2015/89 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/89)

1. Fuar Destekleri Hakkında Bilgi;

2. Trakya Ticaret Buluşması Hakkında Bilgi;

3. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

4. Odessa Uluslararası Ekonomi Zirvesi Hakkında Bilgi;

5. Fastener Fair Stuttgart 2017 Fuarı Hakkında Bilgi;

6. Rosupack 2016 Fuarı Hakkında Bilgi;

7. Kigali – Ruanda İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

8. Kanada / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları Hakkında Bilgi;

9. Hindistan / Koruma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;

10. Sri Lanka Invest In East Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

11. Mısır / Koruma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;

12. Vergi Usul Kanunu Yasa Tasarısı Hakkında Bilgi;

13. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

 

 

1

FUAR DESTEKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün den alınan 17/12/2015 tarih 145797 sayılı yazıda; 2016 yılında Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek fuarlara yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında iştirak etmek üzere veya adı geçen ülkedeki fuarlardan Bakanlıklarınca 2016 yılında desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım sağlamak üzere 30 Kasım 2015 tarihine kadar (30 Kasım 2015 tarihi dahil) ödemelerinin tamamını veya bir bölümünü yapmış olan 2009/5 sayılı Tebliğ'in 1 inci ve 2 nci maddelerinde tanımlanan katılımcıların, sözkonusu fuarlara katılım sağlayamamaları halinde mezkur Tebliğ kapsamında destek müracaatında bulunabilmeleri ve destek başvurularının bu minvalde değerlendirmeye alınmasının Bakanlıklarınca uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

2

TRAKYA TİCARET BULUŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

Trakya Kalkınma Ajansı'nın Trakya Bölgesinde yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, 24 Aralık 2015 Perşembe günü Tekirdağ Ramada Hotel'de düzenlenecek olan "Trakya'da Ticaretin Geliştirilmesine Yönelik İş Adamları Buluşması” ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 17/12/2015 tarih 3716 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı ve Yunanistan – Bulgaristan Katılımcı Listesi (11sayfa)

3

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

 

Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 800 bin ton mısırın, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan 15/12/2015 tarih 1924235 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

4

ODESSA ULUSLARARASI EKONOMİ ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 16/12/2015 tarih 3671 sayılı yazısı ekinde alınan; 19-20 Ekim 2016 tarihleri arasında Ukrayna'nın Odessa kentinde "Government and Business. Partnership in New Economic Reality” başlıklı toplantı duyurusu ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Duyuru (1 sayfa)

5

FASTENER FAİR STUTTGART 2017 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

28-30 Mart 2017 tarihleri arasında Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenlenecek olan ”Fastener Fair Stuttgart 2017” fuarı ile ilgili olarak İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 14/12/2015 tarih 15659 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Fuar Tanıtımı (2 sayfa)

6

ROSUPACK 2016 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

14-17 Haziran 2016 tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek olan "Rosupack 2016 Ambalaj Endüstrisi, Paketleme ve Paketleme Makinaları Fuarı” ile ilgili olarak Akdeniz Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 17/12/2015 tarih 12965 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Katılım Şartları (2 sayfa)

7

KİGALİ – RUANDA İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 02-05 Şubat 2016 tarihleri arasında Ruanda'ya yönelik düzenlenecek olan işadamları heyeti ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/12/2015 tarih 2716 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız. Ek: Yazı (1 sayfa)

Bahsekonu yazıdan da anlaşılacağı üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve THY işbirliği ile 02 - 05 Şııbat 2016 tarihleri arasında Ruanda'ya yönelik işadamları heyeti düzenleneceği, Kigali şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan iş görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Girişimcilerimize potansiyel iş fırsatları sunan Ruanda'da pazar payımızın artırılması ve yeni ihracat imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete İlaç ve Medikal Ürünler, Gıda ve Tarım Ürünleri (özellikle Süpemarket ve Konserve Ürünler), Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri, Hazır Giyim ve Tekstil, Ev Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Mamulleri. Halı, Yapı ve İnşaat Malzemeleri, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Demir Çelik, Makine Aksam Parça ve Aksesuarları, Kablo, Otomotiv ve Yedek Parça, Temizlik ve Hijyen Ürünleri, Petrol ve Petrokimya Ürünleri, İletişim ve Bilgi Teknolojileri (özellikle Elektronik Ürünler), İklimlendirme ve Enerji sektörleri başta olmak üzere uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın katılmalarında yarar görüldüğü iletilmektedir.

