2021/316 Gürcistan Bildirim Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Ülkemizde mukim muhtelif firmalar tarafından Gürcistan'a ihracatı yapılan domates ve patates ürünlerinde Gürcü Makamlarınca gerçekleştirilen kontroller neticesinde karantina etmeni tespit edilmesi nedeniyle söz konusu sevkiyatların kontrollerini yaparak sertifika düzenleyen Bakanlıkları ilgili birimlerinin de konuya ilişkin uyarıldığı ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, Gürcistan'a yönelik ihracatımızda herhangi bir yasaklama ile karşılaşılmaması için ihracat yapan tüm firmaların müteakip süreçte gerçekleştirecekleri ihracat işlemlerinde karantina unsurlarından ari ürün gönderilmesi  konusunda azami hassasiyet gösterilmesi hususunda,

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.