2015/83 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2015/83)

1. TİM Tarafından Organize Edilen "Türkiye İnovasyon Haftası” Hakkında Bilgi;

2. Fachpack 2016 Fuarı Duyurusu Hakkında Bilgi;

3. Belçika Flanders Bölgesi İşbirliği ve Yatırım Semineri Hakkında Bilgi;

4. Bitki Karantina Yönetmeliği Değişikliği Taslağı Hakkında Bilgi;

5. THAIFEX 2016 - World of Food Asia Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;

6. Suudi Arabistan'ın Araçlarla İlgili Yeni Düzenlemesi Hakkında Bilgi;

7. GTHB Kontrolüne Tabi Brlirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri Hakkında Bilgi;

8. Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Karar Hakkında Bilgi;

8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TİM TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN "TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI” HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul'da düzenlenecek 'Türkiye İnovasyon Haftası'nda geri sayım başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) İstanbul'da 4. kez düzenleyeceği 'Türkiye İnovasyon Haftası' etkinlikleri 3 Aralık'ta başlayıp üç gün boyunca devam edecek. Dünyaca ünlü birçok İnovasyon gurusunun sahne alacağı etkinliklerin en önemli ayaklarından biri de 30 ülkenin İnovasyon şampiyonlarını İstanbul'da buluşturması olacak. Etkinliklerde ilk kez Küresel IMP³rove Ödülleri' sahiplerine verilecek.

Türkiye'nin başta 2023 olmak üzere gelecek hedeflerine İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım odaklı ulaşılacağını öngören Türkiye İhracatçılar Meclisi, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceği Türkiye İnovasyon Haftası' etkinliklerinde 'Sınırsız İnovasyon, sınırsız potansiyel' temasıyla dünyaca ünlü konukları ağırlayacak. 3 Aralık'ta başlayıp üç gün sürecek etkinliklerde

"Teknolojiyle dünyayı değiştirebilir miyiz?” konferansıyla Easton Lachapelle, nano teknoloji konferansıyla da Dave Blank katılımcılara inovatif olmaları yönünde ilham verecek. Bu yılki etkinliğin bir başka önemli noktası ise ilk kez 'Küresel IMP³rove Ödülleri'nin İstanbul'da verilecek olması.

Ekonomi Bakanlığı'nın katkıları, TİM'in organizasyonu, Arçelik A.Ş., TEB, Sabancı Holding, THY ve Turkcell'in sponsorluğunda İstanbul'da düzenlenecek dördüncü 'Türkiye İnovasyon Haftası' etkinlikleri Türkiye'de inovasyon dalgası yarattı. İstanbul'da 2012'deki ilk yıl etkinliklerini 15 bin kişi izlerken, 2013'te 27 bin, 2014'te ise 40 bin kişi izlemişti. Geçen yıl ayrıca etkinlikleri TİM TV'den 83 bin kişi canlı takip ederken, İnovasyon ruhu Anadolu'da İzmir, Ankara, Gaziantep ve Adana'ya da taşınmıştı.

Detaylı bilgi için www.tim.org.tr 'ye ve sözkonusu etkinliğe katılım sağlamak isteyen imalatçı firmalarımızın ve ihracatçılarımızın https://www.turkiyeinovasyonhaftasi.com/tr/online-davetiye.html adresli linki tıklayınız..

 

2

FACHPACK 2016 FUARI DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Nürnberg/Almanya'da 27-29 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan "FACHPACK 2016” Uluslararası Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuarı ile ilgili olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 16/11/2015 tarih 9559 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Başvuru Formu (2 sayfa)

 

3

BELÇİKA FLANDERS BÖLGESİ İŞBİRLİĞİ VE YATIRIM SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

DEİK/Türkiye-Belçika İş Konseyi ve Belçika Başkonsolosluğu Flanders Yatırım ve Ticaret Birimi işbirliğiyle 7 Aralık 2015 tarihinde düzenlenecek olan” Türkiye-Belçika Flaman Bölgesi İşbirliği ve Yatırım Semineri” ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 16/11/2015 tarih 2720 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı, Belçikalı Firmalar ve Taslak Program (3 sayfa)

 

4

BİTKİ KARANTİNA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 13/11/2015 tarih 131523 sayılı yazıda;

 

