GÜMRÜKLERDE NAKİT KONTROLLERİ HAKKINDA (2013/1) SAYILI GENELGE

Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün 2013/1 Sayılı Gümrüklerde Nakit Kontrolleri Genelgesi yayımlanmıştır.Bankacılık sistemi dışında gerçekleşen ve yolcu beraberinde ülkemize getirilen veya ülkemizden çıkarılan nakdin (Türk Parası, yabancı paralar ve bunlarla ödemeyi sağlayan; bono, poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kuruluşlarca verilen ödeme emri vb. belgeler) giriş ve çıkışma ilişkin usul ve esaslar Türk Parası kıymetini koruma hakkında mevzuat ile suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında mevzuatta düzenlenmiştir.

Buna göre; kuryeler, seyahat edilen taşıtlar veya yolcu beraberi transfer edilen nakdin takibi, kontrolü, yasadışı yollarla transferinin önlenmesi ve gerektiğinde kayıt altına alınması işlemleri Gümrük idaresinin sorumluluğundadır. Söz konusu mevzuata dayanarak nakit kontrolleri ile ilgili olarak gümrük giriş-çıkış noktalarında uyulması gereken usul ve esaslar anılan Genelgede belirtilmektedir.

Söz konusu genelgeye ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.    Gümrüklerde Nakit Kontrolleri (2013/1) Genelgesi