2021/19 Genel Sirküler

Sayın Üyemiz;

 1. Kapanan Gürcistan-Rusya Karayolu Hakkında Bilgi;
 2. Çin'in Bazı Ürünlerde İthalat Vergilerini Düşürmesi Hakkında Bilgi;
 3. Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;
 4. ABD Sanal Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi; 
 5. Kırgızistan'da Fasulye İşleme Tesislerinin Kurulması Hakkında Bilgi;
 6. Pakistan Sanal Tekstil Fuarı Hakkında Bilgi; 
 7. Meksika / Rekabet Avantajı Hakkında Bilgi;
 8. Gayrimenkul Satışı Hakkında Bilgi;
 9. Venezuela/Gümrük Vergisi ve KDV İstisnası Hakkında Bilgi;
 10. Belarus 2021 Yılı Fuar/Sergi Listesi ve KOBİ İstatistikleri Hakkında Bilgi;
 11. Kadın İhracatçılarımıza Yönelik Tanzanya, Güney Afrika, Kenya, Nijerya Sanal Ticater Heyeti Hakkında Bilgi;
 12. Summer 2021 Fancy Food Show Duyurusu Hakkında Bilgi;
 13. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Çin/Tmall Hakkında Bilgi;
 14. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Afganistan ve Pakistan Hakkında Bilgi;
 15. Uluslararası Çin İthalat Fuarı 2021 Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;
 16. Kırgızistan 2021 Yılı Fuarları Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

KAPANAN GÜRCİSTAN-RUSYA KARAYOLU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Tiflis Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimizden alınan ve bir örneği ekte iletilen 17/01/2021 tarihli bilgilendirmede; Gürcistan-Rusya hattında karayolu ulaşımının, Kazbegi mevkiinde kar nedeniyle meydana gelen kayma ve tıkanmaya bağlı olarak kapanmış olduğu ve ülkemizden Gürcistan'a giriş yapmak isteyen yük taşıtı şoförlerimizin, ne zaman açılabileceği belirsiz olan Kazbegi yolunun durumu hakkında uyarılmasında yarar olabileceği belirtilmektedir.

Ayrıca, yazıda, yük taşımacılığında pandemi başlangıcında uygulamaya konan ve halen geçerli olan Gürcistan sınırlarını terk etmedeki süre aşım cezasnın ise Kazbegi'deki yol durumuna bağlı kasıtsız süre aşımlarında, Gürcistan Gümrük İdaresi tarafından dikkate alınarak kusuru bulunmayan şoförlerimiz için alternatif kapıdan çıkışlarda uygulanmadığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte, dar yollarda kuyrukta bekleyen ve güzergâh değiştirmek üzere manevra imkanı bulamayan bazı tırların beklemeye devam etmek zorunda kalma riski bulunduğu mütalaa edilmektedir.

2

ÇİN'İN BAZI ÜRÜNLERDE İTHALAT VERGİLERİNİ DÜŞÜRMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin, ithalatı genişletmek, iç pazarı canlandırmak ve ülkenin yüksek standartlı serbest ticaret alanlarının oluşumunu desteklemek amacıyla, toplam 883 tarife satırında yer alan belirli ithal mal ve malzemelere yönelik tarife oranlarını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere azalttığı veya sıfırladığı, 484 tarife satırında ise tarifelerin 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren azaltılmasına karar verdiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ülkelerin, iç piyasa ihtiyaç ve dinamiklerinin yanı sıra, uluslararası ticareti artırmak, serbest ticarete destek vermek gibi gayelerle, bu tür "tek taraflı tarife liberalizasyonu" (unilateral tariff liberalization) uygulamalarını hayata geçirmelerinin mümkün olduğu; Çin tarafından yapılan söz konusu açılımın, son olarak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Çin'in toplam ithalatının önümüzdeki 10 yılda 22 trilyon doları aşmasının hedeflendiğinden bahisle, 2020 yılı Kasım ayında üçüncü kez düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarındaki "1,4 milyar nüfusa ve 400 milyonu aşan orta gelir grubuna sahip, muazzam büyüklükteki Çin pazarının, dünyadaki en umut verici pazar olduğu" yönündeki söylemiyle de örtüştüğü ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadan, tarife indirimi yapılan ürünlerden bir kısmının, kanser ilacı üretiminde kullanılan hammaddeleri de ihtiva ettiği, böylelikle, ilaç fiyatlarının aşağı çekilerek, hasta aileleri üzerindeki yükün de bir nebze azaltılmasının amaçlandığı anlaşılmakta, öte yandan, tarife indirimine gidilen bilgi teknolojisi ürünlerinin, aynı zamanda Çin'in yüksek kalite ve teknoloji ürünleri ithalatını artırmaya yönelik tutumunun da göstergesi olduğu belirtilmektedir.

