2021/324 Reeskont Kredileri Hk.

Sayın Üyemiz;

Türk Eximbank'tan iletilen yazıya atfen; Türkiye ihracatçılar Meclisinden gelen yazıda,

TCMB tarafından Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama talimatı değişiklikleri ile Reeskont Kredisi kullanımlarına yeni açılımlar ve ilave şartlar getirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, döviz kredilerine ilave olarak TL kredi imkanının sağlanmakta olduğu, hem TL hem döviz kredilerinde vadelerin döviz satış taahhüdü şartları dahilinde 360 güne çıkarılıp kredilerin harcanabileceği alanların düzenlendiği, kredi geri ödemelerinin ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet bedeli ile yapılması ve ilgili bedellerin İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) veya banka dekontu ile tevsiki şartlarının getirildiği bildirilmektedir.

Bilgilerini önemle rica ederim.

Ek: Reeskont Kredileri Bilgi Notu ve Özet Tablo