MURATLI SINIR KAPISI DAİMİ YOLCU GİRİŞ ÇIKIŞI HUDUT KAPISI OLARAK BELİRLENDİ.

MURATLI SINIR KAPISI DAİMİ YOLCU GİRİŞ ÇIKIŞI HUDUT KAPISI OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR 17 ARALIK 2013 TARİH VE 28854 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

 

 

17 Aralık 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28854

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5677

Artvin İli, Borçka İlçesi, Muratlı mevkiinin daimi yolcu giriş-çıkış kara hudut kapısı olarak tespiti; İçişleri Bakanlığının 5/11/2013 tarihli ve 175159 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.