2022/223 Kayda Bağlı İhracat GTP:4410-4411 Hk

Sayın Üyemiz;

Orta Anadolu İhracatçıları Birliklerinden gelen yazıda; malumları olduğu üzere, 04/06/2021 tarih ve 31501 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/5) marifetiyle GTP: 4410 “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar” ve GTP:4411 “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar” eşyaları İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklenmiştir. Mezkûr ürünlerin ihracatının kayda alınması ile ilgili Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatör olarak atanmış olup, kayıt işlemleri ilgili Genel Sekreterlik tarafından yapılmaya devam edecektir.

Öte yandan, Bakanlık talimatı ile söz konusu eşyaların ihracat kısıtlamaları kaldırılmış olup, kayıt işlemlerinde ibraz edilmesi gereken dilekçe ve taahhütname örneği ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

Ekleri: Dilekçe ve Taahhütname Örneği