Ekonomi Bakanlığından Doğu Karadeniz Bölgesi İllerine Çıkarma..

EKONOMİ BAKANLIĞINDAN DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNE ÇIKARMA

EKONOMİ BAKANLIĞI ÜST DÜZEY BÜROKRATLARI DKİB YETKİ BÖLGESİ TRABZON, RİZE, ARTVİN VE GÜMÜŞHANE İLLERİNDEKİ FİRMALARI ZİYARET EDEREK DEVLET DESTEKLERİNİ ANLATACAK

Üretim ve ihracat yapan firmalarımızın desteklenmesi ve yerelde yaşamış oldukları sorunların çözümü ile yatırım ve ihracatta sağlanan devlet yardımlarının etkin bir şekilde anlatılması amacıyla Ekonomi Bakanlığımızca başlatılan program kapsamında Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz organizasyonu ile Ekonomi Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsnü DİLEMRE başkanlığında 69 kişiden oluşan bir heyet, 13-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizde yerleşik üretim ve ihracat yapan yaklaşık 102 firmayı ziyaret ederek, incelemelerde bulunacaktır.

Program kapsamında firma tesislerinde inceleme yapacak olan üst düzey Ekonomi Bakanlığımız yetkilileri, firmalarımızın yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda karşılaştıkları sorunlar, yerelde ve üretim süreçlerinde yaşanılan sorunlar araştırılarak firmalarımızın önerileri dinlenecek ve yatırım ve ihracata yönelik destekler birebir firmalarımıza aktarılacaktır. Söz konusu ziyaretler, İhracat Genel Müdürü (v.) Volkan AĞAR, İthalat Genel Müdürü (v.) Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ, Avrupa Birliği Genel Müdürü Murat YAPICI, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü İbrahim USLU, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur ÖZTÜRK, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü (v.) Zafer SOYLU, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü (v.) Arzu YILMAZ ve Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Fuat KASIMCAN başkanlıklarındaki 11 farklı çalışma grubu tarafından her bir ilde eş zamanlı olarak belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.

Birliğimiz yetkili ve personellerinin de iştiraki ile ayarlanan zaman dilimlerinde yapılacak olan firma ziyaretinde, her bir çalışma grubunda yer alan İhracat Genel Müdürlüğü; İthalat Genel Müdürlüğü; Anlaşmalar Genel Müdürlüğü; Avrupa Birliği (AB) Genel Müdürlüğü; Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye (TUYS) Genel Müdürlüğü; Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler (SBYYH) Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Genel Müdürlüğü ve Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme (EAD) Genel Müdürlüğü temsilcileri, Bakanlığımız tarafından verilen destek ve hizmetler hakkında firma temsilcilerine bilgi verecektir.

Bu itibarla; İhracat Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, Dahilde İşleme Rejimi, ihracata yönelik devlet destekleri ve uygulamaları; İthalat Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri ile telafi edici vergi uygulamaları; TUYS Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, firmaların bulunduğu iller bazında "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında uygulanan destekler; SBYYH Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalar; ÜGD Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri hakkında ziyaret edilen firmaların temsilcilerine bilgi verilecektir.

14 Ekim 2017 Cumartesi öğleden sonra Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odaları ziyaret edilerek, yapılacak olan toplantılarda tüm firmaların sorunları dinlenecek ve firmalara yönelik bilgilendirme yapılacaktır.

Bölgemiz ihracatının daha üst noktalara ulaştırılması amacıyla yapılan bu çalışmalarımız, firmalarımızın karşılaştığı sorunları ver çözüm önerilerini yetkililere aktarılması ve bu sayede kısa zaman içinde özüm yoluna kavuşturulması amacını taşımakta olup, firmalarımızın etkinliğe ve toplantılara etkin bir şekilde katılmalarını önemsemekteyiz.

Bilgilerinize arz olunur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı