2013/79- Rusya Federasyonu'na Bitkisel Ürün İhracatı- Listeler Hk.

SİRKÜLER (2013/79)

 Rusya Federasyonu'na yönelik Yaş Meyve Sebze İhracatında, gerek ihracat yapabilecek firmalar listesinde yer alabilmek ve gerekse listelerin güncellenmesinde uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından ilgili taraflarla yapılan toplantı sonucu mutabık kalınan kararalar çerçevesinde belirlenen kriterler ekte gönderilmiş olup, listelerde yer almak isteyen firmaların bu kriterlere uyum sağlamaları ve ekte gönderilen usul ve esaslara göre eksikliği bulunan firmaların eksikliklerini en kısa sürede tamamlamaları gerekmektedir.

Söz konusu toplantıda belirlenen usul ve esaslarda da önemli bir husus olarak belirtildiği üzere Haziran ve Aralık aylarında olacak şekilde yılda iki kez yapılacak liste güncellemelerinde geriye yönelik olarak son 12 aylık dönemde Rusya Federasyonu'na 50.000 ABD Dolarından az ihracat gerçekleştirdiği tespit edilen firmalar listeden çıkarılacaktır.

Bu nedenle, ihracatçılarımızın ekte belirtilen kriterlere uyum sağlamaları ve liste uygulaması kapsamında uyulması zorunlu olan usul ve esaslar açısından eksikliği olan firmalarımızın en geç 10 Aralık 2013 tarihine kadar eksiklerini tamamlamaları hususunda;

 

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

Ek:Toplantı Kararları (1 sayfa)