Doğu Karadeniz Bölgesi İhracatçıları Rusya'nın Stavropolve Pyatigorsk Kentlerindeyapılan Görüşmelerden Umutla Döndü

2023 HEDEFİMİZ İÇİN İHRACAT SEFERBERLİĞİ

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATÇILARI RUSYA'NIN STAVROPOL ve PYATİGORSK KENTLERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELERDEN UMUTLA DÖNDÜ

Ekonomi Bakanlığımız koordinasyonu ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz organizasyonunda 10-14 Kasım 2013 tarihleri arasında Rusya Federasyonu'nun Bölgemize yakınlık avantajına sahip olan Bölgelerinden; Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi merkezi illeri olan Stavropol ve Pyatigorsk kentlerine yönelik ticaret heyeti programı düzenlenmiştir. Bölgemiz iş adamlarından oluşan ve İnşaat/Yapı Malzemeleri Sektöründe düzenlenen Ticaret heyeti programına iş adamlarımızın yanısıra Birliğimiz ve Ekonomi Bakanlığımız temsilcileri ile Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı katılmıştır.

Özellikle Rusya'nın Bölgemize yakın karayolu kapısı olan Kazbegi-Verhni Lars kapısının açılması ile önemli avantaja sahip olduğumuz Ülkemizin en önemli ticaret partnerlerinden olan Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi ile ticari ilişkilerimizin en üst düzeye çıkarılması konusunda Birlik olarak 2012 yılından itibaren yaptığımız çalışma ve girişimlerimiz yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Bundan yaklaşık 1 yıl önce yani 2012 yılının yine Kasım ayında Rusya'nın Kuzey Kafkasya Bölgesinin Kuzey Osetya Cumhuriyeti ve Dağıstan Cumhuriyetlerine aynı şekilde sektörel ticaret heyeti programı düzenlenmiş, akabinde 2013 yılı Haziran ayında bu Federal Cumhuriyetlerdeki iş adamları Bölgemize davet edilerek alım heyeti programı gerçekleştirilmiş ve yine Bölgemiz için çok önemli bir kazanım olan ve gümrük işlemlerinde bir çok üstünlük ve avantaj sağlayan yeşil hat olarak tabir edilen Basitleştirilmiş Gümrük Hattı kapsamına açılmasını sağladığımız Kazbegi-Verhni Lars kapısı gümrüğü de dahil edilerek Ocak 2014 tarihi itibariyle işleme başlamak üzere protokolünün imzalanması sağlanmıştır.

Bu çalışmaların daha üst noktalara taşınarak Doğu Karadeniz Bölgemizin Rusya ile olan ticari ilişkilerinin tekrar eski canlı dönemlerine yükseltilmesinin sağlanması amacıyla Rusya Federasyonu'nun çok değerli Trabzon Başkonsolosu Sayın Dimitry TALANOV beyle yürüttüğümüz başarılı çalışmalar kapsamında, yaptığımız araştırma ve Başkonsolos beyin tavsiyeleri ile Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi merkezi illeri olan Stavropol ve Pyatigorsk şehirlerinin potansiyelini görerek bu heyetin düzenlenmesine karar verdik.

Ticaret heyeti programımız süresince yaptığımız temas ve incelemelerde sözkonusu Bölgeye yönelik bu heyetin düzenlenmesinde çok isabetli bir karar verdiğimizi açıkça gördüğümüz gibi program süresince heyetimize ve Doğu Karadeniz Bölgesine bu bölgenin yetkilileri ve iş adamlarınca gösterilen ilgi bunu teyit etmiştir.

Özellikle Kuzey Kafkasya Federal Bölgesinin yönetim merkezi olan Stavropol'un bir tarım ve sanayi kenti olarak sürekli gelişme potansiyelinde olması, tarımsal girdinin yol açtığı gelir artışının inşaat, alt yapı, fabrika imalathane yatırımlarını geliştirmesi ve buna paralel olarak yapı malzemelerine ve inşaat malzemelerine olan talebin artması ile Stavropol'un bölge illerinin tedarik merkezi olması, bu Bölgeyi ihracatçılarımız ve iş adamlarımız açısından cazip kılmaktadır. Heyette bulunan firmalarımız ile Rus firmaları arasında yapılan ikili iş görüşmelerine gösterilen ilgi de bu durumu açıkça teyit etmiştir. Stavropol ilinde Ülkemizin diğer Bölgelerinden Türk yatırımcılar bulunmasına rağmen, yakınlık avantajına sahip olduğumuz ve neredeyse 12 saatte karayolu ile ulaşma imkanımız bulunan bu Bölgede, Bölgemizden yeterli düzeyde ticaret yapılmaması ve yatırımcının bulunmaması bu Bölgeye önem vermemizin gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Yapılan görüşmelerde heyette bulunan firmalarımız yaptıkları görüşmeler çerçevesinde Rus iş adamları ile anlaşma imzalamıştır.