Ülkemizin Çin'e ihracatı ve Çin'in dünyadan ithalatı çerçevesinde incelendiğinde, 883 ürünün yer aldığı 1. listedeki, aralarında HS 320290 altında yer alan “Debagatte Kullanılan Anorganik Maddeler Müstahzarlar” ve HS 290121 altında sınıflandırılan “Etilen (Asiklik Hidrokarbonlar, Doymamış)”in de yer aldığı 22 üründe, 2019 yılında ülkemizin Çin'e 23,6 Milyon Dolar seviyesinde ihracatı (Çin'in 2020 yıllık dış ticaret Çin'in ithalat vergilerinde indirim sağlayacağı ürünler 2 ayrı listede yayınlanmış olup, ekte yer alan 1. listedeki 883 tarife satırında, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimlerle anılan ürünlerde ortalama gümrük vergisi %7'den %3'e düşürülmekte, bir diğer listedeki 484 tarife satırında ise 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak tarife indirimleri ile bu ürünlerdeki ortalama gümrük vergisi %0,9'dan %0,4'e çekilmektedir.) bulunduğu görülmektedir. Aynı dönem itibarıyla, söz konusu 22 üründe, Çin'in dünyadan ithalatı ise 13,9 Milyar Dolar seviyesindedir. 1 0cak 2021 tarihinden itibaren söz konusu 22 üründe ortalama gümrük vergisinin %9,1'den %3,3'e düştüğü belirtilmektedir.

Öte yandan, 484 tarife satırından müteşekkil 2. listede ise 92 üründe ülkemizin 2019 yılında Çin'e 44,1 Milyon Dolar ihracatı bulunduğu tespit edilmiş olup, Çin'in bu ürünlerde dünyadan ithalatı 477,6 Milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu listede, HS 901890 altında yer alan “Tababetle İlgili Diğer Alet ve Cihazlar” (Türkiye'nin Çin'e ihracatı 18,8 Milyon Dolar, Çin'in dünyadan ithalatı 3,5 Milyar Dolar); HS 847989 “Kendine Özgü Fonksiyonlu Diğer Makine-Cihazlar”, (Türkiye'nin Çin'e ihracatı 6,6 Milyon Dolar, Çin'in dünyadan ithalatı 8,6 Milyar Dolar); HS 841410 altında sınıflandırılan “Vakum Pompaları” tanımlı ürün (Türkiye'nin Çin'e ihracatı 2,7 Milyon Dolar, Çin'in dünyadan ithalatı 866,8 Milyon Dolar) de yer almaktadır. Söz konusu 92 üründe ortalama gümrük vergisinin 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren %0,8'den %0,2'ye düşeceği de ayrıca bildirilmiştir.

Ek: Çin'in Yeni İthalat Vergileri ve Türkiye

3

FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; 23-26 Aralık 2020 tarihleri arasında Süleymaniye/Irak'ta gerçekleştirilmesi öngörülen "Irak ve Dünya Sanayileri Fuarı ve Forumu" 15-18 Şubat 2021 tarihine ertelenmiştir.

4

ABD SANAL GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 26 – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yönelik bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, ABD'den iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu sanal genel ticaret heyetimiz başta demir ve demir dışı metaller, halı, hazır giyim, otomotiv, mobilya, kağıt ve orman ürünleri olmak üzere, ilgili sektörlerde iştigal eden azami 25 firmamızın katılımı ile gerçekleşecektir.

Bahse konu sanal genel ticaret heyetimize katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 3 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 16.30'dur. Son başvuru tarihine kadar başvuran firmalar, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirilecek ve azami 25 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımı son başvuru tarihinden önce sonlandırılabilecektir.

Heyete ön başvuru için https://delegations.tim.org.tr/event/usa-2021/company/register  internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B eşleştirme firması başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair bir ön araştırma yapacaktır. Ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmalar e-posta yoluyla bilgilendirilecek olup, heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 2.975,00-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi gerekmektedir.

Etkinlik Taslak Programı:

 • 26 Nisan 2021 Pazartesi- Webinar (Zoom programı aracılığı ile- https://zoom.us/)

* Saat detayları netleştirildiğinde, www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında bilgi paylaşımı paylaşılacaktır.

