan işlemlerin daha çabuk olabilmesi ve ilgili ülkelerin Büyükelçilikleri ile herhangi bir sorun yaşanmaması için müracaatlarda aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

- Talep edilen ülkeyi belirtir dilekçe (2 adet)

- 1 aydan fazla geçerlilik süresi bulunan uluslararası taşımacılık yetki belgesinin fotokopisi (2 adet)

- Vize talep edilen Şoför listelerini gösterir CD (1 adet)

- Vize talep edilen Şoför listeleri (2 adet)

• Şoförün adı soyadı

• Doğum Yeri

• Doğum Tarihi (2014 yılı için yolcu taşımacılığı 1951-1988, eşya taşımacılığı 1951-1992 ılları arasında doğanlar başvurabilir)

• Pasaport numarası

• SRC belge numarası

 

 

 

 

 

 

3

WORLD FOOD MOSKOVA 2014 / YAŞ MEYVE SEBZE FUARI / MİLLİ KATILIM HAKKINDA BİLGİ;

 

15-18 Eylül 2014 arihleri arasında Moskova'da düzenlenecek WORLD FOOD MOSCOW 2014 FUARI hakkında detaylı bilgi ve ön başvuru formu ekteki linkler aracılığıyla elde edilebilmektedir.

EK: 1 WFM- 2014 Fuar Duyurusu

Ek: 2 Ön Başvuru Formu

 

 

4

2014 YILI GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (REVİZE) HAKKINDA BİLGİ;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06.01.2014 tarihli yazıda; Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca ilgili Bakanlık tarafından sağlanan geçiş belgelerinin Türk taşımacılarına dağıtım işlemlerinin Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin, taşımaların sonlandığı ülkelere ait sefer sayıları ve mevcut geçiş belgeleri kotaları ile belge kullanım oranları dikkate alınarak güncellendiği bildirilmektedir.

Bahse konu güncellemenin, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında (http://www.kugm.gov.tr/) yayımlandığı hususu bilgilerine sunulur.

 

5

KIRGIZİSTAN/KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Kırgızistan tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 15 Ağustos 2013 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan G/SG/N/6/KGZ/4 sayılı bildirime göre, anılan ülke tarafından "Buğday Unu” (Kırgızistan verilerine göre 1101.00.11.00 ve 11 00. 00.15.00 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı 27/08/2013 tarih 511 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 03/01/2014 tarih 120000057 sayılı yazıda,

20 Aralık 2013 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan G/SG/N10/KGZ/2 sayılı bildirime göre anılan ülke tarafından mezkur ürün grubu ithalatına karşı soruşturma açılışı ile aynı tarihte yürürlüğe koyulan geçici önlemin 22 Kasım 2013 tarihinden itibaren 3 ay süre ile (22 Şubat 2014 tarihine kadar ) uzatıldığı ifade edilmektedir.

 

Ek: Bildirim Örneği (1 Sayfa)

 

 

 

 

 

6

SLOVENYA YATIRIM SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Slovenya Cumhurbaşkanının Türkiye ziyareti vesilesi ile 16 Ocak 2014 tarihinde düzenlenecek olan Slovenya Yatırım Semineri ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/01/2014 tarih 9 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, Özelleştirme Firma Listesi ve Katılım Formu ve Program (5 sayfa)

 

7

GABON/LİBREVİLLE İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

2-5 Şubat 2014 tarihleri arasında Gabon'un başkenti Libreville yönelik gerçekleştirilecek işadamları heyeti ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/01/2014 tarih 4 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.