2022/219 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/219)

1.    Kuru İncir İlk Yükleme Tarihi Hakkında Bilgi;
2.    AB'ye Hanımeli İhracatı Hakkında Bilgi;
3.    ABD / Çelik Çiviler Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları Hakkında Bilgi;
4.    KİK Anti-Damping Soruşturması/Motor Bataryaları Hakkında Bilgi;
5.    Somali'ye Un İhracatı Hakkında Bilgi;
6.    Morityus İhale Hakkında Bilgi;
7.    Rusya Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
8.    Yatırım ve Finansın Kurumsallaşması Temalı Konferans Hakkında Bilgi;
9.    Washington Türk Amerikan Derneği Türk Festivali Hakkında Bilgi;
10.    Pakistan (Karaçi) Fiziki Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
11.    Maximall Firmasına Yapılan Saldırı (Süleymaniye) Hakkında Bilgi;
12.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

            KURU İNCİR İLK YÜKLEME TARİHİ HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçılar Birliğinden gelen yazıda, 2022 ürünü kuru incir ilk yükleme tarihini belirlemek amacıyla 01 Eylül 2022 tarihinde Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve devamında kuru incir ihracatçılarımızın katılımları ile Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 

Anılan toplantılarda yapılan görüşmeler neticesinde, 2022 ürünü kuru incir ilk yükleme tarihinin 07 Ekim 2022 Cuma günü olması ve bu tarihin Türkiye İhracatçılar Meclisinin uygun görüşüne ve alınacak uygun görüş sonrasında Ticaret Bakanlığı onayına sunulması kararlaştırılmıştır. Ticaret Bakanlığı onayı sonrasında kesinlik kazanacak 2022/23 sezonu ilk yükleme tarihi bilahare iletilecek olup, bu tarih öncesinde 2022 ürünü kuru incir ihracatına izin verilmeyecektir.

2

AB'YE HANIMELİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Ülkemizden Avrupa Birliği'ne Yüksek Riskli Bitkilerin ihracatına yönelik yürütülen çalışmalara müteallik olarak Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden alınan ve Türk menşeli hanımeli türlerinin yüksek riskli bitkiler listesinden çıkartıldığına dair bilgilere yer verilen yazı ekte gönderilmektedir.

Ekler:

1- Yazı

2- 2022-1404 Sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

3

ABD / ÇELİK ÇİVİLER ANTİ-DAMPİNG VE

TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan, Umman, Sri Lanka ve Tayland menşeli “çelik çiviler” (certain steel nails) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları yürütülmektedir.

Anılan telafi edici vergi soruşturması çerçevesinde ABD Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA) sübvansiyona ilişkin nihai kararı 22 Ağustos 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Bu çerçevede, söz konusu telafi edici vergi soruşturması kapsamında ITA tarafından örneklemeye seçilen firmalarımız için %1,52 ve %3,88 oranlarında, diğer firmalarımız için ise %1,86 oranında sübvansiyon marjı hesaplanmıştır. İlgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-08-22/pdf/2022-18053.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.

Bununla birlikte, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından zarara ilişkin yürütülen soruşturma hâlihazırda devam etmekte olup, ITC'nin nihai kararında ABD yerli endüstrisinin dampingli ve/veya sübvansiyonlu ithalattan dolayı zarar gördüğüne ilişkin bir karar vermesi durumunda anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri nihai hale gelecektir. ITC'nin nihai kararını ITA'nın nihai karar tarihinden sonraki 45 gün içerisinde belirlemesi beklenmektedir.

Bu bağlamda, ITC tarafından yürütülen zarar soruşturması kapsamında, 17 Ağustos 2022 tarihinde video konferans yöntemi ile bir kamu dinleme toplantısı düzenlenmiş olup, söz konusu toplantıya ABD'nin ve soruşturma konusu bazı diğer ülkelerin sektör temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır. Öte yandan, söz konusu toplantıya ülkemiz sektör temsilcileri tarafından katılım sağlanmadığı görülmüş olmakla birlikte, Bakanlığımızca katılım sağlanarak ülkemiz görüşleri dile getirilmiştir.

4

KİK ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI/MOTOR

BATARYALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK), Uluslararası Ticarette Zarara Karşı Önlemler için Teknik Sekretarya Bürosu (Büro) tarafından 8507.10 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sıralanan ülkemiz menşeli “motor bataryaları” ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturmasında açıklanan nihai kararla ülkemizden yapılacak ithalatta %39 oranında anti-damping önlemi uygulanmasına hükmedildiği bildirilmişti.

Bu defa, söz konusu karar Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilmiş olup 25 Ağustos 2022 tarihli ekte yer alan Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre, anılan önlem 1 Ekim 2022 tarihinden başlamak üzere 5 yıl süreyle yürürlükte kalacaktır.

Ek: Resmi Gazete Bildirimi

5

            SOMALİ'YE UN İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, 3-7 Temmuz 2022 tarihlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle ülkemizi ziyaret eden Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinde Dışişleri Bakanımız ile gerçekleştirdiği görüşmede Somali devletinin ülkemizden tedarik edilen buğday unu hacmini artırma yönündeki talepleri gündeme getirilmiştir.

6

MORİTYUS İHALE HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Antananarivo Ticaret Müşavirliğince iletilen bir yazıya atıfla, Madagaskar'daki Morityus Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden alınan 23 Ağustos 2022 tarihli notada Morityus'ta bazı yatırım fırsatlarının bulunduğu ifade edilerek nota ekinde bulunan ihale ilanlarının Türk firmaları tarafından teklif sunulması amacıyla Antananarivo Büyükelçiliğine iletildiği belirtilmektedir.