 • 26-30 Nisan 2021- İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile- https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:

Kemal Batuhan YAZICI: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr, 0212 454 00 90

Fadime Nebile MERCAN: nebilemercan@tim.org.tr, 0312 472 05 60

5

KIRGIZİSTAN'DA FASULYE İŞLEME TESİSLERİNİN KURULMASI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; Kırgızistan Tarım, Gıda Sanayii ve Arazi Islah Bakanlığının mektubuna atfen Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 22 Kasım 2019'da Ankara'da imzalanan Türk-Kırgız Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolü ekinde yer alan Eylem Planı'nın 14. maddesi kapsamında “Kırgız Cumhuriyeti'nde yeni teknolojiler kullanarak fasulye işleme tesisi kurulmasına” ilişkin olarak Kırgız tarafınca hazırlanan iş modeli taslağının iletildiği ifade edilmektedir. Bahse konu mektup ve ekleri ilişikte yer almaktadır.

Ek: Mektup ve Ekleri (6 sayfa)

6

PAKİSTAN SANAL TEKSTİL FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Houston Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'ndem alınan bir yazıda, Pakistan'ın Houston Başkonsolosluğundan Ataşeliklerine iletilmiş olan bir davette, 1-5 Şubat 2021 tarihlerinde 1. Sanal Tekstil Fuarı'nın (TEXPO), Pakistan Ticaret Bakanı Sayın Abrar Hashmi'nin katılımlarıyla düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu davette, TEXPO'nun uluslararası düzeyde satın alım, bağlantı kurma, ortak girişim ve işbirliği imkânları sunacağı, alıcılara Pakistan'ın tekstil sektörü ve özellikle katma değerli sektörleri olarak ifade edilen hazır giyim, ev tekstili, yüksek kaliteli moda ürünleri, havlu, mensucat ve kişisel koruyucu donanımlar alanındaki ürünlerini tanıma imkânı sunacağı, Pakistan'ın bu alanlarda faaliyet gösteren en üst düzey markalarının fuara katılacağı

ifade edilmekte ve katılımcı listesi ile ziyaretçi rehberi ekte iletilmektedir.

Ek:

1- Pakistan Sanal Tekstil Fuarı_Ek_List of Selected companies

2- Pakistan Sanal Tekstil Fuarı_Ek_Texpo-Virtual - Visitor Guide

7

MEKSİKA / REKABET AVANTAJI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Meksiko Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Meksikalı "Cierres y Accesorios BBJ, SA de CV" şirketinin 09.04.2019 tarihlibaşvurusu üzerine, Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “metal dişli kapak” (Meksika gümrük tarife cetveline göre 9607.11.01 tarife kodlu) ithalatına yönelik olarak 02.08.2019 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında, ÇHC'den yapılan ithalata kilogram başına 7,07 dolar anti-damping vergisi uygulanmasına karar verildiği belirtilmekte olup, anılan Bakanlığın ilgili kararı Ek-1'de yer almaktadır.

Meksiko Ticaret Müşavirliği'nden alınan diğer bir yazıda, 21.12.2015 tarihinde yayımlanan karar kapsamında Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından ÇHC menşeli “çocuklara yönelik bisiklet” ithalatında parça başına 13,12 dolarlık anti-damping vergisi uygulamasına ilişkin olarak; "Ulusal Bisiklet Üreticileri Birliği (ANAFABI)"nin Ekim-Kasım 2020 tarihli başvurusu üzerine 8712.00.02 veya başka bir tarife kodundan ithal edilen ÇHC menşeli "çocuklara yönelik bisiklet" ithalatında uygulanan verginin geçerliliğinin incelenmesine ilişkin idari prosedürün başlatıldığı belirtilmekte olup, ilgili karar Ek-2'de yer almaktadır.

Ekler:

1- Karar - Metal Dişli Kapak (43 Sayfa)

2- Karar - Çocuklara Yönelik Bisiklet (5 Sayfa)

8

GAYRİMENKUL SATIŞI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıya atfen; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından Meclisimize iletilen yazıda, Mülkiyeti Kurumlarına ait olan ekli listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile 2-5/2/2021 tarihleri arasında satış ihalesi yapılacağı ve gayrimenkullerin satış ilan metninin Kurumun web sayfasında (www.sgk.gov.tr) ilan edildiği ifade edilmektedir.

