KUZEY IRAK BÖLGESEL YÖNETİMİNCE BÖLGEYE İTHALATTA SEVK ÖNCESİ İNCELEME UYGULAMASI BAŞLATILDI

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin (KIBY) bölgeye gerçekleştirilen ithalatta "Sevk Öncesi İnceleme” uygulamasını kesin olarak başlattığı ve ihracatçıların ihraç mallarının sevk etmeden önce, yetkilendirilmiş Bureau Veritas ile SGS gözetim şirketlerinden uygunluk belgesi edinmeleri gerektiği daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

KAZAKİSTAN GTS

GTS kapsamındaki ürünlerde "Form A Menşe Belgesi" düzenlenmesi kaydı ile gümrük vergilerinden %25 oranında indirim yapılacağı bildirilmekte...

TÜRKİYE-GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Ülkemizle Güney Kore arasında yürütülen STA müzakereleri sonucunda 1 Ağustos 2012 tarihinde Sayın Bakanımız Zafer Çağlayan ve Koreli muhatabı Sayın Taeho Bark tarafından imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma” (Çerçeve Anlaşma) ile “Türkiye Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması” (Mal Ticareti Anlaşması)'nın iç onay işlemleri Taraflarca tamamlanmış olup; Anlaşmalar 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2009/5 SAYILI TEBLİĞ UYGULAMA USUL ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; 2009/5 sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarının bazı maddelerinde Müsteşarlık Makamının 03/05/2013 tarih 2013/457 sayılı Onayı ile bazı değişiklerin yapıldığı belirtilmiştir.

KAZBEGY-VERHNİ LARS KAPISINDAN RUSYA FEDERASYONU'NA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI

Halen Rusya Federasyonu‘na yaş meyve sebze ihracatı yapma hakkına sahip olan akredite edilmiş firmalar, Rusya Federasyonu Kafkasya Bölgesine açılan kara sınır kapısı Kazbegi-Verhni-Lars Gümrük kapısından Rusya Federasyonu'na Yaş Meyve Sebze İhracatı yapabilme olanağına sahip olmuştur.

TÜRK EXİMBANK TARAFINDAN YENİ UYGULAMALAR VE KREDİLER HK.

20 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen ortak bir basın bülteni ile Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından ihracatçılara yeni imkanlar sunan kararlar açıklanmıştır.

RUSYA FEDERASYONU ST. PETERSBURG PERAKENDE SEKTÖRÜ VE POTANSİYEL HIZLI TÜKETİM MADDELERİ YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI

Rusya Federasyonu'nun 13 milyon nüfusa ve 1.677.690 kilometrekarelik yüzölçüme ile ikinci büyük kenti olan St. Petersburg pazar araştıra raporu.

2013/4 SAYILI TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ KARARI UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Bilindiği üzere, 2013/4 sayılı "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı”nın, 21/06/2013 tarih 28684 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği daha önce sirkülerimiz ile ihracatçılarımıza duyurulmuştu.

TİM ile ENİGMA işbirliği ile ihracatçılara indirimli risk ölçüm imkanı

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile risk değerlendirme kuruluşu Enigma firması arasında yapılan işbirliği çerçevesinde ihracatçılar, ticaret yaptığı kişi ve kurumların gerçek finansal güvenilirlik ve risk ölçüm analiz raporlarını indirimli edinebilecek.

STAVROPOL BÖLGESİ TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE İMZALANAN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