KAĞITSIZ GÜMRÜK UYGULAMASI 30 NİSAN'DA BAŞLIYOR..

Sayın Üyemiz;

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın 2018 yılında hayata geçirdiği pek çok uygulama, Türkiye'yi uluslararası ticareti kolaylaştıran, sadeleştiren ve dijitalleştirerek hızlandıran bir ülke olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda Bakanlıkça ihracatta büyük değişim gerçekleştirilerek tüm işlemlerin elektronik yapıdığı kağıtsız İhracat uygulamasına geçilmiştir. Bu süreçte tam 154 belge elektronik ortama taşınmıştır. Sistemin denemelerini Esenboğa Havalimanı, Ambarlı, Atatürk Havalimanı ve Ankara gümrüklerinde yapılmış olup Türkiye'deki bütün gümrüklerimizde kağıtsız elektronik ortamda ihracata 30 Nisan itibarıyla geçilmesi planlanmaktadır. BAhsekonu sistemin kullanımını kolaylaştırmayı teminen kullanıcı yükümlüler için kullanım klavuzu ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; Bakanlıkları Gümrükler Genel Müdürlüğünün ekte yer alan "Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” konulu yazıları ile  Kağıtsız Gümrük İşlemlerinin nasıl yürütüleceğini belirttiği ifade edilmiştir.

Bilgileri rica olunur.

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

EK: Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesine dair yazışmalar için tıklayınız.

KAĞITSIZ GÜMRÜK İŞLEMLERİ KULLANICI KLAVUZU