DKİB'den İhracatçılar Büyük Müjde

DKİB'den İHRACATÇILARA BÜYÜK MÜJDE

RUSYA FEDERASYONU'NA YÖNELİK İHRACATTA ÇIĞIR AÇACAK, BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK HATTI SİSTEMİ DKİB'İN ÖNERDİĞİ RUSYA FEDERASYONU'NUN ÜLKEMİZE YAKIN EN ÖNEMLİ KAPILAR I OLAN TUAPSE LİMAN GÜMRÜK İDARESİ İLE KAZBEGİ-VERHNİ LARS KARA SINIR KAPISINDA KURULUYOR.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi arasında yapılan protokol kapsamında, Ülkemizden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta Gümrük prosedürlerinin hafifletilmesi yanında referans fiyat uygulaması ve eşyanın fiziki muayenesine ilişkin muafiyet sağlaması gibi ihracatçılara bir çok avantajlar sağlayan ve yeşil hat olarak tabir edilen Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) sistemi, 12 Eylül 2013 tarihinde Rusya Federasyonu/Moskova'da imzalanan protokol ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği olarak ısrarla önerdiğimiz Tupase Liman Gümrüğü ile Kazbegi-Verhni Yukarı Lars Karayolu sınır kapısında kurulması sağlanmış oldu. Yakın zaman içinde gerekli olan yazılım alt yapılarının kurulması ile işlemeye başlayacak Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Sistemi ihracatçılarımıza sağlayacağı bir çok fayda yanında, Doğu Karadeniz Bölgemiz ve Trabzon ilimize de büyük katkı sağlayacak, Trabzon ili önceki yıllarda olduğu gibi Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta avantajlı konuma yükselerek, şehir dışına göç eden tarifeli gemi ve Ro-Ro'ların tekrar Trabzon'a geri dönüşü sağlanmış olacaktır.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin Bölge için büyük bir kazanıma imza atması olarak görülen bu durum çok değerli Gümrük ve Ticaret Bakanımız ve bürokratlarına yaptığımız ısrarlı başvurularımız sonucu başarılmış olup, bu konuda değerli Bakanımıza ihracatçılarımız adına şükranlarımızı sunuyorum.

Rusya'nın Bölgemize yakın bu liman ve kapılarında Basitleştirilmiş Gümrük Hattının (BGH) kurulması ihracatçılarımız bu sistemi kullanması ile gümrük işlemlerinin daha düşük maliyet ve hızla gerçekleşecek olmasından dolayı önemli bir rekabet imkanı kazandıracaktır.

Ülkemizin ve Bölgemizin Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatına büyük katkı yaparak, ihracatımızın daha üst rakamlara ulaşmasını sağlayacak Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Sisteminin kurulması ile ticarette karşılıklı güven ortamının da tesis edilmiş olacak olmasından dolayı ihracatçılarımızın bugün için Rusya piyasasında yaşamış olduğu bir çok mağduriyetinde önüne geçilmiş olacak olması da büyük bir kazanım olarak karşımıza çıkmaktadır.

Rusya'ya Yeşil Hat olarak tabir ettiğimiz bu BGH Sistemi; Rusya'ya karayolu ile gelen eşya için Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Triyebortniye Sınır Kapısında 15 Ekim 2013 itibariyle ve Rusya'nın Gürcistan sınırındaki Ülkemize en yakın karayolu kapısı olan Yukarı Lars Kara Sınır Kapısında 1 Ocak 2014 itibariyle ve denizyolu ile gelen eşya için de Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Tuapse Limanı Gümrük İdaresinde 15 Ekim 2013 itibariyleuygulamaya geçileceği yapılan protokol kapsamında yetkililer tarafından açıklanmıştır.

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) Firmalara Sunduğu imkanlar:
BGH, iki ülke arasında yapılmakta olan ticaretin güvenli, sürdürülebilir, rekabetçi, önceden bilenebilen maliyet hesaplamalarıyla, belirlenen süre içerisinde, risksiz yapılması ve bunun yanısıra kayıtlı bir dış ticaretin oluşması için gereklidir.
Sistem, sunulan bilgi türüne göre farklılık gösteren 2 farklı kolaylık uygulaması öngörmektedir.
BGH sistemine dahil olan ve Form A belgesini doldurarak, ön bilgi değişimi çerçevesinde fatura kıymeti ve tarife kodu da dahil olmak üzere güvenilir bilgi sunan ihracatçılar, BGH Protokolünün 2. Maddesinde sayılan aşağıdaki kolaylıklardan faydalanacaklardır:
1) Gümrük noktalarında öncelik.
2) Mümkün olması halinde, ayrı hatların kullanımı ile gümrükleme zamanının kısalmasına yol açacak şekilde kolaylaştırılmış gümrük işlemleri.
3) Kaçakçılıkla ve gümrük suçları ile mücadele gereklilikleri dışında gümrük muayenesinden muafiyet.
4) Dış ticaret işlemlerinde banka garantisini kullanma imkanı.
5) Eksik belge sunması. Bilahare bu eksik belgelerin tamamlanacağına dair taahhütte bulunulması halinde işlemlerin hızla tamamlanabilmesi evrakların daha sonra tamamlanabilmesi.

Ayrıca, Doğu Karadeniz Bölgesinin bir Lojistik üs haline getirilmesi konusunda verdiğimiz uğraşlardan olan Sürmene-Çamburnu tersane Dolgu sahasında Lojistik Merkezin kurulmasına da bu durum büyük katkı sağlayacak olup, Ülkemizden Rusya Federasyonu'na yeşil hat-Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Sistemi üzerinden sevkıyat yapmak isteyen ihracatçıların Trabzon ilini tercih edecek olmalarından dolayı bu işlemlerinde düzenli olarak bir Lojistik Merkezinde üzerinden yapılasının gerekliliği, Lojistik Merkezin bir an önce kurulmasını da hızlandıracağı düşüncesindeyiz.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu BAŞKANI