9

VENEZUELA/GÜMRÜK VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Venezuela'da, 29 Aralık 2020 tarihli Resmi yayımlanan 4412 sayılı Kararname ile gümrük kodu bazında 4611 adet ürünün ithalatında 30 Nisan 2021 tarihine kadar gümrük vergisi ve katma değer vergisi (KDV) istisnası getirildiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, Kararname'nin 7. maddesinde sayılan ve telekomünikasyon alanında kullanılan 8501.40.29.90, 8528.71.19.00, 8529.10.11.00, 8529.10.90.00, 8536.90.90.00, 8543.70.13.00, 8543.70.19.00 ve 8543.70.99.00 gümrük kodlarındaki 8 adet elektrik ve elektronik ürünlerinin ithalatında da Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten (29 Aralık 2020) itibaren 90 gün süreyle gümrük vergisi ve KDV istisnası getirildiği, Yeni Kararname ile birlikte, büyük çoğunluğuna 2020 yılında da istisna getirilmiş olan söz konusu ürünlere 2021 yılında yaklaşık 100 ürün daha eklendiği belirtilmiştir.

Ürün listeleri ekte sunulmakta olup, Ek-1'de yer alan 3348 ürünün ithalatında vergi istisnasından yararlanmak için herhangi bir izne ihtiyaç duyulmamaktadır. EK-2'de yer alan 447 ürün için duruma göre sanayiden sorumlu bakanlıktan 'Otomotiv Sektörü İstisna Sertifikası' veya gümrük ve vergi idaresinden (SENIAT) "Taşıtlar için İthal Montaj Malzemesi Rejimi Kapsamında İthalat İzni' alınması gerekmektedir. EK-3'te yer alan 721 üründe Covid-19 salgınını önleme kapsamında sadece kamu otoritelerince yapılan ithalatta vergi istisnası bulunmaktadır. Ek-4'te yer alan 95 üründe ise ekonomi, maliye ve dış ticaretten sorumlu bakanlığın fayda-maliyet analizi sonucunda belirleyeceği raporlara uygun olarak açılan 'Tarife Kotası Rejimi Çerçevesinde İstisna Sertifikası' kapsamında belirlenen tam veya kısmi istisna uygulanacaktır.

10

BELARUS 2021 YILI FUAR/SERGİ LİSTESİ VE KOBİ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ndem alınan bir yazıda, Belarus'un Ankara Büyükelçiliği tarafından Belarus Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Girişimcilik Departmanı tarafından hazırlanan, Belarus'taki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gelişimini gösteren bilgiler ile 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan ulusal ve uluslararası fuar/sergi organizasyonlarının listesi sunulmaktadır.

Bilindiği üzere, ilgili firmalarımızın “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri önem taşımaktadır.

Ek: Belarus 2021 Yılı Fuar_Sergi Listesi ve KOBİ İstatistikleri

11

KADIN İHRACATÇILARIMIZA YÖNELİK TANZANYA, GÜNEY AFRİKA, KENYA, NİJERYA SANAL TİCATER HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıd; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde 2018 yılında bir ilk olarak kurulan ve 54 üyesi bulunan TİM Kadın Konseyi, kadın ihracatçı sayısını artırmak ve ihracat alanında daha etkin olmalarını sağlamak hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir.

Bu kapsamda Covid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini azaltmak için T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 8-15 Mart 2021 tarihleri arasında Kadın İhracatçılarımıza Yönelik Tanzanya, Güney Afrika, Kenya ve Nijerya Sanal Genel Ticaret Heyeti gerçekleştirilecektir.

Bahse konu heyetimiz, Çelik, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Deri ve Deri Mamulleri, Gemi, Yat ve Hizmetleri, Halı, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayii, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Makine ve Aksamları, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Otomotiv Endüstrisi, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Tekstil ve Hammaddeleri sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerin katılımına açıktır.

Azami 25 firmamızın katılımları ile gerçekleştirilecek olan ve yabancı satın alımcılarla görüşmelerin tesis edileceği heyete başvuru ve ödemeler için son tarih 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 17:00'dir. Son başvuru tarihine kadar başvuran firmalarımız başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirilecek olup, azami 25 firma kontenjanının dolması halinde başvuru kabulu son başvuru tarihinden önce sonlandırılabilecektir.

