GÜRCİSTAN GEÇİŞ BELGELERİ HK.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere; Türkiye ile Gürcistan arasında 20-21 Eylül 2016 tarihlerinde İzmir'de yapılan Kara Ulaştırması Karama Komisyon Toplantısında; 2017 yılında çok girişli geçiş belgesi kotasının tamamen kaldırılması ve 2017 yılı için, 100.000 adet, ikili/transit, 10.000 adet boş giriş ve 2.500 adet 3. Ülke geçiş belgesinin teati edilmesi kararlaştırılmıştır.

Ancak, firmaların C1 yetki belgelerinde kayıtlı 3,5 tonun altındaki istiap haddine sahip taşıtları ile Gürcistan'a yönelik yapılan taşımalarda Gürcü makamlarının geçiş belgesi talep etmeleri nedeniyle yaşanan sorunlar Birliğimizce Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirilmiş olup bu kapsamda;

Gürcistan makamlarından temin edilen 100.000 adet Gürcistan ikili/transit geçiş belgesinden 500 adedinin, istiap haddi 3,5 ton ve altı olan taşıtlarla yapılan ikili taşımalar için kullanıma açılması Geçiş Belgeleri Dağıtım Easları Yönergesi'nin 25'inci maddesi uyarınca uygun görüldüğü Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 02/06/2017 tarihli yazılarınca belirtilmektedir.

Bilgilerinize rica olunur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter