TİM ve HALKBANK KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATTI...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Halkbank 22/06/2012 tarihinde imzaladıkları "2023 hedef 500 milyar dolar KOBİ İhracat Seferberliği” protokolüyle ihracatçılara büyük finansal kolaylıklar sağlayacak uygulamaları hayata geçirdi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "2023 hedefimiz kapsamında, finansal enstrümanların ve ticaret destek araçlarının artırılması ve verimli kullanılmasının sağlanması adına Halkbank ile finansta kullanılan tüm ürünleri çok uygun koşullarda ihracatçılara sunuyoruz” dedi.

Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, "Türkiye ihracatındaki olumlu gelişme ve beklentiler, Halkbank olarak bizleri de heyecanlandırmakta, bu bağlamda, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmadaki önemli rolü nedeniyle, ihracatın çok yönlü teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz.” şeklinde beyanatta bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan, "2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı”nın devlet politikası haline gelmesinden sonra hedefe ulaşmak için yapılan çalışmalar hızla devam ediyor. Bu bağlamda, önümüzdeki dönemi Atılım-Yatırım-Liderlik olarak üçe ayıran TİM, Halkbank ile imzaladığı protokolle ihracatçılara her türlü finansal enstrümanı büyük kolaylıklarla sunacak.

Protokolün imza töreninde konuşan TİM başkanı Mehmet Büyükekşi, Halkbank'ın KOBİ ve ihracatçı dostu tavrı için teşekkür ettiklerini söyledi. "2023 hedefimiz kapsamında, finansal enstrümanların ve ticaret destek araçlarının artırılması ve verimli kullanılmasının sağlanması adına Halkbank ile finansta kullanılan tüm ürünleri çok uygun koşullarda ihracatçılara sunuyoruz” diye konuşan Büyükekşi, yatırımların finansmanı adına, yapılan işbirliğinin büyük önemi olduğunu vurguladı. Büyükekşi, hazırlanan eylem planında 19 stratejik hedef olduğunu hatırlatarak, finansman olanaklarının artırılması ve uygun koşullarda kullandırılmasının bu 19 madde içinde önde gelenlerden biri olduğunu ifade etti.

Forward protokolü olumlu sonuçlandı..

Mehmet Büyükekşi, Halkbank ile daha önce yapılan forward protokolünün gayet olumlu sonuçlar doğurduğunu da belirtti. "Halkbank ile geçen yıl imzalanan protokol kapsamında 2011 yılında 1,6 milyar dolarlık; 2012 yılının ilk 5 ayında ise 250 milyon dolarlık işlem yapıldı” diye konuşan Büyükekşi, TİM olarak KOBİ'leri her platformda desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Halkbank 27 bin KOBİ'yi tek tek ziyaret edecek..

Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ise konuşmasında, banka olarak toplam kredilerinin yüzde 37'sini KOBİ kredilerinin oluşturduğunu söyledi. "Türkiye ihracatındaki olumlu gelişme ve beklentiler, Halkbank olarak bizleri de heyecanlandırmakta, bu gerçekten hareketle, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmadaki önemli rolü nedeniyle, ihracatın çok yönlü teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'nin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefinin gerçekleştirilmesi demek, dünya ihracatından payımızı 13 yılda 2'ye katlamak demek” diye konuşan Aslan, Türkiye ihracatının yüzde 60'ını gerçekleştiren KOBİ'lerin, dünya ortalamasının altında kredi kullandığını söyledi.

Aslan, "Halkbank olarak biz hem eğitimler vererek hem de uygun finansman imkanları sağlayarak KOBİ'lere destek vermek istiyoruz.TİM ile yapacağımız protokol sonrası 27.000 adet ihracatçı firma Bankamız pazarlama ekipleri tarafından ziyaret edilecek, avantajlı uygulamalar hakkında bilgi verilecek” diye konuştu. Faizlerdeki düşüş beklentilerinin kendilerinin önemli derecede indirim yapmasını beraberinde getirdiğini ifade eden Aslan, Halkbank olarak başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkelerini önemsediklerini, Dubai ve Katar'da temsilcilikler düşünebileceklerini sözlerine ekledi.