Bitki Karantinası Yönetmeliği'nin "Transit Kontrolü” başlıklı 8 inci maddesinde, "Girişi Yasak Bitki, Bitkisel ve Yetiştirme Ortamları” başlıklı Ek3'de ve "Özel Şartlar” başlıklı Ek-4'de değişiklikler yapılmasının düşünüldüğü belirtilmekte olup, ilişik bulunan sözkonusu taslak hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu bağlamda sözkonusu Bitki Karantinası Yönetmelik Taslağı hakkında olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 23 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

EKLER

EKI- Görüşe Açılan Metin (13 sayfa)

EKII- Görüşe Açılan Ekler (51 sayfa)

EKIII- Görüş Formu (1 sayfa)

 

 

5

THAIFEX 2016 - WORLD OF FOOD ASİA MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 17.11.2015 tarihli yazıda; Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 25 -29 Mayıs 2016 tarihleri arasında Bangkok - TAYLAND'da gerçekleştirilecek THAIFEX 2016 - World of Food Asia Fuarı'na üçüncü defa Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilmesinin planlandığından bahisle,

2015 yılında 11.'si düzenlenen THAIFEX World of Food Asia Fuarı'na "Türkiye”nin partner ülke olarak katılım yaptığı ve Japonya, Çin, Güney Kore, İtalya, Hindistan, Malezya, İspanya, Tayvan, Tayland gibi ülkelerden gıda sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda firmanın katıldığı; ülkemizden fuarda milli katılım kapsamında 17 firmanın yer aldığı; fuara 2015 yılında 33 ülkeden 1675 firmanın 60000 m² lik bir alanda katılım sağladığı; fuarın toplamda 131 ülkeden 35000 kişi tarafından ziyaret edildiği,

THAIFEX Fuarı'nın; yalnızca Taylandlı alıcıların ziyaret ettiği bir fuar olmaması, dünyanın farklı bölgelerinden satıcı ve alıcıların buluşma noktası olması, Tayland'ın yüksek nüfusu ve özellikle buğday unu tüketiminin mevcudiyetinin de fuarı önemli kıldığı,

THAIFEX 2016 - World of Food Asia fuarına milli katılım kapsamında katılacak olan firmalarımızın Ekonomi Bakanlığı tarafından destek verilmesi durumunda, 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında, destek olarak yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacağı,

Bu kapsamda da stand katılım bedelinin (nakliye, gümrük, stand konstrüksiyon) %50'si ve her bir firmadan 2 firma yetkilisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak biletlerinin de %50'sinin teşvik kapsamında olacağı,

Bununla birlikte; Tayland'ın 2015 yılında 20 puan ilave destek sağlanacak hedef ülkeler arasında yer aldığı; Tayland'ın 2016 yılında da hedef ülkeler arasında yer alması halinde teşvik oranlarına 20 puan ilave edileceği,

Fuara Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği milli katılım organizasyonu ile katılmak istenmesi halinde ekte yer alan başvuru formunun OAİB Genel Sekreterliği'ne (oaib-pr@oaib.org.tr) iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

EK: Başvuru Formu (1 sayfa)

 

6

SUUDİ ARABİSTAN'IN ARAÇLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Suudi Arabistan Standart, Ölçüm ve Kalite Kurumu'nun ülkeye girecek araçlar ile ilgili yeni bir düzenleme yaptığı ve 8 Nisan 2016 tarihinden itibaren bu düzenlemenin yürürlüğe gireceği, bu standartlara uymayan araçların ülkeye girişine izin verilmeyeceği bilgisi verilmektedir. Konu hakkında detaylı bilgi için 0462 326 16 01- 124/125 nolu telefonlarla birliğimize müracaat edilebilecektir.

 

7

GTHB KONTROLÜNE TABİ BRLİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ HAKKINDA BİLGİ;

18 Kasım 2015 tarih ve 29536 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mevzuat ektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ

ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ

KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE

HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) İhraç edilen ancak çeşitli nedenlerle geri gelen bitki ve bitkisel ürünlerin, geri gelme sebebi de dikkate alınarak, geri gelen bitki ve bitkisel ürünün ihraç edilenle aynı olduğuna ilişkin tespit yapıldıktan sonra, girişine yetkili bir gümrük idaresine gönderilmesi şartıyla, çıkış işleminin gerçekleştirildiği gümrük idaresinden Türkiye Gümrük Bölgesine girişine izin verilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1'inde yer alan listenin sekizinci ve dokuzuncu satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-2'sinde yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-6'sında yer alan listeye aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

8

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARAR HAKKINDA BİLGİ;

 

2015/8215nolu Tebliğ metni için tıklayınız..

 

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.