RUSYA FEDERASYONU'NA YAPILACAK SEYAHATLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 27.11.2015 tarihli yazıda ise; Bakanlıklarınca yetkilendirilen yurt dışı fuar organizatörleri tarafından gerçekleştirilecek olan yurt dışı fuar organizasyonları ile bireysel katılımda desteklenecek sektörel nitelikteki fuarlara ait listelerin Bakanlıklarınca belirlenerek ilan edildiğinden bahisle, 2015 yılı sonu ile 2016 yılı başında Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek fuarlardan yurt dışı katılım organizasyonu gerçekleştirilmesi ve bireysel katılımda destek kapsamına alınmasının Bakanlıklarınca uygun görülen fuarların mevcut olduğu,

Bu çerçevede; son günlerde Rusya Federasyonu ile ülkemiz arasındaki gelişmeler dikkate alınarak, işadamlarımızın anılan ülkede sorun yaşamamalarını teminen Rusya Federasyonu'ndaki fuarlara katılmak üzere başvuruda bulunan katılımcı firmalara, gerçekleştirecekleri seyahatler ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında Moskova Büyükelçiliğimizin sürekli güncellenen web sayfasını (http://moskova.be.mfa.gov.tr/AgencyAnnoucements.aspx) takip etmeleri; ayrıca, iki ülke arasındaki vize muafiyeti anlaşmasının sadece turistik ziyaretleri kapsaması nedeniyle iş seyahatleri için ayrıca vize temin edilmesi hususlarında bilgilendirme yapılması bildirilmektedir.