2013/84 Genel Sirküler Hk.

 

SİRKÜLER (2013/84)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Suudi Arabistan Gümrük İdaresi Yetkilisi ile Görüşme Hakkında Bilgi;

2. Kazak Araç Yüklemeleri Hakkında Bilgi;

3. Japonya- Singapur-Malezya Heyet Ziyareti Hakkında Bilgi;

4. Expo Antad 2014 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;

5. REACH-CLP Haber Bülteni Hakkında Bilgi;

6. Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında Bilgi;

7. Monitörler Hakkında Bilgi;

8. Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Hakkında Bilgi;

9. Hindistan'a İhracat Hakkında Bilgi;

10. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

SUUDİ ARABİSTAN GÜMRÜK İDARESİ YETKİLİSİ İLE GÖRÜŞME HAKKINDA BİLGİ;

15/05/2012 tarihinde "Gümrük Konularında Karşılıklı İdare Yardım Anlaşması”nın (KİYA) imzalanması ve son olarak 16-19/02/2013 tarihlerinde Suudi Arabistan Cidde'de düzenlenen "Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı” ile Bakanlık ve Suudi Arabistan Gümrük İdaresi arasındaki ilişkilerle ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/12/2013 tarih 2409 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

 

2

KAZAK ARAÇ YÜKLEMELERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye ile Kazakistan arasında gerçekleştirilen Kara Ulaştırmaması Karma Komisyonu (KUKK) toplantısı sonucu ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/12/2013 tarih 2438 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

 

 

3

JAPONYA- SİNGAPUR-MALEZYA HEYET ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/12/2013 tarih 2436 sayılı yazıda,Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 06-11 Ocak 2014 tarihleri arasında Japonya, Singapur ve Malezya'ya yönelik gerçekleştirilmesi öngörülen ziyaretine, Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın da işadamları heyeti ile birlikte iştirak etmesinin planlandığı belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın bahsekonu ülkeler pazarında karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 10 Aralık 2013 Salı günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

 

4

EXPO ANTAD 2014 FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

 

12-14 Mart 2014 tarihleri arasında Guadalajara/Meksika'da düzenlenecek olan "Expo Antad 2014 Uluslararası Genel Ticaret Fuarı” ile ilgili olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 26/11/2013 tarih 11470 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Başvuru Formu, Katılım İstek Formu, Katılım Sözleşmesi (7 sayfa)

 

 

5

REACH-CLP HABER BÜLTENİ HAKKINDA BİLGİ;

 

REACH - CLP Haber Bülteni ile ilgili İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 02/12/2013 tarih 22911 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

 

6

ORMAN ÜRÜNLERİNİN SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/12/2013 tarih 2425 sayılı yazıda,Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın www.ogm.gov.tr internet sitesinde "Duyurular” bölümünde yayınlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu Yönetmelik Taslağı hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı'na ilişkin olabilecek gerekçeli görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan Görüş Bildirim Formunda belirtilerek, en geç 09/12/2013 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

EKLER:

Ek-I- : Yönetmelik Taslağı (6 sayfa)

Ek-II-: Görüş Bildirim Formu (1sayfa)

 

 

7

MONİTÖRLER HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/12/2013 tarih 2419 sayılı yazıda,05/10/2013 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan, 26/09/2013 tarihli ve 953/2013 sayılı Konsey Düzenlemesi ile "otomatik bilgi işlem makinelerinden veri alabilme özelliğini haiz monitörler'in 8528.59 Kombine Nomenklatör (KN) kodu altında sınırlandırılmış olduğu, bahse konu ürünlerin % 14 olan gümrük vergilerinin sıfırlandığı bildirilmekte olup, ülkemizin, AB ile Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) uygulama yükümlülüğü gereği, mezkur değişikliğin 2014 yılı İthalat Rejimi'ne yansıtılacağı belirtilmiştir.

 

 

8

BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK HATTI HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/12/2013 tarih 2405 sayılı yazıda,18/09/2008 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Arasında Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol” kapsamında uygulanmakta olan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Sistemi'nin (BGH) daha verimli ve yaygın bir şekilde kullanımının sağlanması amacıyla Bakanlık Makamının 11/11/2013 tarihli Onayı ile Favor Trans Lojistik ve Taşımacılık Organizasyonu A.Ş'nin BGH kapsamında gerçekleştirilecek ihracatlarda danışma, denetim ve veri giriş işlemleri konusunda pilot mahiyetteki yetkisinin 31/12/2015 tarihine kadar uzatılmasının uygun bulunduğu ifade edilmektedir

 

 

 

9

HİNDİSTAN'A İHRACAT HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/12/2013 tarih 2404 sayılı yazıda,Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN tarafından deruhte edilen "Türkiye-Hindistan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi (KEK) 10. Dönem Toplantısı'nın 28-30 Ocak 2014 tarihlerinde Yeni Delhi'de gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, ayrıca başta doğal taş ve mermer ihracatçılarından oluşacak bir iş adamları heyetinin de sözkonusu KEK toplantısı çerçevesinde Sayın Bakanımıza eşlik etmesinde fayda görüldüğü ifade edilmekte olup, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 09 Aralık 2013 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.