Bu çerçevede, azami 40 katılımcıdan oluşacak heyete katılmak isteyen firmaların goo.gl/hw61V adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 08 Ocak 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1000.- ABD Doları avans (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödemesi yapmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

Abdullah KESKİN

Tel: 0212 454 04 87- E-posta: abdullahkeskin@tim.org.tr

F. Nebile YÜKSELİCİ

Tel: 0212 454 00 95

Ek: Duyuru

 

 

 

8

KANADA / ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMALARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Kanada tarafından Hindistan ve Rusya Federasyonu menşeli "Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünleri” (7208.51 ve 7208.52 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülmekte olan anti-damping soruşturması bağlamında ilgili ülkeler için % 15,3 ve % 98,1 arasında değişen oranlarda damping marjlarına ve aynı üründe Hindistan menşeli ithalata karşı yürütülen telafi edici vergi/sübvansiyon soruşturması kapsamında ton başına 7,844 Hindistan Rupisi tutarında telafi edici vergi oranına hükmedildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Kanada Sınır Hizmetleri İdaresi (CBSA) tarafından 7 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan bulgulara http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1406/ad1406-nf-eng.html internet adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu, Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından mevcut damping veya sübvansiyon uygulamalarının Kanada yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin halen yürütülen soruşturmanın sonuçlarının 6 Ocak 2016 tarihinde neticelenmesi beklenmekte olup CITT tarafından müspet karar verilmesi halinde CBSA tarafından hesaplanan mezkûr marjlar/oranlar çerçevesinde nihai önlemler tatbik edilmesi öngörüldüğü iletilmektedir.

Bu durumun ülkemizin bahse konu üründe Kanada'ya ihracatında anılan ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

 

9

HİNDİSTAN / KORUMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Hindistan Maliye Bakanlığı Korunma Önlemleri Genel Müdürlüğü'nün internet adresinde yayımlanan bildirime göre, anılan ülke tarafından Sıcak Haddelenmiş Yassı Ürünler (Hindistan Gümrük Tarife Cetveli'ne göre 7208, 7225.40.13, 7225.40.19, 7225.40.20, 7225.40.30 ve 7225.99.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 7 Aralık 2015 tarihinde bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Mezkûr bildirimin incelenmesinden de görülebileceği üzere, soruşturmaya dâhil olmak isteyen tarafların 7 Aralık 2015 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde soruşturma otoritesiyle iletişime geçmeleri gerektiği, soruşturmaya ilişkin yazılı görüşlerin de mezkûr tarihten itibaren 30 gün içerisinde Hindistan Maliye Bakanlığı Korunma Önlemleri Genel Müdürlüğü'ne iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

İhracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlığımızca yazılı ve şifahi görüşlerin Hindistan makamlarına tevdi edilmesi öngörülmektedir.


10

SRİ LANKA INVEST IN EAST YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 28-29 Ocak 2016 tarihlerinde Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da ''Invest in East 2016''isimli yatırım forumunun düzenleneceği belirtilmekte ve söz konusu foruma ilişkin duyuru ekte gönderilmektedir.

Yazının devamında, Sri Lanka'nın doğu bölgesindeki yatırım potansiyelinin, fırsatların ve yatırım teşviklerinin anlatılacağı ve turizm, tarım, balıkçılık, hayvancılık, ulaştırma, eğitim, finans, mega altyapı gibi sektörlere odaklanılacağı belirtilen söz konusu Forum'un firmalarımıza duyurulmasının önem arz ettiği bildirilmektedir.

Ek: Forum Duyurusu

11

MISIR / KORUMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Mısır tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 14 Aralık 2015 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan G/SG/N/6/EGY/13 sayılı bildirime göre, anılan ülke tarafından "Polietilen Tereftalat” (3907.60 GTPli) ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatılmış olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Mezkûr bildirimin incelenmesinden de görülebileceği üzere, soruşturmaya dâhil olmak isteyen tarafların soruşturma açılış bildiriminin Mısır Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasından (10 Aralık 2015) itibaren 30 gün içerisinde soruşturma otoritesiyle iletişime geçmeleri gerekmektedir. Bildirimde devamla, soruşturmaya ilişkin görüş, değerlendirme ve argüman sunmak isteyenler ile tarafları dinleme toplantısı talebinde bulunmak isteyenlerin de bu taleplerini mezkûr tarihten itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak soruşturma otoritesine iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

İhracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlığımızca yazılı ve şifahi görüşlerin Mısır makamlarına tevdi edilmesi öngörülmektedir.

Ek: Soruşturma bildirimi

12

VERGİ USUL KANUNU YASA TASARISI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 14/12/2015 tarihli yazıya istinaden, "Vergi Usul Kanunu Tasarısı” aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup; tasarıya ilişkin gerekçeli görüş ve değerlendirmelerinizin TİM'e iletilmek üzere, 25 Aralık 2015 Cuma günü saat 17:00'a kadar Genel Sekreterliğimize (dkib@dkib.org.tr ) iletilmesi beklenmektedir.

Taslak metne ulaşmak için lütfen tıklayınız

Gerekçeli görüş formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.