2021/321 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2021/321)

 

  1. Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi Hakkında Bilgi;
  2. Mısır Üretici Kayıt Sistemi- Mevzuat Değişikliği Hakkında Bilgi;
  3. Canlı Hayvan İhracatı Hakkında Bilgi;
  4. üKaradeniz Uluslararası Online İkili İş Görüşmeleri Etkinliği Hakkında Bilgi;
  5. Polonya/ İthalat Talebi Hidrolik Bağlantı ürünleri Hakkında Bilgi;
  6. Siber Dolandırıcılık Vakaları Hakkında Bilgi;
  7. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-İsveç Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

GÜMRÜK VERGİ VE CEZA BORCU SORGULAMA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda,  4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi”nin devreye alındığı, Bakanlıklarının web sayfasında yer alan https://www.ticaret.gov.tr/uygulamalar adresi üzerindeki “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” bağlantısı yardımıyla BİLGE sistemi kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak ya da “e-devlet şifresi” ile Sisteme erişimin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu Sistem ile, adı geçen Bakanlık tarafından BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde tescil edilen gümrük beyannameleri ile Tahsilat Takip Programı ve mülga Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programı üzerinde kayıtlı ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmekle birlikte sorgulama anında tahsil edilmemiş olan gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabilmesinin sağlandığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte Sistem üzerinde, firma/şahıslar tarafından, yalnızca kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş beyanname ve kararlara ilişkin bilgiler; dolaylı temsilciler tarafından ise kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş kararların yanında temsile yetkili oldukları firma/şahıs adına tescil edilmiş beyanname bilgilerinin de sorgulanabilmesinin mümkün olduğu bildirilmektedir.

2

            MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ - MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Mısır tarafından 16 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe konulan Üretici Kayıt Sisteminde (ÜKS), belirli ürün gruplarında Mısır'a ihracat yapan firmalar için kayıt zorunluluğu getirildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Kahire Ticaret Müşavirliğimizden 9 Kasım 2021 tarihinde alınan bir yazıda "2016/43 Sayılı Mısır Üretici Kayıt Sistemi Kararı"nın daha önce "2019/44 Sayılı Karar" ile genişletilerek 25 adet üründen 29 adet ürüne çıkarıldığı hatırlatılarak benzer şekilde 31/10/2021 tarihinde çıkarılan ek Karar ile "Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu" 96.07 olan fermuarlar (slide fasteners) ürününün de liste kapsamına alındığı bildirilmektedir. Bu çerçevede, tekstil ve hazır giyim sektöründe girdi olarak kullanılan mezkûr üründe Mısır'a ihracat yapan firmalarımızın ÜKS kapsamında kayıt yaptırması gerekeceği belirtilmektedir.

3

            CANLI HAYVAN İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen; Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Şırnak ilinde yer alan İpekyolu Gümrük Müdürlüğü'nden, Kars ilinde yer alan Kars Gümrük Müdürlüğü'nden ve Iğdır ilinde yer alan Iğdır Gümrük Müdürlüğü'nden canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvan ihracat işlemlerinin gerçekleştirilebileceği ifade edilmektedir.

4

KARADENİZ ULUSLARARASI ONLİNE İKİLİ İŞ

GÖRÜŞMELERİ ETKİNLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından gelen yazıda, Odanın yürütmüş olduğu Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren bölge firmaları ile yurt dışındaki muhatap firmaları online olarak bir araya getirecek "Karadeniz Uluslararası Online İkili İş Görüşmeleri Etkinliği" gerçekleştirilecektir. 17-18 Kasım 2021 tarihlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin yürütüldüğü 60'dan fazla ülkede duyurulacak ve ilgili firmalar davet edilecektir. Belirtilen sektörlerde uluslararası alanda iş birliği yapmak isteyen firmaların en geç 16 Kasım 2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen link üzerinden kayıt yaptırmaları ve yine bu tarihe kadar kayıt yaptıran yabancı firmalar ile görüşme programlarını oluşturmaları gerekmektedir.

Etkinlik kayıt linki:

https://black-sea-online-matchmaking.b2match.io/

Tanıtım ve kayıt videosu:

https://www.youtube.com/watch?v=gztpfr0PCaU&ab_channel=TrabzonTSO

İlgili Sektörler:

- Otomotiv/Otomotiv Yan Sanayi

- Makine

- Metal ve Metal İşleme

- Yiyecek ve İçecek, Deniz Ürünleri

- Paketleme Endüstrisi

- Kimya, Plastik ve Kauçuk

- Yapı ve İnşaat Sektörü, Endüstriyel Mutfak

- Madencilik ve Maden

- Mobilya Tekstil ve Ev Tekstili

 

Ek :Afiş (1 sayfa)

5

POLONYA/ İTHALAT TALEBİ HİDROLİK BAĞLANTI ÜRÜNLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Varşova Ticaret Müşavirliğinden gelen mailde, Firmanın İngilizce olarak göndermiş olduğu ve Türkçe olarak gayrı resmi tercüme edilen e-mailde Hidrolik Bağlantı ürünleri, hidrolik hortum adaptörleri üreten firmalar ile temasa geçmek istenmektedir.
 

Talep edilen ürünler aşağıdaki internet bağlantılarında yer almaktadır.

1.  Linkteki gibi hidrolik hortum bağlantı ürünleri

 https://dprs.pl/en/hydraulic-hoses/hydraulic-ferrules-and-fittings/

2. Linkteki gibi hidrolik hortum adaptörleri bağlantı parçaları ürünleri

https://dprs.pl/en/hydraulic-hoses/connectors-and-adapters/

Firma Bilgileri:

DPRS Poland ul. Grochowska 45/A 04- 186 Warszawa

E-mail: mario@dprs.pl

Tel: + 48 502 153 900

web-asite: www.dprs.pl

6

SİBER DOLANDIRICILIK VAKALARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığımızdan aldığımız e-posta yazısında;

 

Firmalarımızın ya da müşterilerinin e-posta hesaplarının ele geçirilerek/taklit edilerek ödemelerin farklı hesaplara gönderilmesi yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarına ilişkin şikayetlerin zaman zaman Ticaret Müşavirliklerimize/Ataşeliklerimize ulaştığı belirtilerek, bu konuda,

 

Firmalarımızın dijital ortamda gerçekleştirdikleri yazışmalarda azami güvenlik önlemlerini almaları, ödeme işlemi gerçekleştirilmeden önce hesap bilgilerinin farklı kanallardan teyit edilmesi, dış ticarete konu ülke dışındaki üçüncü bir ülkeye para transferi yapılması taleplerine ihtiyatla yaklaşılması hususlarında azami hassasiyet gösterilmesinin yaşanacak mağduriyetleri önleyeceği belirtilmektedir.

7

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER-İSVEÇ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-İsveç” e-sohbet etkinliği 16 Kasım 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
 

İş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu sohbet toplantısına https://dtybs.ticaret.gov.tr/e-sohbetler/takvim/detay/isvec-temsilcimiz-is-dunyamz-ile-bulusuyor/ internet bağlantısı üzerinden kayıt yapılarak erişim sağlanabilmektedir.