Stavropol Bölgesel Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde heyetimiz çok sıcak karşılanarak ticari ilişkiler noktasında her türlü işbirliğine hazır oldukları ifade edilmiştir. Bu kapsamda da Stavropol Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz arasında işbirliği protokolü imzalanarak karşılıklı yatırım ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda iki Ülke iş adamalarına iş ve işlemlerinde Kurumlarımızın danışmanlık görevi görmesi, aracı olunması, iş birliklerinin güçlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Yine program kapsamında Stavropol Belediye Başkanı Sayın Georgi KOLYAGIN ile yapılan görüşmelerde, Sayın KOLYAGIN tarafından önümüzdeki yıllarda yapılacak alt yapı yatırımları açısından Stavropol kentinin inşaat ve yapı malzemeleri sektörü açısından çok önemli potansiyeller ihtiva ettiği belirtilerek Türk iş adamlarımız bu potansiyelleri değerlendirmeye davet edilmiş, ayrıca yapılan yatırımlarda sağlanan destekler konusunda heyetimize bilgilendirme yapılmıştır. Bölgede faaliyet göstermekte olan teknoparklarla işbirliğine gidilmesi, teknoparklarda sunulan imkanlardan firmalarımızın yararlanması talep edilmiştir.

Kuzey Kafkasya Federal Bölgesinin diğer önemli merkezi kenti olan Pyatigorsk kentinde de iş adamlarımıza yoğun ilgi gösterilerek, bugüne kadar ilk kez düzenlenen Türk Heyetinin bu kentte olmasından duydukları memnuniyet ifade edilmiş, inşaat malzemeleri sektöründe iş adamlarımız önemli görüşmeler yaparak Bölge hakkında bilgi alınmıştır. Bir termal sağlık ve eğitim kenti olan Pyatigorsk'ta özellikle termal sağlık turizmine yönelik önümüzdeki yıllarda yapılacak alt yapı ve tesis yatırımları ile sektör açısından önemli potansiyeller ihtiva eden kentin; Bölgemize yakınlık avantajının sunduğu fırsatlar açısından ve Bölge illerinin tedarik merkezi olması, Kazbegi Verhni Lars Kapısından Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçılarının bu kentte çok kısa sürede ulaşabilecek olmasının sunduğu imkanlar yönünden yine Bölgemiz açısından önemli bir Pazar olduğu açıkça görülmüştür.

Ayrıca; Pyatigorsk kentinde bulunan Üniversitelerin özellikle Rus bilim adamları tarafından geliştirilmekte olan deprem cihazları ve petrol sondaj ekipmanları konusunda Bölgemizdeki Üniversite ve iş adamları ile işbirliği talep etmeleri, Ülkemize olan ilgi açısından heyetimizi memnun bırakmış olup, bu konudaki talepler Bölgemizdeki Üniversitelerimize bildirilecektir.

Bunun yanında Pyatigorsk ve hinterlandı Essentuki, Kislovodsk, Mineralnyye Vody ve Georgiyevsk illerinde termal sağlık turizmine yönelik yapılacak tesis ve alt yapı yatırımları için Rus yatırımcıların müteahhitlik hizmeti talep etmeleri de bu Bölgenin önemli potansiyeller ihtiva ettiğini açıkça ortaya koyması açısından Bölge iş adamlarımız tarafından yakınlık avantajımız dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Geçen yıl açılması sağlanan kazbegi-verhi lars kapısının hinterlandı olan Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kafkasya Bölgesine hitap edecek, Stavropol-Trabzon-İstanbul arasında Stavropol-Nalcık-Vladikavkaz hattından otobüs seferlerinin bir an önce başlatılması konusunda da, Rus tarafında alınması gereken izinlerle ilgili de Stavropol'da yetkililerle görüşülerek izin prosedürünün hızlandırılması sağlanmıştır. Bunun yanında, 2014 yılı başlarında THY tarafından İstanbul-Stavropol uçuşlarının da başlayacak olması bu Bölgeyi iş adamlarımız açısından çok daha cazip hale getirecektir.

Ayrıca, Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizin daha üst noktalara taşınması ve sürekli kılınması amacıyla Haziran 2014 ayında, Rusya Federasyonu'nun tüm Kafkasya Bölgesi iş adamları Bölgemize davet edilerek, Trabzon ilimizde gerçekleştirilecek İpekyolu İş adamları zirvesine davet edilerek, düzenlenecek alım heyeti programında Bölgemiz iş adamları ile görüşmeleri sağlanacaktır.

Bu nedenlerden dolayı gerek heyetimize katılan iş adamlarımızdan ve gerekse Doğu Karadeniz Bölgesi iş adamlarımızdan Bölgemize yakınlık açısından çok çok önemli potansiyeller ihtiva eden Rusya Federasyonu Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi ile ilişkilerini geliştirmeleri, temas noktalarında Birliğimizden destek almalarını, özellikle işadamlarımızı şu anda Rusya'nın Ülkemize yakın hiçbir kara kapısında olmayan ve sadece Bölgemize yakın Verhni-Lars gümrük kapısında 2014 yılı başında uygulamaya geçecek ve gümrüklemede bir çok avantajlar sağlayan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı uygulaması avantajının sunacağı fırsatlardan faydalanmaya davet ederek, Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi pazarlarını değerlendirmelerini talep etmekteyiz.

Bu vesile ile bu programın düzenlenmesinde ve Sochi kapısının kapanması akabinde bitme noktasına gelen Doğu Karadeniz Bölgesinin Rusya ile olan ticari ilişkilerinin tekrar eski canlı günlerine dönmesinde bizlere büyük destek veren değerli dostum Rusya Fedrasyonu Başkonsolosu Dimitri TALANOV beye ihracatçılarımız ve iş adamlarımız adına huzurlarınızda şükranlarımı sunar, basın toplantısına katılımınızdan dolayı herkese teşekkür ederim

 

 

 

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

İlgili Fotoğraflar