2021/15 Müşavire Danışın Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığının yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında görev yapmakta olan Ticaret Müşavirleri ve Ataşelerin, ihracatın gelişimine yönelik çalışmalarını desteklemek ve daha etkin hale getirmek amacıyla Ticaret Bakanlığınca “Dış Temsilcilikler Yönetim Bilgi Sistemi” (DTYBS) hayata geçirildiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Dış temsilciliklere ulaşan firma taleplerinin, başvuru ve cevaplanma süreçlerinin merkezi bir sistemde tutulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan “Müşavire Danışın” uygulamasının da geliştirilerek DTYBS'nin kapsamına alındığı ve 2 Ocak 2020 tarihinde ihracatçıların ve iş dünyasının hizmetine sunulduğu ifade edilmiştir.

“Müşavire Danışın” uygulaması ile Ticaret Müşavirleri ve Ataşelerden görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgi talep edilmesi, sorular yöneltilmesi ve Müşavirler tarafından verilen cevapların ve sağlanan bilgilerin uygulama üzerinden takip edilmesi mümkündür.

“Müşavire Danışın” uygulaması kapsamında ayrıca iş insanlarının doğru bilgiye zamanında erişimini sağlamak amacıyla bir “karar ağacı” da kurgulanmıştır. Ulaşılmak istenen bilginin Ticaret Müşavirleri ve Ataşelerle ilgili olmaması durumunda, doğru bilgiye ulaşılabilecek kaynaklara veya temas noktalarına gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Bu çerçevede, dış temsilciliklere yönelik bilgi talepleri 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yalnızca “Müşavire Danışın” uygulaması üzerinden yapılabilecek olup, firmaların bilgi taleplerini "Müşavire Danışın" uygulamasını kullanarak dış temsilciliklere iletmesi önem arz etmektedir. “Müşavire Danışın” uygulamasına Ticaret Bakanlığı web sayfasından (www.ticaret.gov.tr) ve (https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr) adresinden ulaşılması mümkündür. Söz konusu uygulamanın tanıtım videosu ise (https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/musavire-danisin) linkinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.