DKİB 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin 2014 yılı çalışma dönemine ilişkin olağan Genel Kurul toplantısı TTSO Ali Osman Ulusoy Toplantı Salonu'nda yapıldı.

DKİB Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, 2014 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçim sonunda yeniden göreve seçildiklerini hatırlatarak, "Yönetim Kurulumuz, görev yaptığı 1 yıllık dönem zarfında, ihracatını ülkemiz ve bölgemiz menfaatleri doğrultusunda geliştirilmesi, bu kapsamda da ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla çalışma dönemine ilişkin faaliyetlerini özverili ve etkin bir şekilde sürdürmeye özen göstermiştir” dedi. Yürütülen çalışmaların yanında, ihracatçıları yakından ilgilendiren sektörel konulardaki çeşitli Bakanlıklar nezdinde yapılan toplantılara, TİM toplantılarına, sektör kurulu ve sektörler konseyi toplantılarına; ayrıca ihracatı ve ülke ekonomisini ilgilendiren, çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılan toplantı ve konferanslara katılım sağlandığına işaret edenGürdoğan, "Madde, sektör ve nihai hedef olarak Bölgemiz ihracatının geliştirilmesi doğrultusunda kararlar alınmasına katkıda bulunulmaya çalışılmıştır” diye konuştu.

İHRACATÇILARIMIZIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN GAYRET GÖSTERDİK

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin bulunduğu coğrafi konumundan ve alt yapı imkanlarının yetersizliğinden kaynaklı bir çok dezavantajları barındırdığını hatırlatan Gürdoğan, "Bu da ihracatımıza da olumsuz olarak yansımaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla her çalışma döneminde olduğu gibi, geçtiğimiz yılda Yönetim Kurulu olarak yaptığımız özverili çalışmalarla ihracatçılarımızın her alanda karşılaştığı sorunların çözümüne gayret sarf edilmiş, ihracatımızın arttırılmasına yönelik geliştirdiğimiz projelerle Bölge ihracatımızın arttırılmasına önemli katkılar sağlanmıştır. Bu dayanışma ruhu içerisinde çalışmalarını sürdüren Yönetim Kurulumuz, Bölgemiz ve sektörlerimiz ihracatının arttırılması için üzerine düşen görevi yerine getirmeye gayret etmiştir” ifadelerini kullandı. İhracatın artırılmasına yönelik 2014 yılında gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışına yönelik bir çok çalışma ve projeler yürüttüklerinin altını da çizen Gürdoğan, "İhracatçılarımızın alternatif pazarlara yönelmesi konusunda önceki yıl çalışmalarımızla bağlantılı yoğun çalışmalar sonucu bir çok ilki başarmış olduk. Bunlardan da en önemlisi önümüzdeki yıllarda çok daha büyük faydalarını göreceğimiz, Doğu Karadeniz Bölgemizden karayolu ile Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kafkasya Bölgesine ulaşımımızı sağlayan karayolu kapısının açılması, Rusya Federasyonu'nun bu hinterlandındaki Bölgelere yönelik gerçekleştirdiğimiz Ticaret heyetleri ve Alım heyetleri Programları ile ilişkilerimiz geliştirilerek ihracatçılarımızın bu Bölgelere yönelik ihracat bağlantıları kurmalarına önemli katkılar sağlanmıştır. Yine 2014 yılında Ekim ayında Trabzon ilimizde Doğu Karadeniz Bölgemize hitaben 3 yılda bir gerçekleştirmiş olduğumuz "İpekyolu İş Adamları Zirvesi” organizasyonu ile tarihi İpekyolu hinterlandında bulunan 13 ülkeden gelen ithalatçı firma temsilcileri ve devlet üst düzey yetkililerinin katılımı ile bir alım heyeti programı gerçekleştirilerek Bölge ihracatçılarımızın Asya coğrafyasına yönelik ihracatlarının arttırılmasına önemli katkı sağlanmıştır. Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatta ihracatçılarımızın çok büyük sorunlar yaşadığı Rusya Federasyonu Gümrük İdarelerinde yaşanan sorunları ortadan kaldıran ve gümrükleme işlemlerinde büyük kolaylık sağlayan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı sistemi uygulamasına yönelik işlemlerin sıfır maliyetle Türkiye İhracatçılar Meclisimiz üzerinden gerçekleştirilmesi konusunda Türkiye İhracatçılar Meclisinin tek yetkili kurum olarak yetkilendirilmesi sağlanmıştır. Bunun yanında geçiş belgesi yetersizliklerinden kaynaklı sorunlarda önemli oranda giderilerek düzenli olarak yapılan komisyon toplantılarına katılım sağlanarak Bölge ihracatçılarımız lehine kararlar alınması sağlanmıştır” dedi.

Gürdoğan konuşmasının ardından bilanço gelir gider hesapları, denetim kurulu raporları okundu. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ibrasının ardından da Başkan Gürdoğan katılımcılara teşekkür etti. Genel Kurul'a TİM Temsilcisi İbrahim Özçelik ile Ekonomi Bakanlığı Temsilcisi Emin Yılmaz katıldı. TİM Temsilcisi İbrahim Özçelik ise DKİB'in, son günlerde gerçekleştirilen en çok katılımlı genel kurul olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

İlgili Fotoğraflar