2023/20 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/20)


1.    Devlet Destekleri Eğitimi Hakkında Bilgi;
2.    Hindistan Özel Nitelikli Elma Alım Heyeti Hakkında Bilgi;
3.    Kolombiya Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
4.    S.Arabistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı Hakkında Bilgi;
5.    Arjantin'de Gerçekleştirilen İhaleler Hakkında Bilgi;
6.    Brown Marmorated Stink Bug (BMSB) ile Mücadele Tedbirleri Hakkında Bilgi;
7.    Fas'a İhracı Gerçekleştirilecek Sanayi Ürünlerinin Uygunluk Kontrolü Hakkında Bilgi;
8.    KUDAKAF'23'e Davet Hakkında Bilgi;
9.    Sorumlu Denetçi Eğitimi Hakkında Bilgi;
10.    WIPO 2023 Yılı Küresel Ödülleri Hakkında Bilgi;
11.    BM Güvenlik Konseyi Kararı Hakkında Bilgi;
12.    Fuar Duyurusu (Bingazi Türk İhraç Ürünleri Fuarı) Hakkında Bilgi;
13.    Güney Afrika Cumhuriyeti "Helal Ticaret, Lojistik ve İmalat" Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;
14.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

            DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin Bakanlıkları görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlendiği, 18 Ağustos ve 25 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazetelerde yayımlanan 5973 ve 5986 Sayılı İhracat ve E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararları ile Bakanlıklarının Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modelinin yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.
 

Anılan yazıda devamla, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, 8 Şubat 2023 tarihinde ekte yer alan program kapsamında çevrimiçi olarak “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” gerçekleştirileceği, seminer programına katılımın ücretsiz olduğu, seminere katılmak isteyenlerin 5 Şubat 2023 tarihi saat 17.00'ye kadar aşağıda yer alan linkten online kayıt yaptırmaları gerektiği bildirilmektedir.

 Bununla birlikte, söz konusu eğitim programına katılımın hem T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli, T.C. Ticaret Bakanlığının güncel online hizmetleri ve günümüz dış ticaretinin en önemli konularında deneyimli uzmanların sunumlarını izleme, bu konularda bilgileri geliştirme ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yanıt alma olanağının bulunacak olması hem de mevcut ihracatımızın daha da geliştirilmesi, yurt dışı pazarlardaki rekabet gücünüzün artması ve yeni pazarlara açılım açısından önem arz ettiği belirtilmektedir.

 Bu çerçevede, söz konusu programa kayıt yaptıran katılımcıların mail adreslerine 7 Şubat 2023 tarihinde çevrimiçi katılım linki gönderileceği, bu sebeple katılımcıların iletişim bilgilerini doğru girmelerinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Kayıt Linki: http://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/

Ek: 8 Şubat 2023 Eğitim Programı Akışı

2

HİNDİSTAN ÖZEL NİTELİKLİ ELMA ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Hindistan'ın en büyük gıda hali Navi Mumbai'de yerleşik “APMC" (Agricultural Produce & Livestock Market Committee) yöneticileri ve "APMC" halinin üyelerinin yer aldığı "Front of United Fruit Association” üyelerinin katılımıyla, 13-18 Şubat 2023 tarihlerinde Ticaret Bakanlığımız koordinasyonu, Genel Sekreterliğimiz organizasyonu ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Genel Sekreterliği iş birliğinde bir Özel Nitelikli Elma Alım Heyeti programının düzenlenmesi planlanmaktadır. Anılan alım heyeti programı dahilinde 14 Şubat günü Mersin'de ve 17 Şubat günü Isparta'da birebir (B2B) iş görüşmeleri yapılacaktır.

Bu doğrultuda, alım heyetine katılmak isteyen firmaların ekteki başvuru formunu doldurması, firmalarını tanıtan bir yazı ve ürün kataloğunun varsa Hintçe ya da İngilizce versiyonlarının gönderilmesi gerekmekte olup, bu doğrultuda alım heyetine başvuru yapmak isteyen üyelerinizden alınacak bilgi ve belgelerin derlenerek tarafımıza iletilmesi önem arz etmektedir. Heyete katılacak firmaların ekte yer alan katılım formunu 6 Şubat Pazartesi günü 14:00 kadar dkib@dkib.org.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir.

Ek: Alım Heyeti Başvuru Formu

3

            KOLOMBİYA GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonu, EİB Genel Sekreterliği organizasyonunda, Bakanlığımız Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızda artış sağlanması ve ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla, 27-30 Mart 2023 tarihleri arasında Kolombiya'ya yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup Bogota şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda, Kolombiya'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bahse konu ticaret heyetimize başvuru için son tarih 13 Şubat 2023 Pazartesi günü mesai saati bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/colombia-bogota-2023  internet adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalarımız için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedeli 1.300 USD olarak belirlenmiştir.

