2013/76 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2013/76)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Rusya Federasyonu UDİK 4. Toplantısı ve Bilgi Notu Talebi Hakkında Bilgi;

2. Türkiye İnovasyon Haftası Hakkında Bilgi;

3. Coğrafi İşaretler Semineri Hakkında Bilgi;

4. Türkiye- Suudi Arabistan İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri Hk

5. TEXMED 2013 Fuarı Hakkında Bilgi;

6. Türkiye Gana KEK Toplantısı Hakkında Bilgi;

7. Kanada Genel Tercihli Tarife (GPT) Hakkında Bilgi;

8. Güney Kore KITA Alım Heyeti Hakkında Bilgi;

9. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Bilgi;

10. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

11. EİB IV. Derin Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması Hakkında Bilgi;

12. RF İhracatçı Listeleri Hakkında Bilgi;

13. Türk – Tacik İş Konseyi Heyeti Hakkında Bilgi;

14. AB 2014 Yılı Ortak Gümrük Tarifesi Hakkında Bilgi;

15. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

                                                                                                                                                                                                                    Dr. Arzu EROL

Genel Sekreter V.

 

 

1

RUSYA FEDERASYONU UDİK 4. TOPLANTISI VE BİLGİ NOTU TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/11/2013 tarih 2260 sayılı yazıda,

 

Rusya Federasyonu ile ülkemiz arasında tesis edilmiş bulunan Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) 4. Toplantısı'nın 21-22 Kasım 2013 tarihlerinde Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN başkanlığında, Rusya Federasyonu'nun St. Petersburg şehrinde gerçekleştirileceği ve toplantıya Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın da iştirak edeceği belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 15 Kasım 2013 Cuma günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

 

2

TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/11/2013 tarih 2249 sayılı yazıda; 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hedefine giden yolda ihracat ve inovasyon bilincinin arttırılması ve ihracata dayalı büyüme stratejisinin desteklenmesi amacıyla, 28-29-30 Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde "Türkiye İnovasyon Haftası” etkinliklerinin düzenleneceği ve anılan etkinliğe Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan başta olmak üzere, kamu ve iş dünyasının üst düzey temsilcilerinin katılım sağlayacağı, sözkonusu etkinlikler kapsamında, inovasyon, tasarım ve ar-ge alanında dünyaca ünlü isimlerin konuşma yapacağı ayrıca, yeni teknoloji ve üretim süreçlerinin daha etkin tanıtımı ve üniversite- sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen ar-ge proje pazarları ve tasarım yarışmaları finalistleri ile üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin ar-ge ve inovasyon temalı yüzlerce projesinin sergileneceği, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan'ın katılımıyla yapılacak açılış töreni ve konferansın üçüncü gününde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye İnovasyon Haftası Ödül Töreni başta olmak üzere birtakım etkinliklerin gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, etkinliklere katılım için tüm katılımcıların www.turkiyeinovasyonhaftasi.com. adresinden online kayıt formunu doldurarak kayıt yaptırmaları gerektiği belirtilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, kayıt yaptıran üyelerimizin katılıma ilişkin teyitlerini en geç 21 Kasım 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmeleri gerektiği hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

 

 

 

3

COĞRAFİ İŞARETLER SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türk Patent Enstitüsü alınan 13/11/2013 tarihli e-posta mesajında; Enstitülerinin ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın 2013 Eylem Planı kapsamında 21-22 Kasım 2013 tarihlerinde Trabzon Zorlu Otel'de "Uluslararası Coğrafi İşaretler: Kontrol Mekanizmaları ve Lizbon Sistemi” konulu bir seminer düzenleneceği ifade edilmekte olup, seminer sırasında Lizbon Anlaşması çerçevesinde coğrafi işaretlerin uluslararası tescil işlemleri, Avrupa Birliğinde coğrafi işaret koruması ve coğrafi işaretlerin denetim mekanizmaları konularında sunumlar yapılacağı ve ülkemiz uygulamaları çerçevesinde değerlendirmelerin gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, seminer sırasında simültane tercüme hizmeti verileceği, katılımın ücretsiz olduğu seminere katılmak isteyen üyelerimizin katılım için ön kayıt başvurularını eren.baser@tpe.gov.tr adresine iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