Protokolde neler var?

1) İhracatçı firmaları döviz kurundaki dalgalanmalara karşı koruyan forward enstrümanı özel ayrıcalıklarla kullandırılmaya devam edilecek.

2) TİM üyesi ihracatçılara uygun maliyetli TL/YP işletme kredisi sunulacak. USD/EUR döviz kredisi, % 4,5 faiz oranından başlayan oranlar ile kullandırılacak.

3) "500 milyar Dolar” ihracat hedefi, rakamsal bir hedefine paralel olarak, firmalar rekabet güçlerini arttıracak her türlü verimlilik, inovasyon yatırımlarını yapacaklardır. Bu amaçla, enerji verimliliği kredisi ürünü TİM üyesi KOBİ ihracatçıları için 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadede ve esnek geri ödeme planı ile EURIBOR+3,5 faiz oranı ile kullandırılacak.

4) Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi için yatırım desteklerinin arttırılması ayrıca OSB'lerde yapılacak her yatırımın bir alt grup teşvikten yararlanmasını dikkate alarak, OSB'lerde yapılacak yatırımlara, taşınmalara ilişkin 7 yıl vadeye kadar finansman imkanı sunan Sanayi Bölgeleri Destek Kredisi ürünü KOBİ ihracatçılara uygun maliyetle kullandırılacak. Ayrıca bu kredi, İhracat Strateji Belgesinde yer alan KÜMELENME projeleri içinde geçerli olacak.

5) Makine sektörü İhracat Strateji Eylem Planında da çok önem verilen konuların başında geliyor. Bu sektöre yönelik hazırlananMakine İmalat Sanayi Destek Paketi ile Makine imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren makine üreticileri ve üreticilerin satış yaptığı firmaların, yurt içinden yerli ve yeni makine alımları TİM üyelerine özel faiz oranları ile finanse edilerek yerli makine sanayisini desteklemek, ithal ikamesi fonksiyonunu yerine getirmek sağlanacak.

6) Eximbank'ın ihracatçılara verdiği Merkez Bankası kaynaklı reeskont kredi limitinin arttırılması ihracatçılariçin çok önemli bir gelişmedir. Bu desteğe ilave olarak Halkbank aracılığı ile kullandırılan, Eximbank İhracat Reeskont Kredilerine verilen avaller, kredi teminine yönelik teminat mektupları, Eximbank Performans Mektupları ve Niyet mektuplarında, Halkbank limitlerini yıllık %1 komisyonla TİM üyelerine kullandıracak.

7) TİM üyelerinin, ihracata yönelik ithalat işlemlerinin finansmanı amacı ile akreditif ve kabul/aval işlemlerinin komisyon oranlarında %50 indirim yapılacak.

8) Protokolün en can alıcı konularından biri de ihracatçıların güvenli ihracat, ticaret yapmalarına destek olunması, ayrıca ihracat yaptıkları ülkelerdeki ticari ve politik risklere karşı korunma amacıyla, TİM üyesi firmaların AB ülkelerine yapılan azami 100.000 USD'lik azami 180 gün vadeli ihracat alacakları için Eximbank'a yaptırılacak sevk sonrası kısa vadeli ihracat kredi sigortası priminin % 50'lik kısmı, Halkbank tarafından karşılanacak. Söz konusu sigorta ettirilmiş ihracat alacakları Halkbank nezdinde kullanacakları kredilerin teminatında da kullanılacak.

9) Halkbank iştiraki Halk Emeklilik'in yeni ürünü olan BES, ihracatçı KOBİ firma sahiplerine ve çalışanlarına yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmadan yapılacak.

10) TİM üyesinin ihracat bedelinin Halkbank'da 2 işgünü tutulması kaydıyla; EFT / Havale Masraf muafiyeti; takas çeklerinde, vesaik gönderim ücretleri %50 masraf indirimi; sigorta işlemlerinde indirimler yapılacak.

PROTOKOLÜN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