 Eşleştirme çalışması kapsamında ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalarımız için heyete katılımları ödeme dekontlarının Genel Sekreterliğimize (konfeksiyon@eib.org.tr ) ulaşmasıyla kesinleşecektir.

Ek: Heyet Bilgileri

4

S.ARABİSTAN TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda; 19-21 Mart 2023 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenecek olan Suudi Arabistan Türk İhraç Ürünleri Fuarına nakliye hariç katılım başvuruları alınmaya devam edilmektedir.

 Söz konusu fuar tüm sektörlerden firmaların katılımına açık olup, yer kirası, stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, B2B eşleştirme hizmeti ve diğer hizmetleri içeren nakliye hariç katılım bedeli 710 USD/m2'dir. Fuar katılımı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararının 7'nci maddesi çerçevesinde desteklenecek olup, Suudi Arabistan'ın hedef ülkeler arasına alınması ile desteğe esas tutar m2 başına 11.600 TL'ye (mikro ve küçük işletmeler* için 12.428 TL/m2) yükseltilmiştir.

 Genel nitelikli fuarlarda destek üst limiti 2023 yılı için 271.000 TL olarak belirlenmiştir. Katılımcı her firma için B2B ikili iş görüşmesi hizmeti de sağlanacak olan söz konusu fuara iştirak etmek isteyen üyelerimizin, https://turkexpo.immib.org.tr/ linkinde yer alan Katılım Formu'nu doldurmaları ve katılım bedelinin yarısının yatırıldığını gösterir banka dekontunu turkexpo@immib.org.tr  adresine göndermeleri gerekmektedir.

5

ARJANTİN'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELER HAKKINDA BİLGİ;

Buenos Aires Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Arjantin'de gerçekleştirilen kamu ihaleleri, ihracatımızın artırılmasına yönelik faaliyetler kapsamında Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimizce takip edilmekte olduğu, gerçekleştirilen ihaleler arasında Odaların/Birliklerin/Firmaların ilgi duyabileceği ihalelerin bulunduğu ifade edilmektedir. Yazının devamında, ihalelere yönelik bilgi alınması ve destek konusunda Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimiz ile temasa geçilebileceği iletilmektedir (Telefon : +54 11 5032 4133 / 4134 ; E-posta: buenosaires@ticaret.gov.tr). Bu çerçevede, bahse konu ihalelere yönelik web sitesi internet bağlantıları ekte sunulmaktadır.

Ek: İhale Bilgileri

6

BROWN MARMORATED STİNK BUG (BMSB) İLE

MÜCADELE TEDBİRLERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; “Kahverengi Kokarca Böceği-Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)” ile mücadele etmek amacıyla Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından belirli ürünlerin, ülkemizin de dahil olduğu belirli riskli ülkelerden ithalatında birtakım tedbirler uygulanmaktadır.

 Söz konusu uygulama çerçevesinde https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/before/brown-marmorated-stink-bugs#t bu adresinde yer alan yüksek riskli ve riskli ürünlerin, https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/before/brown-marmorated-stink-bugs#t  adresinde gösterilen ülkelerden ithalatında, söz konusu ürünlerin ihracatı öncesinde ilgili ülkede arındırma/fumigasyon işlemine tabi tutulması gerekmektedir.

 Bu kapsamda, Sidney Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 23 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan 13-2023 sayılı duyuruya atıfla https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/industry-advice/2023/13-2023 arındırma işlemi yöntemlerinden "Metil Bromür Fumigasyon-Methyl Bromide Fumigation" metodolojisinin gözden geçirilmesine yönelik bir çalışma yürütülmekte olduğu ve ilgili tarafların konuya ilişkin görüş ve önerilerini 24 Şubat 2023 tarihine kadar ilgili sitede yer alan "Have Your Say" linki üzerinden iletebilecekleri belirtilmektedir.

7

FAS'A İHRACI GERÇEKLEŞTİRİLECEK SANAYİ

ÜRÜNLERİNİN UYGUNLUK KONTROLÜ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Rabat Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıda Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanması için Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland, İspanyol Applus Fomento, SGS Maroc ve Intertek Labtest firmaları ile anlaşma sağlanmış olduğu ve halihazırda söz konusu beş firmanın sertifika vermeye yetkili olduklarına atıfta bulunularak bu defa, Fas gümrük kontrol noktalarında Uygunluk Sertifikası alınması gereken ürün listesinde güncellemeler yapılmış olduğu ve yeni eklenen ürün adlarının bir örneği ekte yer alan bilgi notunda kırmızı ile belirtildiği ifade edilmiştir.