İLETİŞİM

Türk Patent Enstitüsü

Tel: +90 312 303 1385

Fax: +90 312 303 1080

Ek: Seminer afiş ve Program (3 sayfa)

 

 

4

TÜRKİYE- SUUDİ ARABİSTAN İŞ FORUMU VE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Suudi Arabistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tewfik AI-Rabia'nın Türkiye ziyaretleri vesilesi ile 20 Kasım 2013 Çarşamba günü 10:00 - 15:00 saatleri arasında MUSİAD Genel Merkezi'nde, gıda sektöründe faaliyet gösteren 12 Suudi firmanın yetkilileri ile yapılacak iş görüşmeleri konusunda Müstakil Sanayici ve işadamları Derneği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/11/2013 tarih 2262 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Başvuru Formu,Taslak Program ve Firma Listesi (3 sayfa)

 

5

TEXMED 2013 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/11/2013 tarih 2253 sayılı yazıda, 14-16 Kasım 2013 tarihleri arasında başkent Dakar'da "I.Uluslararası Müslümanlar Ticaret Fuarı”nın düzenleneceği belirtilerek, sözkonusu organizasyonun İslam ülkelerine, uluslararası örgütlere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre hitap edeceği ifade edilmektedir.

 

6

TÜRKİYE GANA KEK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/11/2013 tarih 2254 sayılı yazıda,

 

Türkiye – Gana Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) IV. Dönem Toplantısı'nın Sağlık Bakanı Sn. Mehmet MÜEZZİNOĞLU'nun eşbaşkanlığında 19-22 Kasım 2013 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 15 Kasım 2013 Cuma günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

 

 

7

KANADA GENEL TERCİHLİ TARİFE (GPT) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/11/2013 tarih 2259 sayılı yazıda;

 

9 Ekim 2013 tarihli Kanada Resmi Gazetesi'nde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir kısım ülkenin GPT sisteminden mezun edildiği ve değişikliklerin 1 Ocak 2015'te yürürlüğe gireceği, konuya yeniden bir itiraz hakkımızın bulunmadığı gibi açıklamaların yeraldığı, sözkonusu açıklamalara http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-10-09/html/sor-dors161-eng.php linkinden ulaşılabileceği ve konunun Kanada makamlarınca da teyit edildiği belirtilmektedir.

 

Diğer taraftan, Kanada pazarına girişimizin kolaylaştırılmasında önemli olan Serbest Ticaret Anlaşması sürecinin hızlandırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların Ekonomi Bakanlığı tarafından devem ettirildiği bildirilmektedir.

 

 

8

GÜNEY KORE KITA ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C Seul Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 14/11/2013 tarihli yazıda,

 

Kore Uluslararası Ticaret Birliği (KITA) ile yapılan ortak çalışma çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İstanbul Maden ve Metalleri İhracatçıları Birlikleri organizasyonuyla 19-23 Kasım 2013 tarihleri arasında gıda, giyim (deri) ve ev eşyaları (ağırlıklı olarak mobilya) bulunduran sektörlere yönelik olarak Güney Kore'den aralarında fındık ile ilgilenen bir firmanın da bulunduğu önemli alıcılar ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla bir alım Heyeti programını gerçekleştirileceği, anılan Alım Heyeti kapsamında, 20 Kasım 2013 Çarşamba günü saat 09:30-17:30 arasında Dış Ticaret Kompleksi / İstanbul'da ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, programa katılmak isteyen üyelerimizin en geç 18 Kasım 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar http://goo.gl/EL9vWh adresine online başvuru yapmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

 

İlgili Personel:

