KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİNDEN ÖNCE SEVKİYAT YAPILMAMASI HK.

Sayın Üyemiz;

22.02.2013 tarih ve 28567 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı uyarınca Kesim, Toplama ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu tarafından belirlenen kesim ve ihraç tarihlerinden önce ihracatı izne tabi yaş meyve ve sebze ürünlerinin ihracatını yapmak yasak olup buna riayet etmeyenlere cezai müeyyideler uygulanmaktadır.

Benzer şekilde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3. Maddesi'nin 9. Bendinde "İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak amacıyla ihracat gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik gösteren kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” hükmü yer almaktadır.

Bu meyanda, ihracatçılarımızın mağduriyet yaşamamaları ve haksız rekabeti önlemek adına ihracatı izne tabi ürünlerin izin çıkmadan evvel ihracatının yapılmaması ve gümrük beyannamelerinde beyan edilen üründen farklı bir ürün ihraç edilmemesi hususlarında bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

EK 1: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

EK 2: Teknik Düzenlemeler Rejimi