Ek: Bilgi Notu-Uygunluk Kontrolü

8

KUDAKAF'23'E DAVET HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Trabzon Valiliğinden gelen yazıda; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde Yetenek Her Yerde sloganıyla 2019 yılından beri gerçekleştirilen Bölgesel Kariyer Fuarlarından Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF'23) 15­16 Mart 2023 tarihlerinde bölgemizde yer alan 7 üniversitenin iş birliği ile  Atatürk üniversitesinin ev sahipliğinde Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde düzenleneceği ayrıca KUDAKAF'23 hakkında detaylı bilgiye ( https://kudakaf.org ) web sayfasından erişilebilmektedir.

9

            SORUMLU DENETÇİ EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Bakanlığımız Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüklerinden alınan yazılarında özetle; 2021/22 sayılı “İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” hükümlerince sınıflandırılmış olan ihracatçı firmaların Sorumlu Denetçi istihdam etmekle yükümlü olduğu, Bakanlığımız Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından anılan Tebliğ'in 11 inci maddesi hükümleri doğrultusunda 20-22 Şubat 2023 tarihlerinde İzmir'de 2023/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eklerinde yer alan tüm ürün gruplarını kapsayan Sorumlu Denetçi Eğitimi düzenleneceği, eğitime ilişkin duyurunun Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde yapıldığı, ilgili İhracatçı Birlikleri aracılığıyla ihracatçı firmalarda istihdam edilen çalışanların bu konuda bilgilendirilmesinin faydalı olacağı düşünüldüğü belirtilmektedir.

10

WIPO 2023 YILI KÜRESEL ÖDÜLLERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından, fikri mülkiyet yoluyla fark yaratmayı amaçlayan küçük ve orta büyüklükte işletmeleri hedef alan WIPO Küresel Ödülleri (WIPO Global Awards) çalışmasının başlatıldığı, Hollanda, Singapur, Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya'dan katılan 5 yarışmacının ise 2022 yılı ödüllerini kazandığı aktarılmaktadır.

 Anılan yazıda devamla, bu seneki WIPO Küresel Ödülleri için 16 Ocak-31 Mart 2023 tarihleri arasında başvuruların yapılabileceği, yarışmanın teknoloji, tarım, yaratıcı endüstriler veya bunların ötesindeki sektörler olmak üzere ekonominin her alanında faal tüm küçük ve orta büyüklükteki işletmelere açık olduğu; telif haklarından markalara, patentlere ve coğrafi işaretlere uzanan fikri mülkiyet biçimlerini kullanan başvuruların alınacağı ifade edilmektedir.

 Kazananların WIPO'nun Temmuz ayında düzenlenecek 64. Genel Kurulu'na davet edileceği ve kazananlara kişiselleştirilmiş WIPO mentorluk programı verileceği yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgilere https://www.wipo.int/global-awards/en/ adresinden erişilebilmektedir.

11

BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan ekteki yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla tesis edilen DEAŞ, El-Kaide ve ilgili kişi, grup, teşebbüs ve entitelere ilişkin SCA/2/23 (01) sayılı bildirimin Dışişleri Bakanlığı'ndan alındığı ve söz konusu bildirimde "ABDUL REHMAN MAKKI" (QDi.433) adlı şahsın yaptırım listesine eklendiği ifade edilmektedir.

Ek: Ticaret Bakanlığından alınan yazı ve eki

12

FUAR DUYURUSU (BİNGAZİ TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Trablus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya istinaden 29 Mayıs-1 Haziran 2023 tarihlerinde Bingazi/Libya'da “Türk İhraç Ürünleri Fuarı”nın düzenleneceği ifade edilmekte olup, fuara ilişkin iş insanlarımızın desteğinin ve katılımının talep edildiği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

Ek: Fuar Bilgileri

13

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ "HELAL TİCARET, LOJİSTİK VE İMALAT" FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, 9-11 Kasım 2023 tarihlerinde Güney Afrika Cumhuriyeti/ Johannesburg'da (Sandton Convetion Center fuar merkezinde) "Helal Ticaret, Lojistik ve İmalat" adlı fuarın düzenleneceği bildirilmektedir. Yazının devamında, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yerleşik Müslüman kesimin Türk ürünlerine yönelik ilgisi her geçen gün artmakta olduğu, bu kapsamda, fuarda Türk ürün ve hizmetlerinin sergilenmesinin ülkedeki helal sektörü başta olmak üzere ihracatımıza olumlu etkisi olacağının değerlendirildiği ifade edilmektedir. Fuara ilişkin detay bilgiler https://halaltradeafrica.co.za/ internet adresi üzerinden görüntülenebilmekte olup, fuar yerleşim planı ve diğer dokümanlar ekte iletilmektedir.

Ek: Fuar Bilgileri

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.