2020/206 ÇHC-Soğuk Zincir Yoluyla İhraç Edilen Dondurulmuşmuş Gıdalar

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Çin Halk Cumhuriyeti'ne donmuş gıda ürünleri ihracatında ürünlerin dezenfeksiyonu için esas alınacak hususlar ile takip edilecek rehberler iletilmiş olup, bahsi geçen rehberlerde belirtildiği üzere donmuş gıda alanında çalışan personele günlük vücut ısısı ölçümü yapılması, personelin düzenli aralıklarla nükleik asit testine tabi tutulması, üretim ve çalışma ortamının muntazaman dezenfekte edilmesi gerektiği hatırlatılmıştır.

Ayrıca, ÇHC Gümrükler Genel İdaresi tarafından, ilgili makamlarımızın ekte ayrıntısı verilen kural ve düzenlemelerin soğuk zincir yoluyla Çin'e donmuş gıda ihraç eden üretici ve işletmelerimize iletilmesi talep edilmiş, Çin'e ihraç edilecek donmuş gıda ve gıda paketlerine numunelik nükleik asit testi yapılmasının koronavirüse karşı alınan önlemlerin etkili olduğunu göstereceği ve ürünlerimize Çinli tüketicilerce duyulan güveni artıracağı belirtilmiştir.

Söz konusu yazıların gayrı resmi tercümelerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

Bilgilerine rica olunur

 

 

  1. CHC Gümrükler Genel İdaresi Yazısı Gayri Resmi İngilizce Tercümesi
  2. Soğuk zincir gıda üretiminde dezenfeksiyon teknolojisi rehberi
  3. Soğuk zincir gıda üretiminde kullanılacak dezenfektanlar ve uygulama metodu
  4. Dezenfeksiyon Çalışma Planı Gayri Resmi İngilizce Tercümesi