DKİB 2017 WORLD FOOD MOSCOW FUARI STANDINI ZİYARET EDEN İTHALATÇI BİLGİLERİ

Sayın Üyemiz;

DKİB, Rusya Federasyonu'na Doğu Karadeniz Bölgesinden yapılan ihracatın daha üst sıralara ulaşması amacıyla geliştirilen projeler kapsamında, 11 - 14 Eylül 2017 tarihleri arasında Moskova'da düzenlenen gıda sektörünün önde gelen uluslararası fuarı olan WORLD FOOD MOSCOW fuarında stand açarak katılım sağlamıştır.

Fuar süresince DKİB İnfo stantında yaş meyve ürünleri ve firmaları yanında, işlenmiş gıda ürünlerinin ve imalatçı firmalarımızın tanıtımı yapılarak, Doğu Karadeniz Bölgesinden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın daha yüksek rakamlara ulaştırılmasını teminen uluslararası pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.  Sözkonusu fuar süresince DKİB standını ziyaret eden yabancı yatırımc ve potansiyel ithalatçılara ilişkin kartvizit ve firma iletişim bilgi çizelgesi ekte yer almaktadır.

Rusya Federasyonu ile Ülkemiz arasındaki ilişkilerin her geçen gün hızlı bir şekilde gelişmesi dış ticarette de aynı oranda yansıyarak yılın ilk sekiz ayında Doğu Karadeniz Bölgesinden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta miktarda % 305 oranında ve değer bazında ise % 186 oranı gibi çok yüksek bir oranda ihracat artışı yaşanarak Bölgeden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat 104.013.807 $'a ulaşmıştır. Var olan potansiyeller paralelinde bu rakamın daha üst noktalara ulaştırılması için, DKİB önümüzdeki dönemde de ana hedef pazarlarımızdan biri olan Rusya Federasyonu'na yönelik uluslararası pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine etkin bir şekilde devam edecektir. 

Bilgilerini rica olunur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

Ek: 1) Kartvizitler

      2)- İthalatçı Firma Bilgi Çizelgesi