2021/272 Birleşik Krallık'a Tarım Ürünleri İhracatı

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığı yazısına atfen, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda;  2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü Ek-II'sinde aflatoksin riski nedeniyle yer alan ülkemiz menşeli kuru incir, fındık, Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünlerin, ülkemizden Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerine ihracatında her parti üründe yapılan aflatoksin kontrollerinin uygun olması durumunda 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü Ek IV'ünde yer alan resmi sertifika modeline uygun olarak hazırlanmış Model Sertifika'nın 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren düzenlenmeye başlandığı,

Bu kapsamda, AB'ye fındık, kuru incir ve Antep fıstığı ihracatımızda 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'ne göre sevkiyata eşlik etmesi gereken Model Sertifikanın, 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü değiştiren 2021/608/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğüne göre 5 Mayıs 2021 tarihinden itibaren fındık ve ürünlerinin AB'ye ihracatında düzenlenme zorunluluğunun kaldırıldığı,

Birleşik Krallık/Büyük Britanya'nın AB'den ayrıldığı ve AB'den bağımsız olarak bazı konularda yeni uygulamalarını yürürlüğe koyduğu, bu çerçevede AB' den farklı olarak fındık ve ürünleri için 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Model sertifikanın Büyük Britanya'ya uyarlanmış versiyonunu talep ettiği,

Bu kapsamda, ülkemizden Birleşik Krallık/Büyük Britanya'ya (İngiltere-İskoçya-Galler) kuru meyve (kuru incir, fındık, Antep fıstığı) ihracatında 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında, Birleşik Krallık/Büyük Britanya versiyonu Model sertifikanın (GBHC176) düzenleneceği, bildirilmekte olup, başvuru esnasında ekte yer alan örnek formların kullanılması gerekmektedir.

Ek:

1- Resmi Model Sertifika (4 s.)

2- Dilekçe Örneği (1 s.)

3- Beyanname Örneği (1 s.)