Ek: Nota 13 ve Eki

7

RUSYA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçı Birliğinden gelen yazıda; Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığından onay alınması durumunda, 20 - 23 Kasım 2022 tarihleri arasında Moskova – Rusya'ya Mobilya, Mobilya Aksesuarları ve Mobilya Yan Sanayi Ürünleri, Kereste-Palet, Orman Tali Ürünleri, Ahşap Mamullerine sektörüne yönelik Rusya Sektörel Ticaret Heyeti düzenlenecektir.

Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği ile mobilya ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmelerinin düzenlenmesi planlanmaktadır. Planlanan taslak program ve Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı (EK C-1) ekte yer almaktadır. Katılım sağlayacak firmalarımızın EK C-1 formunu doldurarak tarafımıza iletmesi gerekmektedir.

Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde kişi başı tahmini maliyet 1.500 ABD Doları olarak belirlenmiştir. İhale sonrası net maliyet bildirilecektir.

Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığına başvuru yapılacak olup katılmak isteyen şirketlerin en geç 12 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için ekte yer alan başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden ödemeler yapılacaktır.

Ekler:

1. Heyet Taslak Programı

2. EK C-1 Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı

8

            YATIRIM VE FİNANSIN KURUMSALLAŞMASI TEMALI KONFERANS HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Euromoney Kurumsal Yatırım Ofisi tarafından ülkemiz Riyad Büyükelçiliği'ne gönderilen e-postaya atıfla, adı geçen Ofis tarafından 7 Eylül 2022 tarihinde Riyad'da Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan'ın himayelerinde "Yatırım ve Finansın Kurumsallaşması" temalı fiziki katılımlı bir konferans düzenleneceği, ülkemizden de iş insanlarının katılımının teşvik edildiği konferansta üst düzey Suudi karar alıcılar, finansörler ve işletmelerle irtibat kurulabileceği belirtilmekte olup, söz konusu konferansa https://www.euromoneyconferences.com web adresi üzerinden kayıt yapılabileceği ve ilave bilgi temin edilebileceği belirtilmektedir.

9

            WASHİNGTON TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ TÜRK

FESTİVALİ HAKKINDA BİLGİ;

Washington Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Amerika Birleşik Devletleri genelinde faaliyet gösteren ATAA (Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi) çatı kuruluşunun Washington DC-Maryland-Virginia eyaletleri şubesi olarak görev yapmakta olan Washington Türk Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından her yıl sonbaharda düzenlenen geleneksel Türk Festivalinin bu yıl 16 Ekim 2022 (Pazar) tarihinde Washington DC'de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Büyükelçiliğimizle yakın eşgüdüm içerisinde olduğu belirtilen ATAA-DC tarafından düzenlenen bahse konu etkinlik katılımı ve halka açık bir festival olmakla birlikte, Washington DC-Maryland-Virginia eyaletlerini kapsayan DMV bölgesinde yerleşik iş insanlarının da etkinliğe katılım sağlamasının öngörüldüğü ifade edilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen derneğe aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

ATAA ((Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi)-DC Başkanı Sıtkı KAZANCI'

Tel: 001 703 439 05 57

e-posta:festival@atadc.org/sponsors@turkishfestival.org

İnternet Sitesi: www.turkishfestival.org

Ek: Washington DC'de Düzenlenecek Türk Festivali Hk.

10

            PAKİSTAN (KARAÇİ) FİZİKİ TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Meclisimiz organizasyonu ile 22-26 Kasım 2022 tarihleri arasında Pakistan'a yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Fiziki Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Karaçi şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Pakistan'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bahse konu ticaret heyetimize başvuru için son tarih 16 Eylül 2022 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/pakistan-karachi-2022/company/register internet adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalarımız için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedeli 24.000-TL'dir. Eşleştirme firması tarafından ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalarımız için heyete katılımları ödeme dekontlarının Meclisimize (huseyingok@tim.org.tr - savasozgur@tim.org.tr ) ulaşmasıyla kesinleşecektir.

EK: Pakistan (Karaçi) Ticaret Heyeti Taslak Programı

11

            MAXİMALL FİRMASINA YAPILAN SALDIRI (SÜLEYMANİYE) HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Irak'ta artan siyasi istikrarsızlığa paralel olarak Musul'da bazı gruplar tarafından Türkiye hakkında olumsuz propaganda yapıldığı, Musul'un Başika ilçesinde bulunan Türk Silahlı Birliği ve T.C. Musul Başkonsolosluğuna roketli saldırıda bulunulduğu ve bu bağlamda Musul'da faaliyet gösteren Türk firmalarının güvenliği ve Türk mallarının Musul piyasasına girişte engellerle karşılaşma riskinin giderek artmakta olduğu hususunda, Musul Ticaret Ataşeliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığından alınan yazı doğrultusunda bilgi verilmiştir.

Bu defa Erbil Ticaret Ataşeliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Maximall adıyla bilinen Yeni Kayatürk Gıda İnşaat Tekstil Tarım İthalat İhracat Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli firmamızın Bağdat'ta yer alan mağazasına 05.08.2022 tarihinde bombalı saldırı düzenlendiği bildirilmiş olup yazıda devamla aynı firmanın 25.08.2022 tarihinde Süleymaniye'de bulunan mağazasına da kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklama girişiminde bulunulduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte, anılan firmaya yapılan saldırılar Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığınca takip edilerek firma yetkililerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla keyfiyetin ilgili yerel yetkililerin dikkatine sunulduğu bildirilmektedir.

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.