GIDA PROJESİ KAPSAMINDA KATILIMCI FİRMALAR FAS'TA GIDA SEKTÖRÜNDEKİ İHRACAT POTANSİYELİNİ YERİNDE İNCELEDİ...

9-12 Şubat 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu etkinlik ile; projemiz kapsamındaki Trabzon ilinde yerleşik dünya standartlarında ürün üretimi yapan gıda firmalarımızın önemli gıda maddesi ithalatının yapılma potansiyelinin bulunduğu öngörülen Kuzey Afrika ve hinterlandı ülkeler pazarına Fas/Kazablanka üzerinden açılım yapmalarının sağlanması hedeflenmiştir.   

Ülkenin ticaret ve finans merkezi olarak değerlendirilen Kazablanka 'ya yönelik gerçekleştirilen Ticaret Heyeti Organizasyonu'na katılan "Can Gıda ve İth. Mad. Tic. San. Ltd. Şti.”,"Cirav Gıda San. İnş. Dış. Tic. Ltd. Şti.” "Çıtçıt Kuruyemiş Gıda San. Tic. Ltd. Şti.” "Fanus Gıda ve Organik Ürünler San. Tic. Ltd. Şti.” "Hilal Gıda Maddeleri San. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.” "Kahvaltı Dünyası Amb.Hay.Nak.ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.” ve "Güneş Gıda San. Ve Tic. A.Ş.” unvanlı firmalarımız, işlenmiş ve konserve edilmiş gıdalar,  pastacılık ürünleri, fındık ve mamulleri, bal ve çeşitleri, bitkisel yağ, helva, kuruyemiş, peynir ve tereyağı gibi bölgeye özgü ürünlerini tanıtarak program kapsamında ithalatçı, dağıtıcı, market ve restoran tedarikçisi alıcılarıyla buluşmuşlardır.

10 Şubat 2015 tarihinde proje kapsamındaki firmalarımız Fas/Kazablanka 'da Ticaret Heyeti Organizasyonu dahilinde onlar için hazırlanan özel bir salonda potansiyel alıcılarla bir araya gelerek ikili iş bağlantılarına zemin hazırlayacak iş görüşmelerini gerçekleştirmeden önce T.C. Rabat Büyükelçiliği Ticaret Müşavirimiz tarafından ülke hakkında bir brifing aracılığıyla bilgilendirilmiş ve ülkeye ihracat ve yatırım hakkında mevzuatlar doğrultusunda detaylı olarak aydınlatılmıştır. Sözkonusu brifingde Fas'ta yerleşik bulunan bir gıda firması temsilcisi tarafından da sözkonusu pazara hitap eden ürünler hakkında bilgilenmenin yanısıra iş ve yatırım yöntemleri ve pazarın ticaret potansiyeli konularında firmalarımıza fikir sahibi olmalarını sağlayacak bir sunum gerçekleştirmiştir.  

Sözkonusu Ticaret Heyeti Organizasyonu Programı kapsamında; Birliğimizce firmalarımız adına profesyonel bir PR firmasından destek sağlanmış olup bu kapsamda Bölgeye tedarik sağlayan gıda sektöründe ithalatçı konumunda bulunan firmalar, gıda toptancıları ve önde gelen önemli zincir market yetkilileri ile ikili iş görüşmelerin yanısıra ikili iş görüşmelerini takip eden 11 Şubat 2015 tarihinde ilde yerleşik toptancı yerleri, satış-dağıtım depoları ve süpermarketler gibi alanları ziyareti içeren retail tur programı gerçekleştirilmiştir.  Bu vesile ile sıcak satış noktaları ve potansiyel Pazar yerleri birebir gözlemlenerek potansiyel ürünler ve pazardaki diğer tedarikçiler hakkında bilgiler edinilmiştir.

 

NEDEN FAS?

Fas'ın stratejik coğrafi konumu gıda sektörü için bu pazarın hedef Pazar olarak seçilmesinde etken olmuştur. Zira, Ülkede yapılacak yatırımlarla sadece Fas pazarı değil, komşularına, batı Afrika'daki sahra altı ülkelere, Avrupa ve hatta Amerika kıtasına açılmak mümkündür. Fas, siyasi ve ekonomik istikrar içinde bir ülke olup, ülkedeki anayasal monarşi siyasi istikrarın güvencesi altındadır.  Ülke son beş yılda, ortalama yüzde 5 oranında büyüme kaydetmiş olup, bütün sektörlere yönelik büyük altyapı projeleri etkin bir şekilde devam ettirilmektedir.

Ülkemizin Fas ile arasında imzalanmış bulunan serbest ticaret anlaşmaları ağından yararlanma olanağının olması bu ülke ile ticaret kolaylaştıran diğer bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.  Fas'ın,  Türkiye,  Tunus,  Mısır,  Ürdün,  Birleşik Arap Emirlikleri, Norveç, İsveç, ABD ve Avrupa birliğe ile,  ikili ve çok taraflı yaptığı ticari ve serbest ticaret anlaşmaları mevcut bulunmaktadır.

Zenginleşen ekonomi ve buna bağlı tüketim malları talebinin karşılanmasında, ülke içi üretimin,  teknoloji ve miktar olarak yetersiz kalması bu ülkede gıda sektöründe ihtiyacı karşılamak açısından potansiyel arz eden bir diğer ticaret fırsatı olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca, çalışma ve yabancı sermaye mevzuatlarının uluslararası standartlar açısından yeterince liberal olması, ülkede yabancıların şirket kurması, yatırım yapması ve yabancı işçi çalıştırmaları oldukça kolay olması,  yerli ile yabancı yatırımcılar arasında ayrımcılığa neden olabilecek yasal farkların bulunmaması bu ülkeyi yatırım yapılabilecek ülkeler arasında değerlendirmede önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.      

Diğer taraftan, Fas pazarında ülkemiz malları imajının "ucuz, kaliteli ve iyi” olması, Türkiye ile Fas arasında vize uygulamasının bulunmaması, kültürel benzerlik, tarihi bağlar, özellikle aynı dinden oluşumuzun ve ülkemizin Filistin meselesi ile Arap baharı olarak adlandırılan siyasi gelişmelerde izlediği politikaları ve üstlendiği misyon ilişkileri kolaylaştıran diğer önemli faktörler olarak belirlenmiştir.

Pek çok sektörde, ortak proje gerçekleştirme güç ve yeteneğinin bulunan Fas'ta değişik projeler üstlenmiş olan firmalarımızın deneyimleri ve bunların yanısıra Fas'ta yerleşik Türk işadamlarının, bugüne kadar,  firmaları ve dolayısıyla ülkemiz itibarı üzerinde,  olumsuz etkiler yaratacak durumlara karşı, yeterince dikkat göstermeleri ve kendilerinden övgüyle bahsettirmeleri Faslıların Türkleri sevmelerindeki en büyük etmenler olarak değerlendirilmektedir.

Trabzon Gıda Kümesi açısından, dünya geneli rakiplerinin durumu, ürün trendleri, sektörde yaşanan gelişme ve ürün çeşitliliği, ambalaj ve sunum teknik ve teknolojileri, sektöre yönelik arge ve İnovasyon gibi konularda önemli farkındalık sağlayan Fas/Kazablanka Ticaret Heyeti Programının; projede yer alan İlimiz firmalarına önemli kazanımlar sağladığına ve bu Bölge pazarına girme konusunda firmaları teşvik edeceğine inanmaktayız. Bundan sonraki süreçte program dahilinde Küme firmalarımızı farklı Ülke pazarlarına yönlendirmek amacıyla çeşitli pazarlama faaliyetlerimiz sürdürülecektir.