KUZEY IRAK BÖLGESEL YÖNETİMİNCE BÖLGEYE İTHALATTA SEVK ÖNCESİ İNCELEME UYGULAMASI BAŞLATILDI

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin (KIBY) bölgeye gerçekleştirilen ithalatta "Sevk Öncesi İnceleme” uygulamasını kesin olarak başlattığı ve ihracatçıların ihraç mallarının sevk etmeden önce, yetkilendirilmiş Bureau Veritas ile SGS gözetim şirketlerinden uygunluk belgesi edinmeleri gerektiği daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa konu ile ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/03/2013 tarih 564 sayılı yazıda, Sevk öncesi incelemeye tabi ürünlere ilişkin güncellemelerin http://www.bvbasvuru.com/ adresinden takip edilmesinin mümkün olduğu ve ürün ayırt etmeksizin Kuzey Irak'a ihracat gerçekleştirilen firmaların anılan gözetim firmaları ile irtibata geçerek güncellemelerden haberdar edilmek yönündeki taleplerini iletişim bilgileriyle birlikte iletmeleri gerektiği belirtilmekte olup, zorunlu ve ihtiyari sevk öncesi inceleme kapsamındaki ürünler KIBY tarafından belirli aralıklarla güncellenmekte olduğundan, Irak'a gerçekleştirilen ihracatın sekteye uğramaması için, ihracatçıların sözkonusu güncellemelerden zamanında haberdar olmasının önem taşıdığı ifade edilmekte olup, yetkili gözetim şirketlerinin iletişim bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti.

Centrum İş Merkezi Aydınevler Sanayi Cad. No:3 Küçükyalı 34854

Maltepe/İstanbul

Tel: +90 216 587 4000

Faks: +90 216 518 3874

Web: http://www.bureauveritas.com.tr

SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.

Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sok. No:4 Kat:1-2-3-4, 34381

Şişli/İSTANBUL

Tel:+90 212 368 40 00

Faks: +90 212 296 4782/83

Web: http://www.tr.sgs.com