2021/322 Güncel Mevzuat Değişiklikleri Hk.

Sayın Üyemiz;

14.11.2021 Tarih ve 31659 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan önemli mevzuat düzenlemelerine ilişkin Tebliğ ve Yönetmelikler aşağıda sunuluştur.

  • Lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için destekleme ödemesi yapılması hakkında tebliğ (TEBLİĞ NO: 2021/30)'e

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211114-6.htm 

  • Tehlikeli yüklerin denizyoluyla taşınması ve yükleme emniyeti hakkında yönetmeliğe,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211114-3.htm 

  • Etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211114-1.htm internet bağlantıları üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerine rica ederim.