Arzu-AKGÜN-Neriman VAROL-Samet ÖZGÜNDÜZ

Tel: 0 212 454 05 45- 0 212 454 17 78 - 0 212 454 17 62

Faks: 0 212 454 05 01-02

 

ADRES: Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi C Blok Yenibosna /İstanbul

 

   

Ek: Katılımcı Listesi (1 sayfa)

 

 

9

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/11/2013 tarih 2257 sayılı yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve http://www.gtb.gov.tr/banner/perakende-ticaretin-duzenlenmesi-hakkinda-kanun-tasarisi linkinden ulaşılabilen "perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı”na ilişkin görüşlerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, konuya ilişkin görüş ve önerilerinizin ekte yer alan görüş ve değerlendirme formu kullanılarak en geç 20 Kasım 2013 Çarşamba günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Görüş Bildiririm Formu (1 sayfa)

 

10

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan mamul madde ihracatı sonrası satışlara ait Uygulama Esasları, daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Konu ile ilgili olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 13/11/2013 tarih 3620 sayılı yazıda; Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 400.000 ton ekmeklik buğdayın 31/10/2013 tarihinden itibaren mamul madde ihracatı sonrası satışa açıldığı, halen satışına devam edilen 400.000 ton ekmeklik buğday bakiyeleri dahil olmak üzere, Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 3.050.000 ton ekmeklik buğdayın 31/10/2013 tarihli yazıda belirtilen fiyat ve esaslarla satışa verileceği,

Satışa açılacak ekmeklik buğday stoklarına ait detaylı bilgilerin şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği ifade edilmektedir.

 

11

EİB IV. DERİN FİKİRLER DERİ ÜRETİM VE TASARIM YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan 04/11/2013 tarih 11665 sayılı yazıda, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 2011 yılından beri Deri Üretim ve Tasarım Yarışmasının düzenlendiği, final gecesi 2014 yılında düzenlenecek olan yarışmanın temasının "Modern Mit” olarak seçildiği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimizin ayrıntılı bilgiye www.derinfikirler.net internet adresinden ulaşabileceği ifade edilmektedir.

 

 

12

RF İHRACATÇI LİSTELERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 11/11/2013 tarih 101019 sayılı yazıda; Rusya Federasyonu'na gıda ürünleri ihracatında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından oluşturulan listelerin güncellenmesine ilişkin uygulama usul ve esaslarının görüşülmesi maksadıyla, 30 Ekim 2013 tarihinde İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulları temsilcilerinin iştirakiyle bir toplantı tertip edildiği ifade edilmekte olup, GTHB'dan keyfiyete müteallik olarak Bakanlıklarına intikal eden bir yazıda; söz konusu toplantıda alınan kararlara yer verildiği belirtilerek anılan toplantıya ilişkin değerlendirmelerimizin Bakanlıklarına iletilmesi talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, bir nüshası ilişikte yer alan toplantı kararlarına ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Toplantı Kararları (1 sayfa)

 

13

TÜRK – TACİK İŞ KONSEYİ HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

2013-2014 dönemi eylem planı çerçevesinde karşı kanat görevini yürüten Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 2-4 Aralık 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan heyet ziyareti ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 08/11/2013 tarih 1847 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, Katılım Formu ve Taslak Program (3 sayfa)

 

14

AB 2014 YILI ORTAK GÜMRÜK TARİFESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/11/2013 tarih 2224 sayılı yazıda;

 

AB'nin Ortak Gümrük Tarifesine ilişkin 2658/87/EEC sayılı Konsey Tüzüğü'nün 1 sayılı ekini değiştiren ve 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek 1001/2013/EU sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği'nin AB Resmi Gazetesi'nin 31 Ekim 2013 tarihli ve L290 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için AB Komisyon Uygulama Yönetmeliği'nin tam metnine http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do internet sitesi 31/10/2013 tarihi L290 sekmesi üzerinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

 

16

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.