Heyete ön başvuru için https://bit.ly/2XPHgrh  internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B eşleştirme firması başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacaktır. Ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmalar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 2.950-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi ve ödemeye dair banka dekontlarının bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 “Kadın İhracatçılarımıza Yönelik Tanzanya, Güney Afrika, Kenya ve Nijerya Sanal Genel Ticaret Heyeti” kapsamında;

 • Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.
 • Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.
 • Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir.
 • Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.
 • Türk ve yabancı alımcı firmalar arasındaki eşleştirme çalışması, Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra B2B firmasınca yürütülecek olup, Türk katılımcılarımızın sektörleri bazında belirlenen potansiyel yabancı satın alımcılar ile aralarında çevrimiçi görüşmeler tesis edilecektir.
 • B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.
 • Katılım bedeli ödemelerinin, başvurucu firma hesabından yapılması gerekmektedir.

Etkinlik Taslak Programı:

8 Mart 2021 Pazartesi - Webinar (Zoom programı aracılığı ile)

*Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

8-15 Mart 2021 - İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile)

Ayrıntılı Bilgi:

Beste COŞKUNER: bestecoskuner@tim.org.tr; Tel: 0212 454 00 96

Mehmet CESUROĞLU: mehmetcesuroglu@tim.org.tr ; Tel: 0212 454 04 86

12

SUMMER 2021 FANCY FOOD SHOW DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

Ege İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda; ABD-New York'ta 27-29 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Summer'21 Fancy Food Show gıda fuarı Türkiye milli katılımı organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından gerçekleştirilecektir.

Adı geçen Fuar 1955 yılından bu yana New York'ta düzenlenmekte olup, Türkiye milli katılımı da 1998 yılından beri EİB tarafından üstlenilmektedir. Her türlü gıda ürününün sergilendiği fuarla ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.fancyfoodshows.com internet adresi incelenebilir.

Fuar idaresi, sadece markalı ve ambalajlı ürün sergileyen firmaların fuara katılması yönünde bir prensip kararı almıştır. Bu şartlara uyan firmaların başvuruda bulunması, fuara katılmak isteyen firmaların başvuru formları ile birlikte sergileyecekleri ürünleri gösteren bir veya iki adet görsel göndermeleri beklenmektedir.

EK: Fuar Duyurusu

13

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER - ÇİN/TMALL HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14.00'da Guangzhou Ataşeliği organizasyonunda Çin'in en büyük e-ticaret platformlarından TMALL temsilcisinin konuşmacı olarak katılarak, gıda ve içecek ürünlerine yönelik Çin pazarına sınır ötesi e-ticaret yoluyla nasıl girileceği hususunda bilgi paylaşacağı e-sohbet toplantısının İngilizce olarak gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

EK:Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler – Çin/TMALL

14

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLERAFGANİSTAN VE PAKİSTAN HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 26 Ocak 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Afganistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 28 Ocak 2021 Perşembe günü 10.30-12.00 saatleri arasında Pakistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek:Afganistan Sohbet Toplantısı

Ek: Pakistan Sohbet Toplantısı

15

ULUSLARARASI ÇİN İTHALAT FUARI 2021 MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

 

Şanghay/Çin'de 05-10 Kasım 2021 tarihleri arasında 4. kez düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2021 milli katılım organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Adı geçen fuarda 2020 yılında pandemiye rağmen 124 ülke ve bölgeden 1.500'ün üzerinde katılımcı yer almış, 2021 yılında Hizmetler, Otomobil, Akıllı Endüstri ve Bilgi Teknolojileri, Tüketici Ürünleri, Medikal Ekipmanlar ve Sağlık Ürünleri, Gıda ve Tarımsal Ürünler hollerinin bulunacağı bilgisi ulaşmış olup, fuara ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu fuar duyurusu ile başvuru formuna aşağıdaki linkler aracılığıyla erişilebilmektedir.

Fuar duyurusu Linki: http://eib.li/FE87A

Başvuru Formu Linki: http://eib.li/1AC10

16

KIRGIZİSTAN 2021 YILI FUARLARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Bişkek Ticaret Müşavirliği'ndem alınan bir yazıda, Kırgızistan Ticaret Odası tarafından Müşavirliklerine 2021 yılında Kırgızistan'da düzenlenmesi planlanan fuarların listesinin iletildiği ve bu bağlamda söz konusu fuarlara Türk şirketlerinin katılım sağlamaları konusunda tarafımızdan destek bekledikleri belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, ilgili firmalarımızın “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri önem taşımaktadır.

Ek: Kırgızistan 2021 Yılı Fuarlar Listesi