İHRACATTA E-FATURA UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLER

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemlerinde 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu başlatılmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu zorunluluğun başlangıcı 1/7/2017 tarihi olmakla birlikte, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulamaya ilişkin sistem, mükelleflerin kullanımına açılmış bulunmaktadır. Uygulamadan, Gelir İdaresi Başkanlığınca ücretsiz olarak mükelleflere sunulan "Portal Yöntemi” kullanılarak da yararlanılabilmektedir. GİB- Gelir İdaresi Başkanlığınca "İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında bir doküman hazırlanmış ve http://www.efatura.gov.tr/ internet adresi üzerinden tüm ilgili kullanıcıların erişimine sunulmuştur (http://efatura.gov.tr/dosyalar/IHRACAT_SORULARI_SSS.pdf).

1/7/2017 tarihinden itibaren mal ve yolcu beraberi eşya ihracında, faturalama ve gümrükleme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütebilmesi ve mevzuat hükümleri yönünden herhangi bir sorun ile karşılaşılmaması için gerekli önlemler alınmaktadır. Ancak uygulamaya henüz yeni geçilmiş olması nedeniyle ilk aşamada birtakım sorunlar yaşanabilmektedir.

Sözkonusu uygulama ile İlgili "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) Genelge'nin 8 inci maddesinde uyarınca e-fatura düzenleme yetkisi bulunan yükümlülerin gerek kendi sistemlerinde, gerekse e-fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında 1 Temmuz 2017 öncesinde olduğu gibi kağıt fatura düzenleyebilmeleri mümkün olduğundan, böyle durumlarda kağıt ortamında düzenlenen faturalar 0100 belge kodu seçilerek gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebilir.” denilmektedir.

Bu çerçevede başvuru süresi 2 saati aşmasına rağmen e-fatura süreci tamamlanamayan işlemler için başkaca bir belge aranmaksızın, firmaların beyanı doğrultusunda anılan Genelgenin 8 inci maddesi çerçevesinde kağıt ortamında düzenlenen ve 0100 kodu ile beyan edilen faturalarla işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

Konuyla ilgili Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi Ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün talimatı ve ihracat e-fatura uygulamasında GİB / GTB sistemlerinde arıza-kesinti hallerinde kağıt ortamda fatura üzerine işlem yapılabilme usul ve esasları hakkında bilgilendirme bilgi notu, ilgili genelge, E-fatura talimatı ve ilgili dilekçe örnekleri ve de uygulamayı açıklayıcı bir şekilde aşama aşama izah eden sunu ekte yer almaktadır.

1- 2017/7 Sayılı Genelge

2- E-Fatura Talimatı

3- İhracat E-Fatura Uygulaması Duyuru Bilgi Notu

4- E-Fatura Sorgulama Profili Dilekçe Örneği

5- E-Fatura İşlem Profili Dilekçe Örneği

6-E-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu-GİB

7-E-fatura Uygulamaları Aşamaları -Sunu